Kaspersky Security for Mobile

Kaspersky Security for Mobile Säkerhet och hantering för mobila enheter

Kaspersky Security for Mobile är en lösning för försvar mot mobilhot (Mobile Threat Defense, MTD) och hantering av mobilhot (Mobile Threat Management, MTM) som hjälper företag att säkerställa att deras mobila medarbetare kan använda mobila enheter när de arbetar, utan att utsätta känslig affärsinformation eller viktiga affärsprocesser för risk.

Det kombinerar branschledande skydd mot skadlig programvara och skräppost, webbkontroll, programkontroll och enhetskontroll plus stöldskyddsfunktioner. För att förenkla administrativa uppgifter hanteras alla funktioner från en enda managementkonsol som gör att administratörerna centralt kan styra viktiga MTD- och MTM-uppgifter.

Kaspersky Security for Mobile är tillgängligt som fristående lösning för företag som vill lägga till världsledande mobilskydd till sina befintliga IT-säkerhetslösningar.

För företag som vill skydda ännu mer av sin IT-miljö, ingår Kaspersky Security for Mobile också i Kaspersky Endpoint Security for Business Select, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Total Security.

Läs mer om vad kunderna tycker om våra tekniker och True Cybersecurity for Business här.

 • Oavsett om din verksamhet använder företagets smarta telefoner och surfplattor (COPE) eller om de anställda har egna enheter (BOYD) kan det vara svårt och tidsödande att hantera och skydda mobila enheter.

  När telefoner och surfplattor kan komma åt dina företagssystem och kan lagra så mycket känslig företagsinformation, är det lika viktigt att skydda mobila enheter som att säkra alla andra arbetsstationer i nätverket.

  Kaspersky Security for Mobile skyddar mobila enheter, plus data som lagras på dem, och ger dig den insyn och kontroll du behöver för att hantera alla telefoner och surfplattor som ger åtkomst till företagets system och data.

  • Skydd mot mobila hot

   Med våra avancerade skydd mot skadlig programvara skyddar du mobila enheter mot utpressningsvirus, trojaner, nätfiskeattacker och en rad andra hot. Med flexibla konfigurationsverktyg får du detaljerad kontroll över hur programmen får köras på varje enhet. Och det är enkelt att tillämpa olika regler för enskilda användare – eller för specifika grupper av användare.

  • Minskar risken för dataförlust

   Så många som en tredjedel av alla mobila enheter blir borttappade eller stulna varje år. Det innebär att risken för att drabbas av säkerhetsincidenter är hög för alla företag.

   När anställda använder svaga lösenord eller kör osäkra och infekterade program, blir risken ännu högre.

   Med Kaspersky Security for Mobile kan du enkelt kräva starka lösenord och blockera obehöriga eller osäkra appar. Dessutom kan administratörer kräva användning av datakryptering – så om data försvinner eller blir stulna är de i ett oläsligt format.

   Om en telefon eller surfplatta tappas bort eller blir stulen, hjälper speciella stöldskyddsfunktioner till att skydda känsliga data som lagras på enheten. Användarna kan med fjärrstyrda verktyg blockera åtkomst till program och data på den försvunna enheten, ta bort information från enheten och hitta enhetens ungefärliga position.

  • Förenklar hanteringen av mobila arbetsstationer

   En typisk anställd har i genomsnitt tre mobila enheter. Det blir många telefoner och surfplattor för ditt företag att skydda.

   Kaspersky Security for Mobile hjälper dig att hantera och skydda ett brett utbud av mobila enheter – inklusive Android och iOS – med samma centrala managementkonsol som ger dig kontroll över de allra flesta andra av Kaspersky Labs säkerhetstekniker. Den här enhetliga centrala konsolen kan hjälpa dig att förenkla administrativa uppgifter på alla arbetsstationer, inklusive mobila enheter.

  Så här handlar du

  Kaspersky Security for Mobile är tillgängligt som fristående lösning för företag som vill lägga till världsledande mobilskydd till sina befintliga IT-säkerhetslösningar.

  Det ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration – med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om tillgängligheten av prenumerationer i ditt land – och se relevanta systemkrav här.

 • Mobil säkerhet

  År 2017 identifierade Kaspersky Lab fler än 5,5 miljoner skadliga installationspaket för mobil. Antalet utpressningsvirus och trojaner för mobil som vi identifierade var dubbelt så många som vi hittade under 2016 – och 17 gånger fler än vi upptäckte under 2015. Vi har också registrerat ett växande antal attacker från skadlig programvara för mobil – med 42,7 miljoner attacker riktade mot Android- och iOS-enheter.

