Hoppa till huvudinnehållet
TJÄNST

Kaspersky Security Assessment

Utvärdera hur din organisation ligger till gällande säkerhet

Översikt

Hur kan du se till att IT-infrastrukturen och enskilda program är skyddade mot cyberattacker? Inga IT-infrastrukturer är likadana och de mest kraftfulla cyberhoten är skräddarsydda för att utnyttja specifika svagheter i en enskild organisation. Regelbunden säkerhetsbedömning ger förståelse för säkerhetsnivån och säkerställer efterlevnad av bästa praxis i branschen.

Penetrationstester

Simulering baserad på hotanalyser visar potentiella angreppsmetoder och ger överblick över företagets ställning från en angripares synvinkel.

Bedömning av programsäkerhet

Grundlig undersökning av brister och sårbarheter i implementeringen av alla program, både stora molnbaserade lösningar och inbäddade, mobila tillämpningar.

Bedömning av säkerhet för bankomater/ kassasystem

Omfattande analys av maskinvaru- och programvarukomponenter av olika betalningssystem för att avslöja potentiella konsumentbedrägerier och sårbarheter som kan leda till manipulering av finansiella transaktioner.

Säkerhets-bedömning av industriella styrsystem

Specifik hotmodellering och bedömning av sårbarheten hos industriella styrsystem och dess komponenter, vilket ger inblick i befintliga attackområden och hur företaget kan påverkas av potentiella attacker.

Säkerhetsbedömning av transportsystem

Specialiserad forskning som fokuserar på att identifiera säkerhetsproblem relaterade till verksamhetskritiska komponenter i modern transportinfrastruktur – från fordonsindustrin till flygindustrin.

Säkerhetsbedömning av smart teknik och IoT

Detaljerad utvärdering av moderna sammankopplade enheter och deras bakomliggande infrastruktur, som avslöjar sårbarheter i programvaran, nätverket och programlagren.

Red Teaming

Threat Intelligence-driven adversary simulation helping to evaluate the effectiveness of your security monitoring capabilities and incident response procedures

Learn more

Kundberättelser

World Chess Federation

I februari 2017 presenterade FIDE, World Chess och Kaspersky Lab gemensamt ett samarbete kring cybersäkerhet, som inledningsvis omfattar världsmästerskapen i schack för tvåårsperioden 2017–18.

Abu Dhabi Racing

For businesses like Abu Dhabi Racing and for the Government of the UAE, the drive for economic growth and development of a technology-enabled, knowledge-based society comes hand-in-hand with the need for sophisticated IT security systems and risk management provisions.

Användning

  • Åtgärda säkerhetsluckor innan de utnyttjas

    Att se till att IT-infrastrukturen är säkrad mot potentiella cyberattacker är en pågående utmaning för alla organisationer. Vår simulerade säkerhetsbedömning ger dig en större förståelse av säkerhetsbrister i infrastrukturen och avslöjar sårbarheter och potentiella konsekvenser av olika attacker, utvärderar hur effektiva de nuvarande säkerhetsåtgärderna är och föreslår lämpliga åtgärder och förbättringar.

  • Åtgärda sårbarheter i programmen

    Oavsett om du utvecklar företagets program internt eller köper dem från tredje part vet du att ett enda kodningsfel kan bli en sårbarhet som utsätter systemen för angrepp. Det kan i sin tur skada företagets ekonomi eller anseende. Om du följer våra rekommendationer kan sårbarheter som upptäcks i programmen åtgärdas så att sådana attacker kan förhindras.

  • Förbättra säkerheten för branschspecifika infrastrukturer

    Komplexa integrerade informationssystem som består av olika maskin- och programvarukomponenter som produceras av olika leverantörer, ibland utan någon tanke på säkerheten, utgör alltid en ökad risk för cyberattacker. Hot mot olika specialiserade IT-miljöer, till exempel inom finans, industri, transport, IoT, osv., varierar också kraftigt. Kaspersky Lab är en av mycket få experter med tillräcklig kunskap för att kunna göra en detaljerad säkerhetsbedömning av den komplexa infrastrukturen.

Relaterat till den här tjänsten

Resurser markerade med * är på engelska