Kaspersky Vulnerability and Patch Management

Kaspersky Vulnerability and Patch Management Stärk säkerheten och minska komplexiteten
med automatiserade uppdateringar

Cyberbrottslingarna utnyttjar opatchade sårbarheter i operativsystem och vanliga program (Java, Adobe, Internet Explorer, Microsoft Office etc.) för att angripa stora som små företag.

Risken ökar med mer komplicerade IT-system – hur ska du kunna skydda något som du inte vet att du har?

Genom att centralisera och automatisera säkerhets- och hanteringsuppgifter, till exempel sårbarhetsutvärdering, distribuering av patchar och uppdateringar, inventering av maskinvara och programvara samt installation av program, minimerar Kaspersky Vulnerability & Patch Management IT-säkerhetsrisker och underlättar IT-hanteringen. Allt från en enda, integrerad managementkonsol.

Läs mer om vad kunderna tycker om våra tekniker och True Cybersecurity for Business här.

  • Förbättrad överblick och riskhantering

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management får du omfattande information om enheter och program som körs i nätverket. Programmet samlar in data om programvaruversioner och fastställer om det finns några nödvändiga uppdateringar eller sårbarheter som behöver åtgärdas. Upptäckta sårbarheter kan prioriteras automatiskt, så att de viktigaste patcharna åtgärdas först och de viktigaste uppdateringarna får högst prioritet. Du får en fullständig överblick över vad du har, vilka risker som finns och vilka verktyg du kan använda för att minska riskerna.

  • Enklare IT-hantering

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management har utvecklats för Windows-baserade klienter och omfattar en uppsättning klienthanteringsverktyg för att automatisera en mängd IT-hanteringsfunktioner och spara tid och resurser. Med automatisk installation av program, operativsystem, fjärrstyrd åtkomst och felsökning slipper du lägga tid och resurser på att konfigurera nya arbetsstationer eller distribuera nya program.

  • Minskad inverkan på system och användare

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management centraliseras hanteringen av uppdateringar och korrigeringar för ett optimalt uppdateringsschema. Det säkerställer att uppdateringar inte överbelastar nätverket eller påverkar systemets prestanda. Uppdateringar kan schemaläggas efter arbetstid för att minimera avbrott och när ny eller uppdaterad programvara driftsätts på ett fjärranslutet kontor kan en lokal arbetsstation fungera som distributionspunkt för hela det fjärranslutna kontoret.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  För kunder som inte har Kaspersky Endpoint Security for Business finns Kaspersky Vulnerability & Patch Management som en riktad lösning.

  För Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder är det tillgängligt som ett tillägg

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration, med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om prenumerationsalternativ i ditt land och läs om relevanta systemkrav här.

 • Sårbarhetsutvärdering och patchhantering

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ger en fullständig överblick över all maskinvara och programvara som körs på företagsnätverket samt status för denna, så att du alltid vet vad du behöver göra för att hålla företaget skyddat. Hela cykeln för sårbarhetsutvärdering och patchhantering automatiseras, från upptäckt och prioritering av sårbarheter, hämtning av patchar och uppdateringar samt testning och distribution till övervakning och rapportering av resultat.

  • Skanna, upptäck och prioritera sårbarheter

   Automatiserad skanning av programvara möjliggör snabb upptäckt, prioritering och hantering av sårbarheter. Sårbarhetsskanning kan utföras automatiskt eller schemaläggas via en enda policy för upptäckt av sårbarheter i både Microsoft och andra programvaror (över 150 programvaror stöds). Med flexibel policyhantering är det enkelt att distribuera uppdateringar och kompatibel programvara och att skapa undantag, beroende på datorns roll i nätverket.

   Effektiv sårbarhetsbedömning gör att de mest kritiska sårbarheterna kan prioriteras och åtgärdas först. En sårbarhets allvarlighetsgrad utvärderas av Kasperskys experter samt genom ytterligare hotkällor. Om ett fel utnyttjas för skadlig programvara betraktas det omedelbart som kritiskt och prioriteras.

  • Hämta och testa patchar och uppdateringar

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan automatiskt hämta nödvändiga patchar och uppdateringar. Det kan även fungera som en Windows Update (WSUS)-server. Administratören kan testa patchar och uppdateringar innan de distribueras till organisationens program och operativsystem, för att säkerställa att systemet fungerar smidigt utan att inverka på prestandan och de anställdas effektivitet. Administratören kan även begränsa listan med tillämpliga patchar för klienten till endast godkända patchar. När kända sårbarheter har identifierats och prioriterats kan patchar vid behov testas i den lokala miljön innan de installeras.