  Kaspersky Security for Mobile skyddar mot dessa faror – genom att kombinera skydd mot skadlig programvara och extra lager av säkerhet som skydd mot kända, okända och avancerade hot mot data som lagras på mobila enheter.

  • Mobilt skydd mot skadlig programvara – skyddar mot de senaste hoten

   Förutom traditionellt, signaturbaserat skydd innehåller Kaspersky Security for Mobile heuristisk analys – med molnbaserad hotanalys som levereras av Kaspersky Security Network. Så ditt företag drar nytta av realtidsskydd i flera lager mot de senaste mobila hoten. Med uppdateringar via fjärrinstallation (OTA) får du hjälp med säkerhetsadministrationen och ser till att alla anställdas mobila enheter har våra senaste säkerhetslösningar installerade.

  • Webbsäkerhet – skyddar mot internethot

   Oavsett om du använder en Chrome-baserad webbläsare, Kaspersky Safe Browser eller Samsung Internet Browser kontrolleras webbsidorna innan de öppnas – och nätfiskewebbplatser eller infekterade webbsidor blockeras automatiskt.

   Administratörer kan enkelt blockera åtkomst till sidor som inte följer företagets riktlinjer för tillåten användning – till exempel sociala medier, webbplatser för spel, e-handel eller erotik samt proxyservrar.

  • Samtals- och SMS-filter – hjälper dig att öka produktiviteten

   Samtals- och SMS-filter bidrar till att reducera antalet oönskade samtal och SMS – och samtidigt ökar användarsekretess och -säkerhet.

  • Skydd mot rotåtkomst och modifiering – blockerar potentiellt farliga enheter

   När användare modifierar eller får rotåtkomst till en mobil enhet kan det äventyra säkerheten – och riskera att enheten utsätts för attacker. Kaspersky Security for Mobile gör det enkelt för administratörer att:

   • Blockera enheter som utsatts för rotåtkomst eller modifiering – så att de inte kan komma åt företagets data och program
   • Radera data som lagras på enheter som utsatts för rotåtkomst eller modifiering
  • Stöldskyddsfunktioner – hjälper dig att skydda känsliga data

   Sekretessbelagda företagsdata kan vara i riskzonen när mobila enheter tappas bort eller blir stulna. Därför innehåller Kaspersky Security for Mobile flera stöldskyddsfunktioner som kan fjärrstyras. Användare kan:

   • Låsa den försvunna enheten
   • Ta bort data från enheten
   • Spåra den försvunna enhetens ungefärliga position
   • Utlösa ett larm på enheten
   • Ta en "mugshot"-bild på den obehöriga användaren
   • Automatiskt få enhetens nya nummer – om enhetens SIM-kort byts ut

   Tack vare Google Firebase Cloud Messaging (FCM) och Apples tjänst för push-notiser (Apple Push Notifications, APN) får enheter på dessa plattformar snabbt stöldskyddskommandon.

  Mobile Application Management (MAM)

  För att implementera ett effektivt och säkert BOYD-initiativ (Bring Your Own Device) måste företag ha kontroll över vilka program som får köras och hur tillåtna program används.

  • Programkontroll – hanterar blockering av appar

   Administratörer kan styra vilka program som kan installeras eller startas på enheter som har tillgång till företagets system och data. Lättkonfigurerade verktyg bidrar till att säkerställa att endast godkända program kan laddas ner till enheter. Administratörer kan skapa vitlistor över tillåtna program och svartlistor över de program som ska blockeras. Med Compliance Control kan administratörer begränsa åtkomsten för enheter som inte är kompatibla och automatiskt aktivera stöldskyddsfunktioner.

  • Datasäkerhet – hjälper till att skydda konfidentiell information

   Kaspersky Security for Mobile ger ett bekvämt sätt att hantera datakryptering på en rad mobila plattformar. Administratörer kan dessutom införliva företagets datakrypteringsregler på alla relevanta mobila enheter.

   För att minska risken för att nyfikna ögon ser data eller program som de inte borde kunna se, kan administratörer införa en regel om ny inloggning till program. Efter en viss tids inaktivitet kommer enheten att be användaren att logga in igen.

  Mobile Device Management (MDM)

  Kaspersky Security for Mobile låter administratörer hantera mobila enheter på varje plattform i ett enda gränssnitt, vilket gör det snabbare att utveckla enhetliga regler för mobil säkerhet.

  • MDM-stöd – ger administratörer enkel åtkomst till viktiga verktyg

   Integrering med ledande plattformar för hantering av mobila enheter gör det enklare att tillämpa regler på gruppnivå eller individuellt – för Android och iOS – via ett enda gränssnitt.

