Hoppa till huvudinnehållet

Vad är BitTorrent och är det säkert?

Vad är BitTorrent och är det säkert?

BitTorrent är ett protokoll för internetöverföring. BitTorrent är ett sätt att hämta filer från internet, ungefär som http (hypertext transfer protocol) och ftp (file transfer protocol). Men till skillnad från http och ftp är BitTorrent ett distribuerat överföringsprotokoll.

BitTorrents peer-to-peer (P2P)-protokoll hittar användare med filer som andra användare vill ha och hämtar sedan delar av filer från de användarna samtidigt. Följaktligen blir överföringshastigheten snabbare än med http och ftp, som båda hämtar filer sekventiellt från en enda källa.

Under 2005 uppskattas det att BitTorrent stod för ungefär 35 procent av all internettrafik. Efter att ha nått sin topp i början av 2008 har BitTorrents popularitet gradvis sjunkit i takt med att internethastigheten har höjts.

Under samma tidsram har strömningstjänster som Netflix, Hulu och Amazon Prime dominerat marknaden med billiga hämtningar. Det har gjort att BitTorrents tioprocentiga del av all nedladdningstrafik i Nordamerika under 2010 sjönk till tre procent år 2015.

Är torrentdelning lagligt?

BitTorrent är ett lagligt filöverföringsprotokoll och användningen av det – så kallad torrentdelning – är laglig så länge det är lagligt att hämta eller ladda upp innehållet. Men om det används till att hämta upphovsrättsskyddat material – som en helt ny film – utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd, är det inte lagligt. Mer än 200 000 användare blev stämda i USA mellan 2010 och 2011 för att de hämtat upphovsrättsskyddat material med BitTorrent.

Sedan dess har stämningarna ersatts av upphovsrättstroll som är auktoriserade att företräda innehavarna av upphovsrätten.

Eftersom BitTorrent-tekniken avslöjar IP-adresserna till de enheter som är anslutna till dataströmmen – en så kallad torrent – kan trollen identifiera vilka adresser som hämtat filer.

Trollen skickar sedan skadeståndsbrev till internetleverantörerna, som i sin tur vidarebefordrar dem till sina kunder.

År 2017 låg ett typiskt skadeståndskrav från gruppen Rights Enforcement på 300 dollar. Men eftersom IP-adresser inte anses vara juridiska personer har trollen sällan enskilda personers namn och kan därför inte utöva indrivning.

Finns det ett legitimt skäl att torrentdela?

Hämtning av korrigeringsfiler, ändringar och uppdateringar till äldre datorspel utan stöd och användarskapade ändringar till spel som stöds är övertygande skäl att använda BitTorrent.

Åtkomst till klassiska filmer, B-filmer, indiemusik, böcker och programvara i offentlig domän eller som finns tillgängliga via Creative Commons licenser är ett annat legitimt argument för att använda BitTorrent. Exempel på lagliga webbplatser omfattar bland annat Public Domain Torrents och indie-webbplatsen Vodo.

Är det säkert?

Torrentdelning bör användas med försiktighet. BitTorrent har ett rykte som en teknik som används för att piratkopiera filmer, spel och annat upphovsrättsskyddat material. Internetleverantörer vet detta och skickar ofta varningsbrev och antipirat-utbildningsmaterial till BitTorrent-användare.

Återfallsförbrytare kan få sin bandbredd strypt eller sitt konto spärrat. Internetleverantörer kanske inte skiljer på legitima BitTorrent-webbplatser som distribuerar material med Creative Commons licenser och de som delar piratkopierat innehåll.

Dessutom använder hackare ofta gratisinnehåll som ett lockbete försett med skadlig programvara för att skapa kaos på användarnas datorer eller utföra angrepp. För att minimera risken har det dykt upp BitTorrent-strömningssajter som hävdar att de genomsöker filer efter virus och annan skadlig programvara.

Synligheten är en annan fara. ISP-adresserna till användare och innehållet de sänder är synliga för alla BitTorrent-användare – och sådan information spåras ofta av upphovsrättsinnehavare, polis, annonsörer och hackare. Det är viktigt för torrentanvändare att upprätthålla genom att använda programvara för internetsäkerhet, hålla definitioner av skadlig programvara uppdaterad, och installera korrigeringsfiler för operativsystemet så snart de blir tillgängliga. Att kryptera internetanslutningen genom att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att maskera IP-adressen hjälper också, men det är inte idiotsäkert.

Hur du använder BitTorrent

Som påpekats ovan bör du se till att du har ett och att du ansluter till ett VPN-nätverk för att maskera din IP-adress. Sedan hämtar du och installerar en BitTorrent-klient. Använd webbläsaren för att hitta innehåll på populära webbplatser som spårar BitTorrents. Använd BitTorrent-klienten för att faktiskt hämta de filer du behöver.

Kom ihåg att även om BitTorrent i sig är lagligt, så är mycket av det innehåll som är tillgängligt via andra användare piratkopierat. Var försiktig så att du bara hämtar lagligt innehåll, och genomsök alltid alla filer efter skadlig programvara.

Relaterade artiklar:

Relaterade produkter:

Vad är BitTorrent och är det säkert?

BitTorrent är ett distributionsprotokoll som gör att användare kan hämta filer från varandra. Innan du torrentdelar bör du ta reda på om det är lagligt och säkert.
Kaspersky logo

Related articles