Hoppa till huvudinnehållet

Förstå slutpunktsdetektering och -svar

stol med kameror riktade mot den

Betydelse och definition av EDR

Slutpunktsdetektering och -svar (EDR) hänvisar till en kategori av verktyg som kontinuerligt övervakar hotrelaterad information på datorarbetsstationer och andra slutpunkter. Målet med EDR är att identifiera säkerhetsintrång i realtid och utveckla ett snabbt svar på potentiella hot. Slutpunktsdetektering och -svar, ibland känt som Slutpunktshotdetektering och -svar (ETDR) - beskriver förmågorna hos en uppsättning verktyg, vars detaljer kan variera beroende på implementering.

Begreppet myntades av Gartner år 2013 för att förtydliga vad som då ansågs vara en ny kategori av cybersäkerhetsprogramvara.

Hur fungerar EDR?

EDR fokuserar på slutpunkter, som kan vara vilket datorsystem som helst i ett nätverk, såsom slutanvändararbetsstationer eller servrar. EDR-säkerhetslösningar ger synlighet i realtid och proaktiv upptäckt och respons. De uppnår detta genom en mängd olika metoder, inklusive:

Insamling av data från slutpunkter:

Data genereras på slutpunktsnivå, inklusive kommunikation, processexekvering och användarinloggningar. Den här datan är anonymiserad.

Skicka data till EDR-plattformen:

Den anonymiserade datan skickas sedan från alla slutpunkter till en central plats, som vanligtvis är en molnbaserad EDR-plattform. Det kan också fungera på plats eller som ett hybridmoln, beroende på behoven hos en viss organisation.

Analysera datan:

Lösningen använder maskininlärning för att analysera data och utföra beteendeanalys. Insikter används för att fastställa en baslinje för normal aktivitet så att anomalier som representerar misstänkt aktivitet kan identifieras. Vissa EDR-lösningar inkluderar hotintelligens för att ge kontext med hjälp av verkliga exempel på cyberattacker. Tekniken jämför nätverks- och slutpunktsaktivitet med dessa exempel för att upptäcka attacker.

Flagga och svara på misstänkt aktivitet:

Lösningen flaggar misstänkt aktivitet och skickar varningar till säkerhetsteams och relevanta intressenter. Den startar även automatiska svar enligt förutbestämda utlösare. Ett exempel på detta kan vara att tillfälligt isolera en slutpunkt för att förhindra skadlig programvara från att spridas över nätverket. 

Behålla data för framtida användning:

EDR-lösningar bevarar data för att ge stöd till framtida utredningar och proaktiv hotjakt. Analytiker och verktyg använder den här datan för att undersöka aktuella längre attacker eller tidigare oupptäckta attacker.

Användningen av EDR växer – drivet dels av ökningen av antalet slutpunkter kopplade till nätverk och dels av den ökade sofistikeringen av cyberattacker som ofta fokuserar på slutpunkter som enklare mål för att infiltrera nätverk.

Vad man bör leta efter i en EDR-lösning

EDR-förmågor varierar från leverantör till leverantör, innan du väljer en EDR-lösning för din organisation är det viktigt att undersöka förmågorna hos alla föreslagna system och hur väl det kan integreras med dina befintliga övergripande säkerhetsfunktioner. Den perfekta EDR-lösningen är en som ger den högsta nivån av skydd samtidigt som den kräver minsta möjliga ansträngning och investering - vilket tillför värde till ditt säkerhetsteam utan att utnyttja alla era resurser. Här är viktiga egenskaper att hålla utkik efter:

Synlighet för slutpunkter:

Synlighet över alla dina slutpunkter gör att du kan se potentiella hot i realtid så att du kan stoppa dem omedelbart.

Hotdatabas:

Effektiv EDR kräver betydande data som samlas in från slutpunkter och berikar den med sammanhang så att analyser kan identifiera tecken på en attack.

Beteendeskydd:

EDR innefattar beteendemässiga tillvägagångssätt som letar efter tecken på attacker (IOA) och varnar relevanta intressenter om misstänkta aktiviteter innan ett intrång inträffar.

Insikt och intelligens:

EDR-lösningar som integrerar hotintelligens kan ge kontext, såsom information om den misstänkte angriparen eller andra detaljer om attacken.

Snabba svar:

EDR som underlättar ett snabbt svar på incidenter kan förhindra en attack innan den övergår till ett intrång, vilket gör att din organisation kan fortsätta att fungera som vanligt.