   Microsoft Exchange ActiveSync, iOS MDM och Samsung KNOX stöds också – så att administratörer kan ange obligatoriska regler för kryptering, användning av lösenord och inställningar för APN/VPN, plus begränsningar i användningen av kameror.

   Med Kaspersky Security for Mobile kan du också hantera iOS-övervakade enheter, vilket ger systemadministratörer omfattande hanteringsrättigheter, vilket ytterligare förstärker användarsäkerheten.

  • Arbetsprofiler – tillför mer kontroll

   Med Android Enterprise kan företag skapa arbetsprofiler för aktiverade Android-enheter. Administratörer kan konfigurera affärsprogram och hantera dess användning på enheterna.

   Samsung KNOX stöds, så administratörer kan hantera inställningar för brandväggar, APN, VPN och Exchange Server på Samsung-enheter.

  Förenklad mobil aktivering och hantering

  Med Kaspersky Security for Mobile får företag enklare mobil hantering och effektiviserar säkerhets- och hanteringsuppgifter.

  • Enkel driftsättning – sparar tid och kraft

   Det är lätt att anpassa säkerheten för mobila klienter och fjärrinstallera (OTA) säkerhetsagenten på varje enhet via Google Play, App Store eller vår självbetjäningsportal (SSP).

   Skicka bara en länk eller QR-kod för varje mobil enhet per e-post eller SMS så ansluter enheten automatiskt till Kaspersky Security Center när driftsättningen är klar.

   För Samsungs Android-enheter kan Kaspersky Security for Mobile distribueras via Samsung KNOX Mobile Enrollment-konsolen, för att registrera enheter med batch-installation och initial konfiguration.

   Avancerade funktioner för försvar mot mobilhot (Mobile Threat Defense, MTD) kan också distribueras och hanteras via tredje parts EMM-system – inklusive VMware AirWatch, MobileIron, IBM MaaS360 och SOTI MobiControl.

  • Självbetjäningsportal – minskar belastningen på administratörerna

   Kaspersky Security for Mobile innehåller en lösenordskyddad självbetjäningsportal som hjälper användarna att själva utföra ett antal grundläggande administrativa uppgifter. Om användarna vill ansluta en ny enhet till företagsnätverket får de hjälp med det i självbetjäningsportalen. Där kan de också få hjälp med att få rätt säkerhet installerad på enheten.

   I portalen får användarna också åtkomst till viktiga stöldskydd – användarna kan låsa, tömma och söka efter borttappade enheter utan att behöva be administratören om hjälp.

  • Central konsol – hjälper till att hantera alla enheter

   Du hanterar Kaspersky Security for Mobile via Kaspersky Security Center, en enhetlig managementkonsol för alla mobila klienter. Om ditt företag dessutom använder andra klientsäkerhetsprogram från Kaspersky Lab kan samma konsol ge central kontroll av säkerheten på mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, servrar, virtuella datorer och mycket annat. Konsolen ger administratörer överblick i ett enda fönster över säkerheten i företagets arbetsstationer. Den här täta integreringen är endast möjlig eftersom Kaspersky Labs klientskydd har utvecklats internt från samma kodbas.

  • Skyddsindikator – bedömer skyddsnivån för varje enhet

   Kaspersky Security Center-konsolen innehåller en skyddsnivåindikator som ger administratörer en överskådlig bedömning av skyddsnivån för varje mobil enhet. Indikatorn klassificerar varje enhets skyddsnivå som hög, medel eller låg.

  • Rollbaserad åtkomstkontroll – hjälper till att tilldela och dela upp ansvarsområden

   Om ditt företag kör ett stort nätverk kan rollbaserad åtkomstkontroll hjälpa dig att dela upp administrationen av säkerheten mellan flera administratörer. Kanske vill du till exempel att en viss administratör ska hantera säkerheten för klienter och mobila enheter, medan en annan administratör sköter säkerheten för alla servrar.

  • Stöd för flera plattformar – hjälper till att hålla fler enheter säkra

   Kaspersky Security for Mobile har stöd för Android och iOS så att du kan skydda och hantera de populäraste smarta telefonerna och surfplattorna – i en enda managementkonsol.

  Så här handlar du

  Kaspersky Security for Mobile är tillgängligt som fristående lösning för företag som vill lägga till världsledande mobilskydd till sina befintliga IT-säkerhetslösningar.

  Det ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration – med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om tillgängligheten av prenumerationer i ditt land – och se relevanta systemkrav här.

KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?