Hoppa till huvudinnehållet

Så här gör klientenheter företagen sårbara

I vår moderna, globala ekonomi jobbar fler medarbetare på distans. Det finns ingen anledning att slösa pengar på för stora lokaler. Stora kontor med massor av skrivbord är inte nödvändiga när du kan ha videokonferenssamtal och dela filer så enkelt. Till och med detaljhandeln och livsmedelsindustrin har uppmärksammat att POS-system kan fungera effektivare via internet. Tiderna förändras.

I dag har många framgångsrika företag så kallade klientenheter i onlinenätverket. Enheterna gör att systemen fungerar smidigare genom att anställda och leverantörer på olika nivåer blir geografiskt oberoende. De kan jobba snabbare samtidigt som de håller data organiserade och tillgängliga.

Ibland är det såklart för enkelt att komma åt data. Problemet som företagsägare ställs inför – oavsett företagets storlek – är internetsäkerheten i sådana alltmer komplexa nätverk. Det är viktigt att du lär dig mer om de potentiella hot som följer med klientenheter och vad du kan göra för att skydda företaget.

Vad är en klientenhet?

För inte så länge sedan skötte företag oftast allt via några klumpiga stationära datorer. I dag är det få företag som fungerar så. Du arbetar troligen med ett stort antal klientenheter. Det här är internetdatorer som fungerar med datormaskinvara i ett nätverk.

Exempel på klientenheter är:

  • Stationära datorer
  • Bärbara datorer
  • Surfplattor
  • Smarta telefoner
  • Skrivare
  • POS-terminaler (point-of-sale).

Om du har en dator ansluten till nätverket är det en klientenhet. Den ingår i det effektiva sättet att konfigurera företagets teknik.

En av utmaningarna med klientenheter är att vissa av dem regelbundet kommer åt många olika nätverk. Det här öppnar en rad möjligheter för hackare på andra nätverk som vill stjäla information. Tänk på smarta telefoner och surfplattor. Anställda tar dem från kontoret och ansluter dem till olika osäkra Wi-Fi-nätverk. Det här ökar exponeringen för säkerhetsluckor och hackare kan hämta känsliga företagsdata som lagras eller används på företagets enheter.

Internetattacker mot mobila enheter

Ett första viktigt steg är att inventera företagets klientenheter. Det ger en helhetsbild av möjligheterna att stjäla värdefulla ekonomiska och privata data som företag behöver. Faktum är att klientenheter är det första stället där hackare söker efter sårbarheter i system och nätverk.

Tänk så här: Vilken information har skrivaren på kontoret tillgång till? Alla filer, så att du kan skriva ut vad som helst med en knapptryckning? Alla smarttelefoner som de anställda använder innehåller dessutom ofta mycket känsliga data. Ofta inser inte IT-proffs och företagsägare den risk de skapar genom att dela information.

Förstå sårbarheter

Varför är klientenheter som VoIP-telefoner (Voice over Internet Protocol), skannrar och smarta mätare sårbara? Tänk dig att du är en hackare och vill komma åt känslig information. Ju vanligare klientenheterna är, desto enklare blir det för hackare att komma åt dem.

Det är en av anledningarna till att Android-telefoner är mer utsatta än iPhone-telefoner: det finns helt enkelt fler av dem. Ju mer företag ansluter smarttelefoner, bärbara datorer och andra klientenheter till nätverken, desto troligare är det att hackarna söker efter svagheter där. Om din internetsäkerhetsplan inte omfattar skydd av klientenheter hittar hackare svaga punkter.

Skapa en säkerhetsplan

Internetsäkerhetsplaner måste vara omfattande för att hela verksamheten ska lyckas. Med en hanteringsplan för klientsäkerhet kan du skapa en policy som skyddar verksamheten i alla led. Väg in sårbarheterna: används företagets mobila enheter i ett virtuellt privat nätverk? Finns det någon strategi för att automatiskt uppdatera skyddet när den senaste hotinformationen släpps?

Planera i förväg – långt innan säkerhetshoten påverkar data. Då är ni skyddade på alla nivåer i verksamheten.

Relaterade artiklar och länkar:

Vad är internetsäkerhet?

Vad är internetbrottslighet: risker och förebyggande?

Android eller iOS – vilket är säkrare?

Relaterade produkter:

Kaspersky Small to Medium Business Security

Kaspersky Microsoft Office Security 365

Kaspersky Enterprise Security

Så här gör klientenheter företagen sårbara

Läs om klientenheter och hur de kan göra nätverket sårbart. Skydda företaget med de här enkla tipsen.
Kaspersky logo

Related articles