Hoppa till huvudinnehållet

Vad är utökad detektering och svar (XDR)?

Med ett cyberhotslandskap som ständigt utvecklas lovar XDR att dramatiskt förbättra säkerhetsteamens utrednings- och svarstider. Men som med alla nya metoder kan det finnas förvirring om vad XDR faktiskt är, hur det skiljer sig från traditionella säkerhetslösningar och vilka säkerhetsresultat användare kan förvänta sig av det. Läs vidare för att ta reda på mer.

XDR betydelse och definition

Utökad detektering och svar, eller XDR, är en säkerhetslösning i flera lager som skyddar IT-infrastruktur. XDR gör detta genom att korrelera data från flera säkerhetslager inklusive slutpunkter, appar, e-post, moln och nätverk samt erbjuder en större synlighet in i en organisations teknologiska miljö. Det här tillåter säkerhetsteam att detektera, undersöka och svara på cyberhot snabbare och effektivare.

XDR anses var en mer avancerad version av slutpunktsdetektering och -svar (EDR). Medans EDR fokuserar på slutpunkter, fokuserar XDR mer brett över flera säkerhetskontrollpunkter för att detektera hot snabbare med djup analys och automation.

Det moderna cyberhotslandskapet

Cybersäkerhetslandskapet växer och utvecklas ständigt. Det senaste årtiondet har sett en utveckling av hotdetekterings- och svarsverktyg som ständigt försöker vara ikapp med de senaste cyberhoten. Med uppkomsten av distansarbete och fler affärsfunktioner som flyttar till molnet, är detektering och svar inte alltid en enkel uppgift – inte minst eftersom katastrofala intrång kan komma från var som helst när som helst.

I denna digitala miljö med hög risk är det viktigt att veta hur man hanterar cyberhot på ett konsekvent och holistiskt sätt. Säkerhetsteam behöver förlita sig på djupare integrering och mer automation för att hålla sig före cyberbrottslingar.

Det moderna hotlandskapets egenskaper inkluderar:

 • Skadliga aktörer investerar nu avsevärd tid i insamling av information i förväg för att avgöra vem de kommer att rikta in sig på, hur de kommer att rikta dem och den optimala timingen för deras attack. Den här nivån av förplanering gör angreppen mer sofistikerade och därför svårare att stoppa.
 • Allt oftare arbetar angripare i samarbete med varandra för att utnyttja varandras färdigheter. Till exempel kan ett team vars expertis ligger i att uppnå initial åtkomst arbeta med ett team som är specialiserat på sidorörelse. De kan sedan sälja åtkomst till ett annat team som fokuserar på utpressningsprogram som stjäl data för att sedan använda det till utpressning. Den här nivån av samarbete skapar ytterligare komplexitet.
 • Cyberattacker finns nu i flera delar av nätverket, exempelvis kan de starta på en anställds dator via nätfiske från ett e-postmeddelande eller en öppen IP som kan ha äventyrats. Efter detta kan de lära sig mer om nätverket, förflytta sig till datacentra, molninfrastruktur och Operational Technology-nätverk (OT). Den digitala transformationen av flera organisationer, tillsammans med det ökade distansarbetet, betyder att angreppsytan för de flesta företag har växt.
 • Angripare har blivit mycket bättre på att dölja sina aktiviteter. De gör detta via motincidentsvar för att dölja sina handlingar från försvarare – det vill säga att använda legitima verktyg för att dölja sina spår.
 • Utpressningsmetoder har blivit mer invecklade, detta inkluderar stöld av data, DDoS-attacker, utpressningsprogram och i extrema fall kan de kontakta era kunder för att få er att betala deras priser.
 • Inom vissa organisationer kan säkerhetsinfrastrukturen silas över nätverket. Om oberoende säkerhetslösningar inte integreras kan de orsaka för många varningar utan sammanhang, överväldigande säkerhetsteam och minska deras synlighet över hela attackytan.

