Hoppa till huvudinnehållet

Vad är ett webbfilter?

Vad är ett webbfilter?

Ett webbfilter, som vanligen kallas ”innehållsfilter”, är en typ av programvara som är avsedd att begränsa en användares rätt att visa olika webbplatser på datorn. Filtren fungerar med en vitlista eller en svartlista. Vitlistan tillåter bara åtkomst till de webbplatser som valdes när filtret konfigurerades. Svartlistan blockerar åtkomsten till oönskade webbplatser enligt standardriktlinjer som finns installerade i filtret. Sådana här filterprogram undersöker URL:en till en given webbplats och letar efter blockerade nyckelord i webbplatsens innehåll. Därefter avgör de huruvida anslutningen ska blockeras eller tillåtas. Filter installeras vanligen som ett webbläsartillägg, som ett eget program på datorn eller som en del i en övergripande säkerhetslösning. De kan dock även installeras på nätverkssidan, antingen av internetleverantörer eller företag, för att begränsa webbåtkomsten för flera användare samtidigt. I vissa sökmotorer ingår också enklare filter som kan användas för att ta bort oönskade sidor från träfflistan.

Filtreringsprogramvara

Det finns två huvudsakliga målgrupper för webbfiltreringsprogram: föräldrar som vill förhindra att deras barn besöker sidor som känns olämpliga samt företag som vill hindra de anställda från att besöka sidor som inte har med jobbet att göra. Webbfilter används också ofta som ett verktyg för att stoppa skadlig programvara, eftersom man med de här filtren kan blockera åtkomsten till webbplatser som vanligen innehåller skadlig programvara, till exempel spelsidor eller webbplatser med pornografiskt innehåll. De mest avancerade filtren kan blockera information som skickas via internet för att säkerställa att känslig information inte kommer ut.

Det finns sätt att komma runt webbfiltrering, till exempel genom att använda webbaserad proxy, utländska webbplatser på andra språk eller genom att skapa en VPN-anslutning till en personlig proxyserver. På grund av de här kryphålen är det viktigt att du som nätverksadministratör eller säkerhetsmedveten förälder ser till att välja ett filter med fler funktioner än bara blockering och behörighet för vissa webbplatser.

Andra artiklar och länkar relaterade till definitioner

Vad är ett webbfilter?

Ett webbfilter är programvara som begränsar åtkomsten till vissa webbplatser som kan innehålla skadlig programvara. Läs hur ett webbfilter kan gynna dig.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg