Hoppa till huvudinnehållet

Vad är kryptering?

Kodningen och avkodningen av data benämns med samlingstermen "kryptering". När data krypteras betyder det att man har tillämpat en algoritm för att avkoda data så att de inte längre finns kvar i sin ursprungliga form och således inte går att läsa. Det enda sättet att avkoda dessa data till den ursprungliga formen är att använda en särskild dekrypteringsnyckel. Kodningstekniker är en viktig del av datasäkerheten eftersom de används för att skydda känslig information mot hot som t.ex. angrepp med skadlig programvara samt otillåten åtkomst av tredje part. Datakryptering är en mångsidig säkerhetslösning som kan användas till avgränsade datamängder, t.ex. ett lösenord, men också i bredare sammanhang som alla data i en fil eller alla data i ett lagringsmedium.

Så används datakryptering för att skydda datoranvändarna

Du stöter vanligtvis på datakryptering när du ombeds att ange personuppgifter i ett webbformulär. På webbplatser för finansorganisationer, myndigheter, skolor och e-handel brukar dina data krypteras så att de skyddas mot stöld och bedrägerier. Du bör alltid kontrollera att webbformulären du använder är säkra och att dina data krypteras genom att titta efter följande saker:

Webbsidans URL ska börja med "https": Det visar att dina data krypteras och överförs via ett säkert protokoll.
En låsformad ikon ska finnas på sidan, vanligen längst ned till höger eller vänster i webbläsarfönstret. När du klickar på låsikonen ska säkerhetsuppgifterna för den aktuella webbplatsen visas.

Precis som att vi förutsätter att alla känsliga data vi matar in på en tredje parts webbplats ska vara krypterade och skyddade, behöver informationen i våra hemdatorer också skyddas. Filer, lösenord, e-post och säkerhetskopierade data bör krypteras som skydd mot hackare och tjuvar. Det finns många flexibla säkerhetslösningar som du kan använda för att kryptera och lagra känslig information.

Vad är kryptering?

Branschens definition av termen kryptering. Kodningen och avkodningen av data benämns med samlingstermen "kryptering". När data…
Kaspersky logo