Eftersom brottslingar använder mer avancerade tekniker för att utnyttja traditionella säkerhetskontroller kan organisationer kämpa för att säkra sårbara digitala tillgångar både inom och utanför den traditionella nätverksperimetern. Med säkerhetsteam under tryck på grund av skiftet till distansarbete, har trycket på resurserna ökat. Organisationer behöver proaktiva och förenade säkerhetsåtgärder för att skydda sina teknologiska tillgångar, inklusive äldre slutpunkter, mobila, nätverks- och molnarbetslaster utan att överbelasta personal och lokala resurser.

Som resultat överväger fler och fler ledare och chefer för säkerhet och risk förmånerna och produktiviteten som XDR-säkerhet erbjuder.

Hur fungerar XDR?

XDR skapar säkerhetseffektivitet genom att förbättra detekterings- och svarsförmågor genom att förena synlighet och kontroll över slutpunkter, nätverk och moln.

Genom att ansluta data från silade säkerhetslösningar, förbättras hotsynlighet och mängden tid som krävs för att identifiera och svara på angrepp minskas. XDR underlättar avancerade undersöknings- och hotsökningsmöjligheter över flera domäner från en enda konsol.

I stort sett finns det tre aspekter på hur XDR-säkerhet fungerar:

 1. Datainsamling: Det första steget är att samla in och normalisera stora mängder data från slutpunkter, molnbelastningar, e-post, nätverkstrafik, virtuella behållare och mer. All data är anonymiserad och innehåller endast de element som behövs för att identifiera potentiella anomalier och hot.
 2. Detektering: Sedan ligger fokus på att analysera och korrelera data för att automatiskt upptäcka hemliga hot med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).
 3. Svar: Därefter handlar det om att prioritera hotdata efter allvarlighetsgrad så att säkerhetsteam kan analysera och triage nya händelser i tid och automatisera utrednings- och svarsaktiviteter. Svarsprocessen bör ske från ett enda centrum, innefattande relevant data, sammanhang och verktyg.

XDR-teknik är användbar för att visa analytiker stegen en angripare tog genom att avslöja sekvensen av processer före den sista attacken. Attackkedjan är berikad med information från tillgångsinventering, såsom sårbarheter relaterade till tillgången, tillgångarnas ägare eller ägare, affärsroll och observerbart rykte från hotintelligens.

Med säkerhetsteam som ofta utsätts för en stor mängd varningar varje dag, är automatisering av triageprocessen och förse analytiker med kontextuell information det bästa sättet att hantera processen. XDR tillåter säkerhetsteam att använda sin tid effektivt genom att fokusera på varningar med potential att orsaka störst skada.

En IT-tekniker i ett datacenter. XDR skapar effektivitet för IT-säkerhetsteam

Varför verksamheter behöver XDR

XDR samordnar silade säkerhetsverktyg, förenar och effektiviserar analys, utredning och svar. Det här erbjuder betydande förmåner för organisationer, detta inkluderar:

Konsoliderad hotsynlighet:

XDR-säkerhet tillhandahåller anonymiserad data vid en slutpunkt i kombination med nätverks- och applikationskommunikation. Det här inkluderar information om åtkomstbehörigheter, filer som kommits åt och program som används. Full synlighet i ditt system låter dig detektera och blockera angrepp snabbare.

Förbättrade förebyggande funktioner:

Hotintelligens och adaptiv maskininlärning ger centraliserad konfiguration och härdningsförmåga med vägledning för att förhindra eventuella attacker.

Effektiva svar:

Omfattande datainsamling och analys gör att ett säkerhetsteam kan spåra en attackväg och rekonstruera angriparens handlingar – vilket ökar chanserna att identifiera förövare. Datan tillhandahåller även värdefull information som du kan använda för att styrka ditt skydd.

Bättre kontroll:

Förmågan att både blockera listor och tillåta listors trafik och processer säkerställer att endast godkända åtgärder och användare kan komma in i ditt system.

