Hoppa till huvudinnehållet

Vad är hårdvaruplånböcker?

en bild av en hårdvaruplånbok som är ansluten till en telefon.

I dag är distansarbete och konstant uppkoppling allt vanligare och därför är personlig cybersäkerhet högsta prioritet och det har blivit allt viktigare att hålla sina data säkra och skyddade. När det gäller kryptovalutor finns det många alternativ som du kan välja mellan för att hålla dina hårt förvärvade mynt säkra. Av alla de program- och hårdvarualternativ som finns är en hårdvaruplånbok ett av de enklaste och mest effektiva sätten att lagra din valuta. Även om många av er som läser den här artikeln kanske redan känner till begreppet hårdvaruplånbok och hur denna fungerar i kryptovalutans ekosystem, är det viktigt att veta exakt vad det är och hur den fungerar innan du väljer en att använda. För dig som har lite förkunskaper och några ytterligare frågor bör den här artikeln ge dig de viktiga detaljerna om hur du skyddar dina digitala tillgångar fullt ut med en hårdvaruplånbok.

Vad är hårdvaruplånböcker?

En hårdvaruplånbok är en fysisk teknik (som ibland liknar ett USB-minne) som förvarar en kryptoanvändares privata kryptografiska nycklar på ett säkert sätt offline eller i "kall" lagring, redo att användas online för att slutföra en kryptotransaktion av något slag vid ett senare tillfälle. Till skillnad från en vanlig plånbok för fysisk valuta eller fiatvaluta innehåller en hårdvaruplånbok för krypto inte några av användarens befintliga mynt. Hårdvaruplånböcker håller användarens privata nycklar (som behövs för att få tillgång till deras mynt) säkra för senare åtkomst till blockkedjan. De flesta hårdvaruplånböcker kan till och med arbeta med flera blockkedjor samtidigt. Detta gör det möjligt för en användare att hantera flera olika typer av mynt från flera olika börser på en enda enhet. Alla data som lagras i en hårdvaruplånbok kan enkelt säkerhetskopieras med en återställningsfras eller PIN-kod.

I allmänhet finns det två olika typer av plånböcker för kryptovaluta, "varma" och "kalla" plånböcker. En "varm" plånbok är vanligtvis det standardalternativ som användaren, eller kontoinnehavaren, erbjuds av kryptovalutabörsen. Det kallas ofta för "depåbaserad plånbok" inom kryptovalutagemenskapen. Depåbaserade plånböcker eller "varma" plånböcker är endast tillgängliga online och anses vara mindre säkra eftersom de ger hackare och cyberbrottslingar fler digitala attackmetoder för att stjäla användarnas tillgångar. Även om många börser hävdar att deras depåbaserade plånböcker är helt säkra, kräver användningen av dem att en kontoinnehavare anförtror sina värdefulla tillgångar till en tredje part. En "kall" hårdvaruplånbok för kryptovalutor är en fysisk hårdvara som finns offline, vilket gör att användaren kan ta kontroll över sina kryptografiska nycklar. För innehavare av stora belopp av kryptovaluta eller olika typer av tillgångar är en hårdvaruplånbok att föredra eftersom den ger ett extra lager av offlinesäkerhet. Även om en användare inte behöver en hårdvaruplånbok för att börja investera i kryptovaluta, är det att rekommendera om de handlar med stora mängder mynt.

I många fall tillåter hårdvaruplånböcker användarna att handla direkt ur själva plånboken, snarare än att man deponerar i någon form av börsplånbok. Detta anses vara det säkraste sättet att handla med digitala tillgångar eftersom användarna har hand om sina objekt hela tiden. Detta sparar också tid genom att man undviker försenade depositioner och eventuella avgifter som uppstår på grund av uttagsgränser.

Vad är kryptografiska nycklar?

Kryptografiska nycklar är en sekvens av siffror och bokstäver (cirka 25–36 tecken för att vara exakt) som gör att en användare kan få tillgång till och göra transaktioner med sina digitala mynt. En användares intjänade kryptovaluta är bara data som finns på en blockkedja. Innehavarna får tillgång till blockkedjan för att göra transaktioner genom en uppsättning digitala nycklar, en publik och en privat. De publika nycklarna är tillgängliga för alla (därav den distribuerade eller "delade" delen av den registreringsteknik som kryptovalutor bygger på) och fungerar som ett slags bankkontonummer. De privata nycklarna (ibland kallade hemliga nycklar) kan liknas vid en PIN-kod, vilket är anledningen till att de måste förvaras så säkert som möjligt.

Det var denna användning av nycklar som gav upphov till den välkända frasen "inte dina nycklar, inte din krypto" i kryptokretsar runt om i världen, vilket understryker att privata nycklar är en viktig del av cybersäkerheten för kryptovalutor eftersom de är ett av de enda sätten som en användare och dennes mynt kan identifieras och verifieras på ett tillförlitligt sätt. Utan en hårdvaruplånbok förvaras och underhålls privata nycklar av börsen. Så om något går fel med börsen är användarens tillgångar sårbara och kan gå förlorade utan möjlighet att återställa dem.

en bild av en hårdvaruplånbok på ett USB-minne.

Hur fungerar hårdvaruplånböcker?

Hårdvaruplånböcker för kryptovaluta fungerar genom att generera privata nycklar och förse användaren med en "kall", fysisk plats offline där dessa privata nycklar lagras och skyddas. De är små stycken hårdvara med ett fåtal viktiga funktioner, ett par knappar och kanske en liten skärm, ungefär som en mycket enkel dator. Den viktigaste aspekten av en hårdvaruplånbok är att de är "kalla", vilket innebär att de inte kan ansluta till internet på egen hand, vilket gör det praktiskt taget omöjligt för hackare att komma åt dem förutom genom att fysiskt stjäla själva hårdvaruplånboken.

När en användare vill interagera med sin kryptovaluta, dvs. spendera, överföra eller byta tillgångar med en annan användares plånbok, måste transaktionen kryptografiskt "signeras" med hjälp av en unik privat nyckel. När en hårdvaruplånbok är ansluten till en dator med internetuppkoppling underlättas denna signeringstransaktion inuti själva enheten genom något som kallas "kryptobrygga", en programvaruprocess som gör det möjligt för hårdvaruplånboken att ansluta direkt till blockkedjan. Denna "kryptobrygga" överför osignerade transaktionsdata till hårdvaruplånboken. Hårdvaruplånboken signerar sedan transaktionsdata kryptografiskt med användarens privata nyckel och laddar upp data tillbaka till kryptobryggan. Därefter sänder kryptobryggan de signerade transaktionsuppgifterna till blockkedjenätverket som en slutförd transaktion. Enkelt uttryckt använder hårdvaruplånboken den privata nyckeln för att öppna låset till en användares privata adress på blockkedjan. Eftersom blockkedjan finns digitalt, eller överallt, gör hårdvaruplånboken att användaren kan komma åt sina tillgångar var som helst med en internetanslutning. Det viktigaste med den här processen är att användarens privata nycklar inte lämnar hårdvaruplånboken vid något tillfälle. De är därför skyddade mot illvilliga aktörer på nätet.

Bästa praxis för hårdvaruplånböcker

Eftersom en hårdvaruplånbok är ett fysiskt objekt är det viktigt att den förvaras säkert och i rumstemperatur på en lämplig säker plats. Denna plats bör också vara skyddad från eld, regn och andra element. Men om det värsta skulle hända och hårdvaruplånboken blir stulen kan användarna alltid använda sin återställningskod eller PIN-kod för att komma åt sina data. Med detta i åtanke är det lika viktigt att förvara denna kod på en säker plats (och inte skriva ner den fysiskt hemma).

Vi rekommenderar att du använder en lösenordshanterare (ibland kallad lösenordsvalv) för att hålla alla dina digitala PIN-koder säkra från potentiella hackare. Även om lösenordshanterare kan hackas är dina lösenord säkra eftersom de är krypterade (det är nästan omöjligt att dechiffrera kryptering av industristandard, som 256-bitars AES, Advanced Encryption Standard). De innehåller också en "lösenordsgenerator" som kan användas för att skapa din PIN-kod för återställning eller ett starkt lösenord (10–12 tecken som innehåller en blandning av specialtecken, siffror, stora och små bokstäver). Vissa hårdvaruplånböcker genererar automatiskt en återställningskod, eller såddfras (vanligtvis bestående av 12–24 slumpmässigt genererade ord).

Köp alltid en hårdvaruplånbok från en välrenommerad tillverkare och köp aldrig en "begagnad" hårdvaruplånbok. Eftersom hårdvaruplånböcker i princip är primitiva datorer är begagnade hårdvaruplånböcker en perfekt spridningsväg för många former av skadlig programvara, som kan användas för att skapa en bakdörr till ditt system eller nätverk. Hårdvaruplånböcker innehåller vanligtvis ett väl synligt holografiskt klistermärke (eller någon annan typ av säkerhetsdetalj) som kan användas för att varna en potentiell köpare. Om dekalen är trasig eller ser ut att ha tagits bort eller manipulerats på något sätt ska du inte köpa hårdvaruplånboken och meddela tillverkaren eller säljaren.

Även om hårdvaruplånböcker allmänt anses vara det säkraste sättet att lagra och skydda sina privata nycklar är det fortfarande viktigt att upprätthålla en god kryptohygien. Det innebär att du aldrig bör handla med mycket stora mängder kryptovaluta innan du har verifierat mottagaradressen med en testöverföring. Om din hårdvaruplånbok har en skärm ska du dubbelkolla att mottagarens adress stämmer överens med vad hårdvaruplånboken visar innan du påbörjar en transaktion.

För extra säkerhet rekommenderar vi att du använder en VPN-tjänst (Virtual Private Network) som ger dig en säker och krypterad internettunnel. Med ett VPN kan du surfa säkert och anonymt på internet (även på offentligt wifi) och du kan känna dig extra trygg när du ansluter din hårdvaruplånbok till internet. För att skydda dina tillgångar och trygga ditt digitala liv utan bekymmer erbjuder Kaspersky Premium prisbelönt antivirus, integritets- och identitetsskydd i ett enkelt paket.

Relaterade artiklar:

Rekommenderade produkter:

Vad är hårdvaruplånböcker?

En hårdvaruplånbok är ett av de bästa sätten att skydda dina transaktioner med kryptovaluta och dina privata nycklar. Klicka här för att ta reda på hur de fungerar och mycket mer.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg