Hoppa till huvudinnehållet

Goda cyberhygienvanor som hjälper dig att vara säker online

Definition av cyberhygien

Cyberhygien syftar på de åtgärder som användare av datorer och andra enheter kan vidta för att förbättra sin onlinesäkerhet och bibehålla systemets hälsa. Cyberhygien innebär att man har ett säkerhetscentrerat synsätt och utvecklar vanor som hjälper individer och organisationer att lindra potentiella onlineintrång En grundläggande princip för cyberhygien är att den ska vara en del av vardagen.

Vad är cyberhygien?

Cyberhygien handlar om att träna dig själv att skapa goda vanor kring cybersäkerhet, så att du kan ligga steget före cyberhot och onlinesäkerhetsproblem. Cyberhygien jämförs ibland med personlig hygien – på så sätt att båda är försiktighetsprocesser som utförs regelbundet för att säkerställa hälsa och välbefinnande.

Målet med cyberhygien är att upprätthålla grundläggande hälsa och säkerhet hos hårdvara och mjukvara, så att de är skyddade mot hot såsom skadlig programvara. Om cyberhygien praktiseras regelbundet bidrar det till att hålla data säkra. Precis som med andra vanor du vill tillägna dig kräver cyberhygien rutiner och upprepning.

Att bygga upp en rutin kring cyberhygien hjälper till att förhindra att cyberbrottslingar lyckas med säkerhetsintrång eller stjäl personlig information. Det hjälper dig också att hålla dig uppdaterad om programvara och operativsystem.

a

Som koncept har cyberhygien blivit mer aktuellt i och med covid-19-pandemin, eftersom det faktum att fler människor runt om i världen har arbetat på distans lett till en ökning av cyberbrottslighet.

Vanliga cyberhygienproblem

Bland de problem som cyberhygien är tänkt att hantera finns:

 • Säkerhetsintrång – bland annat hot från hackare, nätfiske, skadlig programvara och virus.
 • Dataförlust – hårddiskar och molnlagring som inte säkerhetskopieras kan vara sårbara för hackning, korruption eller andra problem som kan göra att data går förlorade.
 • Inaktuell programvara – som kan göra din enhet mer sårbar för nätattacker.
 • Gammalt virusskydd – säkerhetsprogram som inte hålls uppdaterade skyddar dig inte lika effektivt mot de senaste cyberhoten.

Hur kan du säkerställa god cyberhygien?

Det finns två aspekter av cyberhygien som är avgörande för enskilda personer – att utveckla regelbundna rutiner och vanor, och att använda rätt verktyg. Låt oss titta på dessa aspekter, en i taget.

Regelbundna rutiner och vanor:

Cyberhygien är inte en engångshändelse – det är något som måste utövas regelbundet. Du kan skapa vanor genom att ställa in automatiska påminnelser eller lägga in olika uppgifter i dina kalendrar. Dessa kan innefatta att söka efter virus med antivirusprogram, ändra dina lösenord, hålla appar, programvara och operativsystem uppdaterade och rensa hårddisken. När du väl har koll på cyberhygienen blir det en del av dina regelbundna personliga cybersäkerhetsrutiner.

Använda rätt verktyg:

Exempel är:

 • En brandvägg – detta förhindrar att obehöriga användare kommer åt dina webbplatser, e-postservrar och andra informationskällor som kan nås från internet.
 • Program för datarensning – när du installerar ny programvara, lägger till hårdvara eller ändrar systemfiler finns det en risk att du förlorar personlig information. Genom att använda programvara för datarensning kan du rensa ut data du inte behöver från hårddisken.
 • En lösenordshanterare – att använda starka, komplexa lösenord som du ändrar regelbundet är en viktig del av internethygienen. Att använda en lösenordshanterare kan hjälpa dig att hålla reda på flera lösenord.
 • Högkvalitativt antivirusprogram – som schemalägger och utför automatiska genomsökningar av enheten, upptäcker och tar bort skadlig programvara och skyddar dig mot en rad olika typer av onlinehot och säkerhetsintrång.

Att tillämpa cyberhygien bidrar till att hålla din digitala miljö i bra skick, inte minst eftersom det gör att du håller programvara uppdaterad. Inaktuella program kan ha sårbarheter som hackare kan utnyttja. Webbapplikationer, mobilappar och operativsystem måste alltså uppdateras regelbundet för att eliminera säkerhetsproblem. De regelbundna uppdateringarna innehåller nya programpatchar som rättar till brister. Uppdateringar av hårdvaran hjälper till att förhindra prestandaproblem.

Regelbundna virusskanningar kan hjälpa till att förebygga problem innan de uppstår. Med rätt underhåll skyddas digitala tillgångar mot långvariga onlinehot. Det skyddar också filer från att delas upp i fragment, vilket kan leda till dataförluster.

Folk undrar ibland hur man gör sig av med gamla datorer på ett säkert sätt. Om du säljer eller gör dig av med en stationär eller bärbar dator, surfplatta eller smartphone är det viktigt att se till att dina personliga eller känsliga data inte följer med. Det räcker inte att bara radera dina personliga filer eller data – du måste formatera om hårddisken och sedan rensa den. Om hårddisken rensats innebär det att du inte skickar din personliga information vidare. Lifewire har en användbar guide för att rensa hårddiskar här.

Tänk på att du måste tillämpa cyberhygien regelbundet för att den ska vara effektiv, precis som med din personhygien.

Genom att använda en personlig checklista för cybersäkerhet kan du se till att du täcker in de viktigaste vanorna för cyberhygien. Bilden visar en bärbar dator med en checklista på skärmen.