Förbättrad produktivitet:

Centralisering minskar antalet varningar och ökar deras noggrannhet, vilket leder till färre falska positiva signaler. Eftersom XDR är en förenad plattform till skillnad från en kombination av flerpunktslösningar, är det enklare att hantera, minskar antalet gränssnitt som säkerhetsteamet måste använda under ett svar.

Återställ värdar efter en kompromiss:

XDR kan hjälpa säkerhetsteam att snabbt återhämta sig från en attack genom att ta bort skadliga filer och registernycklar, samt återställa skadade filer och registernycklar med hjälp av åtgärdsförslag.

Exempel på användning av XDR

XDR-teknologi lämpas för flera olika nätverksäkerhetsskyldigheter. Dess specifika tillämpning beror på behoven av din organisation och mognaden på ditt säkerhetsteam. Exempel inkluderar:

Triaging:

XDR kan användas som huvudverktyget för att samla data, övervaka system, upptäcka händelser och larma säkerhetsteam.

Undersökning:

Organisationer kan använda XDR-lösningar som källor på information om händelser. De kan använda denna information i kombination med hotintelligens för att undersöka händelser, fastställa deras respons och utbilda säkerhetspersonal.

Jakt på hot:

Data som samlas in av XDR-lösningar kan användas som en grund för att jaga hot. I sin tur kan data som används för och samlas in under hotjaktsoperationer användas för att skapa ny hotintelligens för att stärka säkerhetsprotokoll och system.

Vad är förmånerna med XDR?

Utökad detektering och svar ger mervärde genom att konsolidera flera säkerhetsverktyg till en sammanhängande, enhetlig detektering och svarsplattform för säkerhetsincidenter. Huvudförmånerna med XDR inkluderar:

 • Konsolidera en stor volym av larm till ett mycket mindre antal incidenter som kan prioriteras för manuell undersökning
 • Tillhandahålla integrerade alternativ för incidentsvar som ger tillräckligt sammanhang så att varningar kan lösas snabbt
 • Tillhandahålla svarsalternativ som sträcker sig bortom infrastrukturkontrollpunkter, inklusive nätverk, moln och slutpunkter, för att leverera omfattande skydd
 • Automatisera repetitiva åtgärder för att förbättra produktivitet
 • Tillhandahålla en gemensam hanterings- och arbetsflödesupplevelse utöver säkerhetskomponenter, vilket skapar förbättrad effektivitet

I huvudsak är de viktigaste fördelarna förbättrade skydds-, detekterings- och svarsmöjligheter, förbättrad produktivitet hos operativ säkerhetspersonal, plus en lägre total ägandekostnad för effektiv upptäckt och svar på säkerhetshot.

Vad du bör leta efter i en XDR-lösning

Huvudfunktioner du bör leta efter i en XDR-lösning inkluderar:

Kontrollagnostik:

Möjligheten att integrera med flera tekniker utan att kräva inlåsning av leverantörer.

Maskinbaserad korrelation och detektering:

För att skapa tidsenlig analys av större uppsättningar data och för att minska på antalet falska positiva.

Förbyggda datamodeller:

För att integrera hotintelligens samt automatisering av detektering och svar utan att behöva programvarutekniker som utför programmering eller skapar regler.

Produktionsintegration:

Istället för att kräva ersättning av lösningar för säkerhetsincident- och händelsehantering (SIEM), säkerhetsorganisations- och svarstekniker (SOAR) och verktyg för ärendehantering, bör en XDR-lösning integreras med dem för att tillåta organisationer att maximera värdet av sin investering .

Integration med säkerhetsvalidering:

När XDR och säkerhetsvalidering fungerar tillsammans har säkerhetsteamen större medvetenhet om hur väl deras säkerhetsstack presterar, var sårbarheterna finns och vilka åtgärder som ska vidtas för att åtgärda prestandaluckor.