  • Distribuera patchar

   Patchar och uppdateringar kan distribueras direkt och automatiskt eller installeras efter arbetstid med hjälp av Wake-on-LAN. Med flersändningsteknik kan patchar och uppdateringar distribueras lokalt till fjärranslutna kontor, vilket minskar bandbreddsbehovet. I sådana fall fungerar en dator på det fjärranslutna kontoret som distributionspunkt och tar emot alla nödvändiga patchar och uppdateringar och distribuerar dem sedan till de övriga lokala datorerna, vilket minskar nätverkstrafiken.

  • Övervaka resultat och generera rapporter

   Resultaten av patchinstallationer kan övervakas så att administratören vet att problemet har åtgärdats och patcharna har levererats. Administratören meddelas också om det uppstår ett fel – om det till exempel har skickats uppdateringar till 100 datorer behöver inte administratören undersöka varje dator, utan bara den övergripande rapporten som genererats.

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan administratören generera rapporter om skanningar för att undersöka potentiella svagheter, spåra ändringar och få ytterligare insikt i IT-säkerhet för organisationer såväl som uppgifter om alla enheter och system på företagsnätverket. Information om befintliga sårbarheter och kända hot samt CVE (vanliga sårbarheter och risker) finns också tillgänglig.

  • Leverera och installera egenutvecklade program

   Även om du använder program som inte finns med på listan över program som stöds kan du dra nytta av centraliserad distribution av uppdateringar och program. Processen för distribution av programvara är helt transparent – du kan distribuera programvaran omedelbart eller schemalägga distributionen till efter arbetstid. I vissa fall kan du ange ytterligare parametrar för att anpassa det program som installeras.

  Klienthanteringsverktyg för att effektivisera rutinmässiga IT-uppgifter

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management förbättrar tillförlitligheten och IT-effektiviteten genom att automatisera många administrativa uppgifter som är kopplade till distribution av programvaruuppdateringar och minimera driftstopp i samband med detta.

  • Maskinvaruinventering

   Alla enheter i nätverket – inklusive gästenheter – identifieras automatiskt och registreras i ett maskinvaruregister. Enhetskonfigurationsdata kan samlas in för att underlätta policyjusteringar.

  • Skapa programvaruregister

   I programvaruregistret registreras detaljerad information om all programvara i nätverket, så att du kan kontrollera programanvändning och blockera obehöriga program. Med omfattande information om köpta licenser och utgångsdatum hjälper programvaruregistret även till att konsolidera spårning av licensernas livscykler.

  • Fjärrfelsökning

   Genom att aktivera säkra fjärranslutningar till alla skrivbords- och klientdatorer hjälper Kaspersky Vulnerability & Patch Management dig att lösa problem snabbt och effektivt. Med auktoriseringsmekanismen förhindrar du otillåten fjärranslutning – och dessutom loggas alla aktiviteter under en fjärråtkomstsession, vilket underlättar spårning och granskning.

  • Distribution av operativsystem

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management distribuerar du operativsystem snabbare tack vare att du kan skapa, lagra och klona säkra systemavbildningar automatiskt och centralt. Avbildningar förvaras i ett speciellt arkiv så att de är klara för åtkomst vid distribuering. Du kan distribuera avbildningar av klientarbetsstationer via PXE-servrar (Preboot eXecution Environment – även för nya datorer utan operativsystem) eller med hjälp av Kaspersky Vulnerability & Patch Management (för att distribuera operativsystemavbildningar till hanterade klientdatorer).

   Avbildningarna kan distribueras automatiskt efter arbetstid via Wake-on-LAN-signaler till berörda datorer. Även stöd för UEFI finns.

   Operativsystemavbildningen kan hanteras på följande sätt:

   • Köra ett skript eller installera ytterligare programvara efter installeringen av operativsystemet
   • Skapa en start-flash-enhet med Windows PE
   • Importera operativsystemavbildningar från ett distributionspaket – Windows Imaging Format (WIM).
  • Central hantering

   Du hanterar Kaspersky Vulnerability & Patch Management via Kaspersky Security Center, en enda, enhetlig managementkonsol där du överblickar och styr alla säkerhets- och klienthanteringsverktyg. Du kan enkelt skala upp Kaspersky Vulnerability & Patch Management för användning i stora IT-nätverk. Med den rollbaserade åtkomstkontrollen kan administrationen av säkerhet och hanteringsansvar delas upp mellan olika administratörer.

   Det finns två hanteringsalternativ:

   • Kaspersky Security Center MMC-konsolen
   • Kaspersky Security Centers webbkonsol

  SÅ HÄR KÖPER DU

  För kunder som inte har Kaspersky Endpoint Security for Business finns Kaspersky Vulnerability & Patch Management som en riktad lösning.

  För Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder är det tillgängligt som ett tillägg

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration, med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om prenumerationsalternativ i ditt land och läs om relevanta systemkrav här.

TEKNISK INFORMATION
MEDFÖLJANDE PROGRAM

Kaspersky Vulnerability & Patch Management

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?