Molnbaserad lösning:

En molnbaserad lösning för detektering och svar av slutpunkter säkerställer ingen inverkan på slutpunkter samtidigt som sök-, analys- och undersökningsmöjligheterna kan fortsätta på ett exakt sätt och i realtid.

De exakta detaljerna och förmågorna i ett EDR-system kan variera beroende på implementeringen. En EDR-implementering kan innefatta:

  • Ett specifikt ändamålsbyggt verktyg;
  • En liten del av ett bredare säkerhetsövervakningsverktyg; eller
  • En lös samling av verktyg som används i kombination med varandra.

Eftersom angripare kontinuerligt utvecklar sina metoder kan traditionella skyddssystem inte alltid vara hjälpsamma. Experter inom cybersäkerhet anser EDR som en avancerad form av hotskydd.

Varför EDR är viktigt för verksamheter

De flesta organisationer är utsatta för ett brett spektrum av cyberattacker. Dessa sträcker sig från enkla, opportunistiska attacker, som att en angripare skickar en e-postbilaga med ett känt utpressningsprogram, till mer avancerade attacker där angripare kan ta till kända exploateringar eller attackmetoder och försöka dölja dem med hjälp av undanflyktstekniker som att köra skadlig programvara i datorns minne.

På grund av detta är slutpunktssäkerhet en viktig aspekt av en organisations cybersäkerhetsstrategi. Även om nätverksbaserade skydd är effektiva för att blockera en hög andel cyberattacker, kommer vissa att slinka igenom och andra - som skadlig programvara som bärs av flyttbara media - kan kringgå dessa skydd helt. En slutpunktsbaserad skyddslösning gör det möjligt för en organisation att implementera större säkerhet och ökar dess chanser att identifiera och reagera på dessa hot.

I takt med att organisationer runt om i världen alltmer går över till distansarbete har betydelsen för robust slutpunktsskydd ökat. Anställda som arbetar hemifrån kanske inte är skyddade mot cyberhot i samma grad som anställda på plats genom att de använder personliga enheter utan de senaste uppdateringarna och säkerhetskorrigeringarna. Anställda som arbetar på distans kan vara mindre vaksamma på sin cybersäkerhet än om de befann sig i en traditionell kontorsmiljö.

Som ett resultat, utsätts organisationer och deras anställda för ytterligare cybersäkerhetsrisker. Stark slutpunktssäkerhet är viktigt eftersom det skyddar arbetaren från hot och kan förhindra brottslingar från att använda en arbetare på distans dator som ett sätt att attackera organisationens nätverk.

Åtgärd för att åtgärda ett intrång kan vara svårt och dyrt, och kanske är detta den enskilt största anledningen till att EDR är just så nödvändigt. Utan en EDR-lösning kan organisationer spendera veckor på att besluta vilka åtgärder som ska tas, och ibland blir deras enda lösning att ombilda maskiner, vilket kan vara störande och minska produktivitet samt orsaka ekonomiska förluster.

EDR mot antivirus

EDR är inte ett antivirus-program, men det kan ha liknande förmågor från antivirus-program eller använda data från en sådan produkt. Antivirus-program skyddar mot kända cybersäkerhetshot där medans EDR-program identifierar nya hot medans de görs och kan upptäcka misstänksam aktivitet av en angripare under en aktiv incident. Med det sagt är EDR-programvaran en del av den senaste generationen av cybersäkerhetsprodukter.

En överliggande bild av kontorsarbetare. Slutpunktssäkerhet är en viktig del av en organisations cybersäkerhetsstrategi

Praxis kring EDR

Det finns flera olika saker att ta hänsyn till vid implementering av EDR i din organisation:

Glöm inte bort användarna

Användarna representerar en av de största riskerna för alla system eftersom att de kan orsaka skada genom både genom vilja samt misstag. Utbilda era användare om cyberhot och riskfyllt beteende för att öka deras kunskap om säkerhet och begränsa program som orsakas av nätfiske eller social manipulering. Regelbunden utbildning kommer att öka användares kunskap om cybersäkerhetsprogram och snabba upp svarstiden vid incidenter.