XDR mot andra tekniker för detektering och svar

XDR skiljer sig från andra säkerhetsverktyg genom att centralisera, normalisera och korrelera data från flera källor – för att ge fullständig synlighet och exponera avancerade hot.

Genom att samla in och analysera data från flera källor gör XDR-tekniken ett bättre jobb med att validera varningar, vilket minskar falska positiva resultat och ökar tillförlitligheten. Detta sparar tid för säkerhetsteam och möjliggör snabbare, mer automatiserade svar.

XDR skiljer sig från EDR. EDR-system hjälper organisationer att hantera hot genom att fokusera på aktuell aktivitet vid alla sina slutpunkter, använda avancerad maskininlärning för att förstå denna aktivitet och specificera svar, och använda automatisering för att leverera snabba åtgärder där det behövs.

XDR-system byggs på den här principen genom att integrera icke slutpunktsdataströmmar, t.ex. nätverk, e-post, molnarbetslaster, programenheter, identitet, datatillgångar, Internet of Things och möjligtvis andra. Detta ytterligare element kan göra det möjligt att upptäcka fler hot, intrång och angrepp samt för att svara mer effektivt eftersom du kan utföra åtgärder över din bredare infrastruktur, inte bara på slutpunkter. XDR tillhandahåller även djupare insikt i precis vad som händer.

Vissa organisationer försöker hantera cyberhot genom att använda en kombination av EDR- och säkerhetslösningar samt händelsehantering (SIEM). Men medan SIEM-lösningar samlar in ytlig data från många källor, samlar XDR in djupare data från riktade källor. Detta gör det möjligt för XDR att ge större sammanhang för händelser och tar bort behovet av manuell justering eller dataintegration. Varningkällorna är grundade i XDR-lösningen, vilket betyder att integreringen och underhållet som krävs för underhållsvarningar i SIEM tas bort.

I slutändan, ju längre ett hot kvarstår inom en organisations nätverk, desto fler möjligheter har en angripare att skada system och stjäla värdefull data. Det betyder att det är avgörande att agera så snabbt som möjligt som svar på alla hot som inträffar. Säkerhetsteam behöver bättre sätt att veta när hot uppstår samt ha snabbare sätt att hantera dessa hot på för att minimera potentiella förluster. Detta är utmaningen som XDR är designad till att hantera.

Vanliga frågor om XDR

Vanliga frågor om XDR-säkerhet, XDR-teknologi och XDR-cybersäkerhet inkluderar:

Vad är XDR?

XDR står för utökad detektering och svar och handlar om teknologi som övervakar och förmildrar cybersäkerhetshot. XDR samlar in och automatiskt korrelerar data över flera säkerhetslager, inklusive slutpunkter, nätverk och molndata, vilket snabbar upp hotdetektering och tillåter snabbare och bättre svar.

Hur fungerar XDR?

XDR säkerställer ett proaktivt tillvägagångssätt till hotdetektering och -svar. Genom att tillhandahålla synlighet över all data, och genom att använda analys och automation, kan XDR hantera dagens cybersäkerhetshot. XDR samlar in varningar från e-post, slutpunkter, servrar, molnarbetsplaser, nätverk och sedan analyserar denna data för att identifiera hot. Hot prioriteras sedan, jagas och hanteras för att förhindra säkerhetsintrång.

Vad är skillnaden mellan XDR och EDR?

Slutpunktsdetektering och -svar (EDR) fokuserar på kontinuerlig övervakning och hotdetektering samt automatiska svar. Men EDR begränsas eftersom dessa funktioner endast utförs på en slutpunktsnivå. I kontrast har XDR samma prioriteter som EDR med utökar dem utöver slutpunkter för att inkludera molnarbetslaster, program, användaridentiteter och över hela själva nätverket.

Relaterade produkter:

Läs mer:

Vad är utökad detektering och svar (XDR)?

Vad är XDR? XDR står för utökad detektering och svar (extended detection & response) – en avancerad säkerhetsteknik som representerar en utveckling från EDR. Ta reda på mer.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg