Hoppa till huvudinnehållet

Upptäckt av skadlig programvara och kryphål

För att kunna leverera ett korrekt datorskydd bör antivirusprogrammen kunna:

  • Upptäcka en stor mängd befintliga skadliga program – helst all befintlig skadlig programvara
  • Upptäcka nya ändringar av kända datorvirus, maskar och trojanska virusen
  • Upptäcka skadlig programvara i förpackade filer, dvs. körbara filer som har ändrats av arkivverktyg, och sedan skanna innehållet i arkiven och installationspaketen

Alla antivirusprodukter erbjuder inte samma nivå av datorskydd

Eftersom flera antivirusprodukter har funnits på marknaden i många år kan vissa användare luras att tro att det inte finns mycket att välja mellan vad gäller de olika produkterna, och att de alla har liknande förmåga att upptäcka skadlig programvara. Dessa användare kan basera sitt val av antivirusprodukt på relativt oviktiga kriterier, t.ex. om den har en attraktiv design eller har förekommit i lockande reklam.

Det stämmer visserligen att flera antivirusprogram har funnits under lång tid, men antalet hot och den stora mängd olika typer av hot som drabbar datorer och andra enheter har förändrats enormt under de senaste åren. Ett effektivt datorskydd beror på antivirusleverantörens möjlighet att anpassa sig till nya krav. Olika antivirusprodukter kan skilja sig kraftigt åt i fråga om teknisk förmåga att upptäcka och skydda mot skadlig programvara.

Ständig investering och engagemang

Antivirusleverantörer måste ständigt investera i forskning så att de kan skydda sina kunder mot alltmer sofistikerade cyberbrottsattacker, och svara snabbt när ny skadlig programvara kommer ut. Utan leverantörens engagemang för att utkämpa det ständiga kriget mot mycket professionella cyberbrottslingar kan följande utsättas för risk:

  • Din dator
  • Dina data
  • Din digitala identitet
  • Din ekonomi

Vissa antivirusprodukter förlorar "kapprustningen"

Om en leverantörs antivirusprodukt endast upptäcker 50 % av alla virus som är aktiva på internet, medan en annan upptäcker 90 % och en tredje produkt upptäcker 99,9 % är det lätt att se vilken produkt som erbjuder bäst datorskydd.

I verkligheten ger få antivirusprodukter eller antivirustjänster en skyddsnivå som ens ligger i närheten av 100 %. Faktum är att majoriteten av produkterna inte ens når upp till en skyddsnivå på 90 %.

Vissa antivirusleverantörer verkar inte kunna hålla takten med utvecklingen av ny skadlig programvara. Dessa leverantörer förlorar "kapprustningen" mot den skadliga programvaran och deras kunder får inte ett fullgott skydd mot dagens alla cyberhot.

Upptäckt av skadlig programvara och kryphål

För att kunna leverera ett korrekt datorskydd bör antivirusprogrammen kunna...
Kaspersky logo

Utvalda inlägg