Vissa användare kan jobba sig runt en EDR-lösning om hen tycker att EDR påverkar deras upplevelse negativt. Detta kan exempelvis inkludera att de inaktiverar skyddsfunktioner för att förbättra deras upplevelse. Men om en lösning är för flexibel för användares åsikter, kan angripare få det enklare att manipulera systemet. Det kan vara bra att vara så transparent som möjligt för slutanvändare för att se till att de förstår varför dessa lösningar finns. När användares interaktion krävs bör kommunikation vara tydlig och direkt. Systemet bör inte avslöja onödig systeminformation, t.ex. personliga uppgifter eller IP-arkitekturer.

Integrera med andra verktyg

EDR-lösningar är designade till att skydda slutpunkter men tillhandahåller inte komplett säkerhetstäckning för alla digitala tillgångar inom din organisation. EDR bör fungera som en del av din övergripande informationssäkerhetsstrategi, tillsammans med andra verktyg som antivirus, patchhantering, brandväggar, kryptering och DNS-skydd.

Använd nätverkssegmentering

Medan vissa EDR-lösning isolerar slutpunkter vid svar på hot, ersätter de inte nätverkssegmentering. Exempel:

  • Ett segmenterat nätverk låter dig begränsa slutpunkter till specifika tjänster och dataförråd. Detta kan minska risken för dataförlust och nivån på skada från en framgångsrik attack betydelsefullt.
  • Ethernet Switch Paths (ESPs) kan erbjuda ytterligare nätverksskydd. ESP:er låter dig dölja nätverkets struktur, vilket gör att angripare inte kan flytta sig mellan segment i nätverket enkelt.

Vidta förebyggande åtgärder

Du bör aldrig bara förlita dig på aktiva svar på hot, men istället kombinera aktiva svar med förebyggande åtgärder. Se till att system är uppdaterade och patchade med omfattande protokoll och beroendelistor, detta kommer minska risken för hot som du behöver skydda dig mot.

Granska dina system regelbundet för att se till att protokoll är tillräckligt konfigurerade och tillämpade. Testa system och verktygsfunktionaltiet genom att utföra hotmodellering och penetreringstester regelbundet.

Helst bör din organisation att ha en omfattande incidentsvarsplan som anger vem som ska svara och hur de kommer att reagera i händelse av en attack. Att ha en plan redo kommer att öka incidentsvarstiden och erbjuda en struktur för att analysera data som samlas in efter händelsen.

Använd tillgängliga resurser

Om du använder tredjepartsverktyg, se till att använda utbildningsresurser som erbjuds av din EDR-leverantör. Flera leverantörer erbjuder utbildningar eller webbseminarier för att hålla kunder uppdaterade kring de senaste funktionerna och praxis. Vissa företag erbjuder korta kurser inom flera säkerhetsämnen till ett lågt pris, eller ibland kostnadsfritt.

Du kan hitta användbara verktyg och resurser på användarbaserade resurser och informationsdelnings- och analysorganisationer (ISAO). Välkända användarorganisationer vars webbplatser innehåller användbar cybersäkerhetsdata och insikter inkluderar National Vulnerability Database (NVD) och Open Web Application Security Project (OWASP).

EDR mot XDR

Traditionella EDR-verktyg fokuserar endast på slutpunktsdata och erbjuder information om misstänka hot. I takt med att utmaningarna som säkerhetsteam står inför - t.ex. överbelastning av händelser, verktyg med snävt fokus, bristande integration, kompetensbrist och för lite tid - fortsätter att utvecklas, men det gör EDR-lösningar också.

XDR, eller utökad detektering och respons, är ett nyare tillvägagångssätt för att upptäcka och svara för slutpunktshot. "X" står för "utökad" (eXtended) och representerar datakällor, t.ex. nätverk, moln, tredje part och slutpunkt samt erkänner begränsningarna av undersökning av hot i isolerade silos. XDR-system använder en kombination av analys, heuristik och automation för att generera insikt från dessa källor, vilket förbättrar säkerheten jämfört med säkerhetsverktyg i silos. Resultatet är förenklade undersökningar utöver säkerhetsåtgärder, vilket minskar tiden det tar att upptäcka, undersöka och svara på hot.

Relaterade produkter:

Läs mer:

Förstå slutpunktsdetektering och -svar

Vad är EDR? EDR betyder slutpunktsdetektering och -svar, vilket är en uppsättning verktyg som är till för att identifiera och skydda slutpunkter från cyberhot. Ta reda på mer.
Kaspersky logo