Använd den här checklistan för cyberhygien för att se till att du håller dig skyddad

För att garantera god cyberhygien kommer här en personlig checklista för cybersäkerhet som du kan använda proaktivt för att se till att du följer rekommenderad praxis:

Hålla lösenord säkra

 • Jag undviker att använda samma lösenord för flera konton
 • Jag byter lösenord regelbundet
 • Mina lösenord innehåller minst 12 tecken (och helst ännu fler)
 • Mina lösenord innehåller en blandning av stora och små bokstäver samt symboler och siffror
 • Jag undviker det uppenbara – till exempel siffror i följd (”1234”) eller personlig information som någon som känner mig kan gissa, till exempel mitt födelsedatum eller namnet på mitt husdjur
 • På mina IoT-enheter (Internet of Things) ändrar jag standardlösenorden
 • Jag undviker att skriva ner mina lösenord eller dela dem med andra
 • Jag använder en lösenordshanterare för att generera, lagra och hantera alla mina lösenord i ett säkert onlinekonto

Använda flerfaktorsautentisering

 • Alla mina viktiga konton – till exempel e-post, sociala medier och bankappar – är skyddade med flerfaktorautentisering (MFA) med hjälp av en autentiseringsapp, exempelvis Google Authenticator eller Authy
 • Jag säkerhetskopierar mina koder för flerfaktorsautentisering i lösenordshanteraren

Säkerhetskopiera data regelbundet

 • Jag ser till att säkra mina filer och skydda mot dataförlust genom att säkerhetskopiera viktiga filer offline, antingen på en extern hårddisk eller i molnet

Säkerställa integritet

 • Jag publicerar inte privat information, exempelvis hemadress, privata bilder, telefonnummer eller kreditkortsnummer, offentligt på sociala medier
 • Jag har granskat mina sekretessinställningar i sociala medier och sett till att de är inställda på en nivå som jag känner mig bekväm med
 • Jag undviker frågesporter, spel eller enkäter på sociala medier som frågar efter känslig personlig information
 • Jag är försiktig med de behörigheter jag godkänner för alla appar jag använder
 • Jag håller datorn och telefonen låsta med ett lösenord eller en PIN-kod
 • Jag ser till att inte avslöja privat information när jag använder ett offentligt WiFi-nät
 • Jag förstår att det bidrar till att maximera min integritet om jag använder ett virtuellt privat nätverk (VPN) – särskilt när jag använder ett offentligt WiFi-nät
 • Jag ser till att alla onlinetransaktioner jag gör sker via en säker webbplats, där URL: en börjar med https: // i stället för http: // och där det finns en hänglåsikon till vänster om adressfältet
 • Jag delar med mig av information om integritet på nätet till familj och vänner för att hjälpa också dem att skydda sig

Hålla appar, programvara och inbyggda program uppdaterade

 • Jag uppdaterar appar, webbläsare, operativsystem och inbyggda program regelbundet för att se till att jag har de senaste versionerna, där eventuella säkerhetsbrister har eliminerats eller korrigerats
 • Där så är möjligt har jag konfigurerat funktioner för att få programuppdateringar automatiskt
 • Jag tar bort appar som jag inte längre använder
 • Jag laddar bara ner appar från välrenommerade eller officiella källor

Göra routrar säkra

 • Jag har ändrat standardnamnet för mitt hem-WiFi
 • Jag har ändrat routerns användarnamn och lösenord
 • Jag håller de inbyggda programmen uppdaterade
 • Jag har inaktiverat fjärråtkomst, Universal Plug and Play och Wi-Fi Protected Set-up
 • Jag har skapat ett separat nätverk för gäster
 • Jag har sett till att min router har WPA2- eller WPA3-kryptering för att skydda sekretessen för information som skickas via mitt nätverk

Undvika attacker med social manipulation

 • Jag undviker att klicka på suspekta länkar eller länkar som jag inte är säker på
 • Jag undviker att öppna e-postmeddelanden som ser suspekta ut
 • Jag undviker att ladda ner suspekta bilagor från e-post- eller textmeddelanden som jag inte förväntat mig att få
 • Jag klickar inte på annonser som utlovar pengar, priser eller rabatter

Använda brandväggar för nätverk

 • Jag använder en brandvägg för att förhindra att skadlig programvara får åtkomst till min dator eller mitt nätverk via internet
 • Jag ser till att min brandvägg är korrekt konfigurerad

Kryptera enheter

 • Jag krypterar enheter och andra media som innehåller känsliga data – inklusive bärbara datorer, surfplattor, smartphones, flyttbara enheter, säkerhetskopieringsband och molnlagring

Rensa hårddiskar

 • Innan jag kasserar eller säljer en dator, surfplatta eller smartphone ser jag till att rensa hårddisken för att förhindra att andra kan komma åt min personliga information

Säkerställa högkvalitativt virusskydd

 • Jag använder antivirusprogram av hög kvalitet som söker efter och tar bort datavirus och annan skadlig programvara
 • Jag håller mitt antivirusprogram uppdaterat

I slutänden handlar cyberhygien om att utveckla en skyddande rutin för att hålla din personliga och ekonomiska information säker när du använder datorn eller mobilen. Om du använder starka lösenord och ändrar dem regelbundet, håller programvara och operativsystem uppdaterade, rensar hårddiskar och använder ett heltäckande antivirusprogram, exempelvis Kaspersky Total Security, hjälper det dig att ligga steget före de senaste cyberhoten.

Relaterade artiklar:

Goda cyberhygienvanor som hjälper dig att vara säker online

Cyberhygien handlar om att skapa goda vanor för att skydda dig mot hot online. Lär dig allt om praxis för cybersäkerhet och internethygien.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg