Hoppa till huvudinnehållet

Vad är ett makrovirus?

Ett makrovirus är ett datorvirus som ändrar eller ersätter ett makro. Ett makro är en uppsättning kommandon som används för att få olika program att utföra vanligt förekommande åtgärder. Till exempel använder du ett underliggande makro när du utför åtgärden "öppna dokument" i olika ordbehandlingsprogram, eftersom den består av en process i flera enskilda steg. Makrovirus används för att ändra den här uppsättningen kommandon, så att kommandona kan köras så fort makrot körs.p>

Källor till makrovirus

Makrovirus bäddas vanligen in i dokument eller infogas som skadlig kod i ordbehandlingsprogram. Makrovirusen kan angripa via dokument som skickas som e-postbilagor, eller om användaren hämtar koden genom att klicka på "nätfiskelänkar" i bannerannonser eller URL:er. Det är svårt att upptäcka de här virusen eftersom de inte börjar verka förrän man kör ett infekterat makro, varpå de utför en serie kommandon. Makrovirus liknar trojanska virus eftersom de inte gör något väsen av sig. Därför dröjer det innan användaren upptäcker alla skadeverkningar. Makrovirus skiljer sig dock från trojaner i det att de kan skapa kopior av sig själva och på så sätt smitta andra datorer.
Riskfaktorer

Den främsta orsaken till att makrovirus utgör ett hot är att de sprids snabbt. Så snart en användare kör ett infekterat makro, smittas också alla andra dokument på användarens dator. Vissa av de här virusen orsakar avvikelser i textdokument, till exempel saknade eller infogade ord, medan andra virus kan ta sig in i e-postkonton och skicka kopior av smittade filer till användarens kontakter – som i sin tur öppnar och hämtar de här filerna eftersom de kommer från en betrodd källa.

Det förekommer också att sådana här virus tas fram för att radera eller kapa sparade data. Dessutom bör det påpekas att makrovirus kan användas för att angripa flera plattformar. Med en och samma kod kan brottslingar smitta ned både Windows- och Mac-datorer. De här virusen kan söka sig en värd i alla program där du kör makron, och då smittas även alla kopior av programmet – kopior du skickar via e-post, lagrar på en disk eller sparar på ett USB-minne.

Om du som användare vill ta bort de här virusen bör du förlita dig på säkerhetsprogram med funktioner för identifiering och rensning av just makrovirus. Med regelbundna skanningar kan du rensa infekterade dokument och se till att inga nya datorvirus hämtas till datorn.

Vad är ett makrovirus?

Branschens definition av termen makrovirus. Ett makrovirus är ett datorvirus som ändrar eller ersätter ett makro. Ett makro är en uppsättning kommandon som används för att få olika program att utföra...
Kaspersky logo

Utvalda inlägg