Hoppa till huvudinnehållet

Vad är webbläsarisolering och hur fungerar det?

Webbläsare är en nödvändig del av att använda internet. Tyvärr är de också ett idealiskt verktyg för hackare och cyberbrottslingar, och hjälper deras ansträngningar att infiltrera en enhet eller nätverk.

Det beror på att webbläsare kan sakna stark internetsäkerhet. Cyberbrottslingar drar fördel av säkerhetsbrister i dessa applikationer eller förlitar sig på dålig säkerhet för att smyga skadlig programvara genom farligt och osäkert webbinnehåll. Bland de cybersäkerhetsåtgärder du kan vidta för att minska risken för cyberhot kan webbläsarisolering fungera som ett starkt försvar mot det ständigt växande hotet från skadlig programvara.

Vad är webbläsarisolering?

Webbläsarisolering är en teknik som omfattar webbläsaraktivitet i en isolerad miljö, som en virtuell maskin eller 'sandlåda'. Denna isolering kan ske lokalt på datorn eller på distans på en server. Webbläsarisolering – även känd som webbisolering – ger ytterligare säkerhet för dina enheter och nätverk när du använder en webbläsare och är ett starkt avskräckande medel för cyberbrottslingar, vilket avsevärt minskar risken för infiltration av skadlig programvara.

Webbläsarisolering används av många IT-avdelningar och cybersäkerhetsteam men mindre av allmänheten. Detta beror ofta på att webbläsarisolering inte är allmänt förstådd.

Hur fungerar webbläsarisolering?

När du besöker en webbsida börjar URL:en i adressfältet vanligtvis med "https" eller "http". Bokstaven “s” i slutet är viktig eftersom den indikerar att webbsidan är säker och har ett uppdaterat SSL-certifikat. Om bokstaven "s" saknas finns det en risk att webbsidan kan ha komprometterats eller innehåller skadligt innehåll.

Inte alla osäkra webbsidor orsakar problem, men att inte veta vilka webbsidor du kan lita på, och vilka du inte kan lita på, är en potentiell risk. Och det finns ingen garanti för att du alltid kommer att kunna undvika osäkra och farliga webbplatser. Därför förutsätter webbläsarisolering att varje webbsida du besöker kan innehålla ett potentiellt cyberhot. Detta tillvägagångssätt kallas nollförtroende.

Webbläsarisolering bygger 'murar' runt nätverksaktivitet och skapar en isolerad miljö som är avskärmad från externa försök till infiltration, särskilt skadlig programvara. I huvudsak håller den internetaktivitet åtskild från en användares faktiska enhet genom att placera den i en skyddad virtuell miljö. Om en användare stöter på ett hot från skadlig programvara hålls den skadliga programvaran utanför den virtuella miljön och kommer aldrig till deras dator eller enhet. Detta starka skydd mot skadlig programvara gör att internetanvändare kan surfa som vanligt utan att behöva oroa sig för cyberhot som kan gömma sig på olika webbsidor.

Webbläsarisolering kan implementeras på olika sätt. En typisk process kan innefatta:

 • Avlägsna webbläsaraktivitet från en användares enhet och köra den i en virtuell miljö.
 • Automatiskt förstöra webbläsarmiljön i slutet av varje surfsession. Detta innebär att om en användare stöter på något skadligt så raderas det i slutet av sessionen. När användaren ansluter till den säkra virtuella webbläsaren igen får de en ren ny miljö, fri från eventuell skadlig programvara.

Webbläsarisolering gör det möjligt för användare att surfa på internet som de brukar, samtidigt som de skyddar sitt nätverk och enheter från skadliga webbplatser och andra webbaserade hot. Webbläsarisolering skyddar också mot skadlig e-post när du använder en webbaserad e-postserver.

När webbläsarisolering används inom en organisation kan risken minskas avsevärt för dataförlust, antalet säkerhetsvarningar och kostnader för återställning från en infektion orsakad av ett skadligt program.

Typer av webbläsarisolering

I allmänhet finns det tre typer av webbläsarisolering: fjärrisolering (eller molnbaserad), platsbaserad (lokal isolering) och på klientsidan:

 • Tekniken med fjärrisolering av webbläsare laddar webbsidor och kör tillhörande JavaScript-kod på en molnserver – vilket innebär att den avlägsnas från användarenheter och organisationers interna nätverk.
 • Lokal webbläsarisolering utför samma åtgärd men på en server som en organisation hanterar internt.
 • Webbläsarisolering på klientsidan laddar webbsidorna på en användares enhet men använder 'sandlådeteknik' eller virtualisering för att separera webbplatskod och innehåll från resten av enheten.

I alla tre metoderna för webbläsarisolering raderas användarens surfsession när den slutar, så att skadliga nedladdningar som är kopplade till sessionen elimineras.

Även om fjärrisolering av webbläsare är en specifik implementering av webbläsarisolering, när någon hänvisar till webbläsarisolering så avser de i praktiken ofta fjärrisolering av webbläsare. Fördelen med att utföra fjärrisolering är att den ger större säkerhet och kräver färre resurser på klientsidan jämfört med att utföra isoleringen lokalt på användarens dator.

Vilka hot försvarar webbläsarisolering mot?

Webbsidor och webbappar består av HTML, CSS och JavaScript-kod. HTML och CSS är märkspråk (sidbeskrivningsspråk) vilket innebär att de bara ger formateringsinstruktioner, medan JavaScript är ett fullständigt programmeringsspråk. JavaScript är användbart för att underlätta många av funktionerna som finns i moderna webbapplikationer men kan också användas med ont uppsåt. Skadlig JavaScript är särskilt farlig eftersom de flesta webbläsare automatiskt kör allt JavaScript som är kopplat till en sida. Olika attacker är möjliga med användning av JavaScript, och dessa omfattar:

 • Drive-by downloads (obeställda programinstallationer): Den enkla handlingen att ladda en webbsida initierar nedladdningen av en skadlig nyttolast. Drive-by downloads (obeställda programinstallationer): utnyttjar vanligtvis okorrigerade sårbarheter i en webbläsare.
 • Malvertising (annonser med skadligt innehåll): Skadlig kod introduceras i legitima annonsnätverk. När de skadliga annonserna visas körs koden, vilket kan omdirigera besökare till skadliga webbplatser. Eftersom legitima annonsnätverk oavsiktligt distribuerar den skadliga koden kan 'malvertising' äventyra till och med äkta webbplatser som får mycket trafik.
 • Click-jacking: En webbsida är utformad så att en användare luras att klicka på något de inte avsåg att klicka på. Click-jacking kan användas för att skicka användare till bedrägliga webbplatser, generera falska annonsintäkter eller initiera en nedladdning av skadlig programvara.

Andra vanliga attacker i webbläsare (som kan involvera JavaScript eller ej) inkluderar:

 • 'On-path' webbläsarattacker (man-in-the-middle-attacker, MITM): Dessa attacker utnyttjar webbläsarens sårbarheter för att kompromettera en användares webbläsare, så att angripare kan förvränga webbinnehållet som visas för användaren eller till och med utge sig för att vara användaren.
 • Omdirigeringsattacker: En användare försöker ladda en legitim webbadress (URL) men omdirigeras istället till en webbadress som kontrolleras av en angripare.
 • Cross-site scripting (XSS): Skadlig kod introduceras på en webbplats eller i en webbapp. Detta gör att angripare kan utföra en rad skadliga aktiviteter, som att stjäla en sessionscookie eller inloggningstoken och sedan utge sig för att vara äkta användare.

An image of a web browser

Varför blir webbläsarisolering mer populärt?

Två nyckeltrender driver ökningen av webbläsarisolering. Dessa är:

Den kraftiga ökningen av distansarbete har ökat de säkerhetsrisker på internet som företag utsätts för. Detta beror ofta på att anställda arbetar från mindre säkra personliga nätverk samtidigt som de behåller åtkomst till känslig affärsdata. Distansarbete understryker vikten av god cyberhygien – bara ett enda dåligt beslut av en distansarbetare, möjligen genom att falla för social manipulation, kan vara allt som krävs för att kringgå ett företags säkerhetsförsvar och orsaka skada på både ekonomi och anseende.

Som ett resultat av dessa trender ser fler organisationer till webbläsarisolering för att skydda sig mot både kända och okända cyberhot. Webbläsarisolering anses viktig för slutpunktssäkerhet eftersom det handlar mindre om att försöka förhindra intrång, och mer om att begränsa dem. Detta innebär att hur sofistikerade attacker än blir, så kan de inte påverka företag när webbläsaraktiviteten är isolerad från företagets nätverk. Många organisationer är frustrerade över misslyckandet med åtgärder baserade på äldre metoder för webbsäkerhet för att förhindra webbaserade attacker och ser webbläsarisolering som ett viktigt verktyg för att maximera säkerheten.

Till exempel gör applikationsisolering att IT-avdelningar och cybersäkerhetsteam kan implementera kontroller på användarnivå som begränsar varje användares applikationer, hur de kan komma åt dem och vilka åtgärder de kan utföra på varje app. Detta är användbart i samband med hybridarbete och säker åtkomst till tjänster.

Fördelar med webbläsarisolering

Internet är ett minfält av skadlig programvara och skadligt innehåll, och webbläsare fungerar som en öppen dörr för cyberhot att komma in i ditt nätverk. Webbläsarisolering ger starka säkerhetsfördelar för både organisationer och individer. Dessa omfattar:

Skydd mot skadliga webbplatser:

Eftersom lokal kod körs utanför användarens enhet är de skyddade från skadliga webbplatser.

Skydd mot skadlig e-post:

Webbläsarisolering innebär att webbaserad e-post återges ofarligt på fjärrservern. Länkar i e-postmeddelanden öppnas också automatiskt på fjärrservern.

Skydd mot skadliga länkar:

Alla länkar – oavsett om det är på webbsidor, i sociala medier, e-post eller dokument – öppnas i den isolerade webbläsaren, vilket innebär att användarna är skyddade.

Skydd mot skadliga nedladdningar:

Nedladdningar genomsöks för att eliminera hot. I organisationssammanhang kan administratörer styra vilka filer användare får ladda ned.

Skydd mot skadliga annonser:

Webbläsarisolering innebär att annonser och spårare blockeras. Om några annonser visas återges de på fjärrservern, vilket skyddar mot skadliga annonser.

Förebyggande av dataförlust:

Inbyggda funktioner skyddar data från att exfiltreras, oavsiktligt eller avsiktligt. Dessa funktioner gör att en administratör kan begränsa vilka filer en användare kan ladda upp till internet.

Analys av användarbeteende:

Organisationer kan få analyser av användarnas webbaktiviteter, som kan användas för att upptäcka insiderhot och oproduktiva anställda.

Minskad mängd säkerhetsvarningar:

Att isolera webbinnehåll på en fjärrserver leder till färre säkerhetsvarningar och falsklarm som kräver utredning.

Eliminerar kostnaderna för webbaserad skadlig programvara:

Effekterna av en infektion med skadlig programvara kan vara mycket skadliga och kräver betydande resurser att åtgärda. Isolerad surfning skyddar nätverk från webbaserad skadlig programvara.

Vanliga frågor om webbläsarisolering

Vanliga frågor om webbläsarisolering och fjärrsurfning på webben inkluderar:

Vad är webbläsarisolering?

Webbläsarisolering är en webbsäkerhetsteknik som neutraliserar hot på internet genom att vara värd för användarnas webbsessioner i en säker miljö. Det finns tre huvudtyper av webbläsarisolering – fjärrisolering av webbläsare, lokal webbläsarisolering och webbläsarisolering på klientsidan.

Hur fungerar fjärrisolering av webbläsare?

Fjärrisolering av webbläsare separerar webbinnehåll från användarens enhet för att minska dess angreppsyta. Slutpunkten tar emot en pixelbaserad ström av en webbsida eller app, snarare än det aktiva innehållet. Användarens upplevelse är fortfarande tillfredsställande och dold skadlig kod kan inte nå dem.

Vilka är utmaningarna med fjärrisolering av webbläsare?

Trots sina fördelar har många tjänster för fjärrisolering av webbläsare också utmaningar. En stor volym surfsessioner i 'sandboxläge' och strömning av sessionerna till användare kan resultera i stor fördröjning, hög bandbreddsförbrukning och höga kostnader.

Rekommenderade produkter:

Läs mer:

Vad är webbläsarisolering och hur fungerar det?

Upptäck hur isolering av webbläsaraktivitet hjälper till att ge ett omfattande skydd mot webbaserade hot och skadliga nedladdningar.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg