Threat Intelligence


 • Hotdataflöden

  Förbättra befintliga säkerhetskontroller och juridiska funktioner med hjälp av uppdaterade cyberhotsdata som du kan utnyttja direkt

 • APT-analysrapporter

  Ger exklusiv tillgång till Kaspersky Labs senaste undersökningar och insikter som avslöjar vilka metoder, taktiker och verktyg APT-aktörer använder

 • Tailored Threat Intelligence Reporting

  Våra experter tar fram en heltäckande bild över din aktuella attackstatus, identifierar svaga punkter som kan utnyttjas och avslöjar bevis för tidigare, aktuella och planerade attacker

 • Financial Threat Intelligence Reporting

  Fokuserar på hot riktade mot finansiella institutioner och verktyg som utvecklas eller säljs av cyberbrottslingar för att angripa banker, företag som hanterar betalningar, bankomater och kassasystem

 • Threat Lookup

  Tillåter en sökning i realtid av många petabyte med information om hot som har samlats in, kategoriserats och analyserats av Kaspersky Lab, och ger total insyn i de hot som finns och hur de är relaterade till varandra

 • Cloud Sandbox

  Få en omedelbar inblick i hur en fil är uppbyggd och möjliggör effektiv identifiering av tidigare okänd skadlig programvara, så att du snabbt kan reagera på informationssäkerhetsincidenter

Security Assessment


 • Penetrationstester

  Simulering baserad på hotanalyser visar potentiella angreppsmetoder och ger överblick över företagets ställning från en angripares synvinkel.

 • Bedömning av programsäkerhet

  En grundlig undersökning av brister och sårbarheter i implementeringen av alla program, både stora molnbaserade lösningar och inbäddade och mobila tillämpningar.

 • Bedömning av säkerhet för bankomater/ kassasystem

  Omfattande analys av maskinvaru- och programvarukomponenter av olika betalningssystem för att avslöja potentiella konsumentbedrägerier och sårbarheter som kan leda till manipulering av finansiella transaktioner.

 • Säkerhets-bedömning av industriella styrsystem

  Specifik hotmodellering och bedömning av sårbarheten hos industriella styrsystem och dess komponenter, vilket ger inblick i befintliga attackområden och hur företaget kan påverkas av potentiella attacker.

 • Säkerhetsbedömning av transportsystem

  Specialiserad forskning som fokuserar på att identifiera säkerhetsproblem relaterade till verksamhetskritiska komponenter i modern transportinfrastruktur – från fordonsindustrin till flygindustrin.

 • Säkerhetsbedömning av smart teknik och IoT

  Detaljerad utvärdering av sammankopplade enheter och deras bakomliggande infrastruktur, som avslöjar sårbarheter i programvaran, nätverket och programlagren.

Threat Hunting


 • Comprehensive analysis

  Detects compromise attempts using a combination of approaches, including threat intelligence, vulnerability assessment and incident investigation

 • Proactive mitigation

  Timely identification of security incidents mitigates their impact before it becomes apparent and protects your resources from similar attacks in future

Incident Response


 • Incidenthantering

  Täcker hela incidentundersökningscykeln för att helt eliminera hotet mot företaget.

 • Digital rättsteknik

  Analys av digitala bevis för cyberbrott som leder till skapandet av en omfattande rapport som redogör för alla relevanta fynd

 • Analys av skadlig programvara

  Du får en fullständig bild av beteendet och funktionerna hos specifika skadliga filer.

Security Training


 • Incidenthantering

  Under kursen går man igenom alla stadier i incidenthanteringsprocessen och får lära sig hur man hanterar incidenter på ett korrekt sätt.

 • Analys av skadlig programvara

  Kurserna ger de kunskaper som behövs för att analysera skadlig programvara, samla tecken på intrång (IoC), skriva signaturer för att upptäcka skadlig programvara på infekterade maskiner och återställa infekterade eller krypterade filer och dokument.

 • Digital rättsteknik

  Kurserna är utformade för att kompensera för bristande erfarenhet. Deltagarna får utveckla och förbättra praktiska färdigheter i sökandet efter digitala cyberbrott och analysen av olika typer av data för att återskapa tidsplaner och källor till attacker.

 • Upptäck problem med YARA

  Deltagarna lär sig att skriva effektiva Yara-regler, hur man testar dem och hur man kan förbättra reglerna så att de kan hitta hot som inte kan hittas av andra.

Kundberättelser

Läs om hur företag får förbättrad säkerhet och överblick i deras hybridmoln med Kaspersky Lab

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • Polisen i London
  Polisen i London

  Rikspolisen har tagit initiativet till en samlad nationell polisinsats mot cyberbrottslingarna. Polisen i London har därför valt att inleda ett samarbete med branschens främsta aktör: Kaspersky Lab.

 • 
     Abu Dhabi Racing
  Abu Dhabi Racing

  Inom organisationer som Abu Dhabi Racing och Förenade Arabemiratens regering har man insett att ekonomisk tillväxt, det teknikbaserade kunskapssamhället samt behovet av effektiv IT-säkerhet och riskhantering är olika delar i en och samma helhet.

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Erkännanden
Kaspersky Security Awareness and Training Services
Forresters ”Now Tech: Security Awareness And Training Solutions”, första kvartalet 2019
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, tredje kvartalet 2018 

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska