Skip to main
Tjänst

Kaspersky Penetration Testing

Praktisk demonstration av potentiella angreppsmetoder som kan ta sig förbi dina säkerhetskontroller

Översikt

Den här tjänsten ger dig information om befintliga sårbarheter, följderna av att de utnyttjas, utvärderar effektiviteten hos implementerade säkerhetsåtgärder och gör att du kan planera ytterligare åtgärder för att åtgärda identifierade brister och förbättra säkerheten. Du kan också behöva penetrationstester om din organisation behöver efterleva vissa säkerhetsstandarder som kräver regelbunden säkerhetsutvärdering, såsom PCI DSS.

Externa penetrationstester

En säkerhetsbedömning som utförs utanför företagets miljö utan någon förkunskap om systemen

Interna penetrationstester

En säkerhetsbedömning som simulerar en intern angripare, till exempel en besökare med enbart fysisk åtkomst till kontoret eller en entreprenör med begränsad åtkomst till vissa system

Test av social manipulation

En bedömning av personalens säkerhetsmedvetenhet som emulerar sociala manipulationsattacker i form av nätfiske, skadliga länkar i e-postmeddelanden, misstänkta bilagor o.s.v.

Säkerhets-bedömning av trådlösa nätverk

Våra experter besöker din webbplats och analyserar Wi-Fi-säkerhetskontroller

Passar för

Kundberättelser

Utforska exempel på Kaspersky Labs säkerhetslösningar i drift ute på fältet

Användning

 • Praktisk demonstration av riktiga attackscenarier

  • Förstå de svaga punkterna i nätverket och fokusera på förbättring av säkerhetsprocesser
  • Undvika ekonomiska, driftsmässiga och ryktesmässiga förluster genom att proaktivt identifiera och åtgärda sårbarheter
  • Uppfylla myndigheters, branschens och interna företagsstandarder, till exempel GDPR
 • Strikt efterlevnad av internationella lagar och bästa praxis

  • Sekretess, integritet och tillgänglighet för dina system är vår högsta prioritet
  • Alla riskkontroller förhandlas innan tjänsten utförs
  • Konfidentiella data krypteras
 • Rekommendationer från proffsen inom praktisk säkerhet

  • Endast skickliga specialister deltar i projekten
  • Djupgående bakgrundskontroller och provanställning för all personal
  • Följer sekretessprincipen för extra transparens
  • Kvalitetssäkring på alla stadier

Relaterat till den här tjänsten

Resurser markerade med * är på engelska