Kaspersky EDR

Höj klientsäkerheten och minska kostnaderna samtidigt

Företag i digital omvandling är värdefulla måltavlor för cyberbrottslingar. I dag räcker det inte med att identifiera och blockera enskilda hot när de uppstår – att försvara sig mot komplexa hot så tidigt som möjligt kräver grundläggande orsaksanalyser. Att implementera fullständigt klientskydd, från automatisk hotblockering till komplexa incidentåtgärder, innebär att komplettera förebyggande tekniker med avancerade försvarsfunktioner. Med Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) får du omfattande insyn i alla klienter i företagets nätverk. Du kan automatisera rutinuppgifter för att upptäcka, prioritera, undersöka och neutralisera avancerade hot.  Resultatet är en förbättrad hastighet och effektivitet vid incidenthanteringen, utan extra kostnad.


 • En enda agent för avancerat försvar

  Med en agent för att förebygga, undersöka, uppsöka och åtgärda kan du minska kostnaden, förenkla hanteringen och minimera underhållskostnaden. Kaspersky EDR är en modul som snabbt och enkelt kan implementeras och som kan aktiveras inom det världsledande Kaspersky Endpoint Security for Business för avancerad hotidentifiering, undersökning och åtgärder mot komplexa incidenter. 

 • Aktiv uppsökning av hot

  Kaspersky EDR minskar tiden som krävs för inledande insamling av bevis, förbättrar telemetrianalysen på klientnivå och automatiserar EDR-processer, vilket ger en svarstid på bara några minuter. Ett enda webbgränssnitt möjliggör utredning i realtid och ger en historisk databasöversikt över aktiviteter, även för klienter som inte redan är anslutna till nätverket eller när data har krypterats under en attack.

 • Adaptiva åtgärder för hot

  Kaspersky EDR – ett utrednings- och åtgärdsverktyg för komplexa incidenter – har utformats för att ge fullständig integritet för företagets telemetri och kritiska data/filer. All datainsamling, analys och lagring utförs på plats. Det innebär att säkerhetsteamet behåller fullständig kontroll över data – särskilt viktigt för organisationer som, av juridiska eller andra skäl, måste se till att inga data lämnar företaget.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Priser
Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform
ICSA Labs: testet Advanced Threat Defense (kvartal 1, 2, 3 och 4)
Erkännanden
Kaspersky Threat Management and Defense
Radicati APT Protection Market Quadrant 2019
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, tredje kvartalet 2018 
Kaspersky Endpoint Detection and Response
2020 SPARK Matrix-ledare inom EDR-marknaden

Användning

 • Om företaget inte kan upptäcka… kan det heller inte skydda

  Kaspersky EDR och Kaspersky Endpoint Security for Business delar en enda klientagent – där Kaspersky Labs klientskydd redan är installerat kan Kaspersky EDR helt enkelt aktiveras inom den befintliga programvaruagenten. Ingen extra börda för klienten, inga extra hanterings- och underhållskostnader – bara vetskapen om att dina arbetsstationer och servrar är helt skyddade mot de mest avancerade hoten och riktade angreppen. Vår integrerade metod för klientskydd förhindrar automatiskt vanliga hot samt tillhandahåller klientkontroller, som stöd för avancerad identifiering och prioritering av komplexa attacker, vilket möjliggör en detaljerad undersökning och effektiva åtgärder mot incidenter.

 • Förbättrad undersökningsprocesscykel

  Med Kaspersky EDR kan du fortlöpande övervaka och visualisera alla undersökningsstadier, med snabb dataåtkomst, även om utsatta arbetsstationer är oåtkomliga eller data har krypterats av hackare. Utredningsprocessen förbättras av hotuppsökning, IoC-skanning och korrelerande händelser till unika indikatorer på attacker (IoA:s) från Kaspersky Lab, medan kartläggning till MITRE ATTACK hjälper till att identifiera den taktik och teknik som cyberbrottslingar använder. Dina säkerhetsspecialister kan förstå hela sekvensen av inkräktarens handlingar som en del av en mogen utredningsprocess för att öka incidenthanteringens volym och kvalitet och hjälpa dem att snabbt vidta lämpliga åtgärder.

 • Centralisering för snabbare och mer exakta åtgärder

  Incidenthanteringens kvalitet och hastighet är nyckeltal som ofta tillämpas på dagens Information Security-avdelningar.  Med Kaspersky EDR centraliserar du incidenthanteringen för alla klienter i företagets nätverk och får ett smidigt arbetsflöde. Ett enda gränssnitt för övervakning, utredning och åtgärder innebär att säkerhetsuppgifter kan utföras mer effektivt – utan att växla mellan flera verktyg och konsoler. Incidenthantering på distribuerade infrastrukturer stöds genom centraliserade och automatiserade åtgärder, som alla bidrar till att effektivisera säkerhetsteamets arbete.  Inga dyra extraresurser behövs, inga dyra driftstopp och ingen förlorad produktivitet.

24/7

Premiumsupport dygnet runt

Våra experter finns där för dig. Via våra 34 filialer verkar vi i över 200 länder runtom i världen och vi står till din tjänst dygnet runt, året om. Teckna vårt Premiumsupport-paket eller använd våra tilläggstjänster (Professional Services) om du vill få ut mesta möjliga av verksamhetens Kaspersky Lab-säkerhetslösning.

Hoten

Utan förmågan att implementera en enhetlig, automatiserad och adaptiv säkerhetsmetod, vilket Kaspersky Threat Management and Defense erbjuder, riskerar din IT-infrastruktur och organisation

 • Scan

  långsammare upptäckt, åtgärder och prognoser, vilket i sin tur ökar riskerna för att en attack ska orsaka skada

 • Scan

  minskad säkerhet på grund av svårigheter att tillämpa hotanalyser genom hela nätverket

 • Scan

  brist på personal som är kvalificerade att utföra manuella/halvmanuella analyser och uppsökning av hot

 • Scan

  att unika attacker förblir obemärkta eller inte upptäcks vid tidpunkten för penetrering

 • Scan

  dålig förmåga att utreda och förutspå hot

 • Scan

  verksamhetsavbrott under osammanhängande och ostrukturerade återhämtnings- och utredningsprocesser.

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska