Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhet vid bankärenden på internet för att hålla bedragarna borta

En kvinna som använder säkerhetstips för internetbanken på en bärbar dator och telefon.

Säkerheten vid bankärenden på internet är ett ständigt bekymmer. För att kunderna ska kunna känna sig trygga har alla banker vidtagit en rad åtgärder för att garantera säkerheten i sina internetbanker. De är tvungna att vidta dessa förebyggande åtgärder för att skydda alla känsliga kunddata eftersom det helt enkelt står för mycket på spel för alla inblandade. Eventuella hackningar eller läckor kan vara extremt skadliga för en bank och dess rykte, men för kunderna kan det få allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser. Med detta i åtanke står det klart att det är både bankernas och deras kunders ansvar att värna om säkerheten i internetbanken.

Vad är en internetbank?

En internetbank gör det möjligt för kunderna att hantera sina pengar på elektronisk väg, utan att fysiskt behöva gå in på ett bankkontor. Via säkra portaler på en banks webbplats eller i en app kan kunderna utföra ett brett spektrum av finansiella transaktioner online. Några av standardfunktionerna för internetbanker är till exempel lokala och internationella överföringar, betalning av räkningar och depositioner.

Trots vissa farhågor om säkerheten i internetbanker förlitar sig de flesta på bekvämligheten och enkelheten med elektroniska banktjänster. Men som med det mesta som har med internet att göra finns det många fördelar och nackdelar.

Fördelarna med internetbank

Med den ökande digitaliseringen av samhället var det bara en tidsfråga innan bankverksamheten skulle övergå till att ske – nästan uteslutande – online. Trots de många inneboende riskerna erbjuder digitala banktjänster många fördelar för både privata kunder och företagskunder. Så länge användarna är medvetna om hur man skyddar sitt bankkonto från hackare kan internetbanken vara otroligt användbar. Här är ett axplock av alla anledningarna till att internetbanken är så populär:

 • Tillgång till konton dygnet runt: För kunderna är det mycket bekvämt att kunna hantera sina pengar när och hur de vill via sin smartphone eller dator. Istället för att fysiskt behöva gå in på ett bankkontor ger bankappen eller webbplatsen möjlighet att komma åt kontona och utföra en rad olika funktioner direkt från var man än råkar befinna sig. Detta är också användbart för att hålla koll på kontosaldot och transaktioner av säkerhetsskäl: det gör det enkelt att identifiera bedräglig eller misstänkt aktivitet.
 • Enkelt att betala räkningar: I internetbanken kan kunderna snabbt och enkelt betala alla typer av räkningar, och för återkommande betalningar, som hyra eller elräkningar, är det till och med möjligt att ställa in autogiro.
 • Enkelt att överföra: Digitala bankanvändare kan göra överföringar direkt när de behöver det, de kan enkelt föra över pengar mellan sina egna konton eller skicka pengar till en tredje parts lokala eller utländska konton.
 • Omedelbar tillgång till bankuppgifter: Internetbanken ger full översyn av kontona och snabb åtkomst till gamla kontoutdrag och transaktioner, vilket är användbart för bokföring, särskilt för skatteändamål.
 • Bättre budgetering: De flesta appar och portaler för internetbanker låter användarna se hur de spenderar sina pengar, eller synkroniserar med program eller appar som gör detta, vilket ger bättre insyn och kontroll över utgifter och budget.
 • Bättre priser: Ibland kan kunder få tillgång till förmånliga priser för överföringar och valutaväxling genom att göra sina transaktioner via internetbanken i stället för på ett bankkontor.
 • Lägre avgifter: Eftersom det finns färre omkostnader i digitala banktjänster är avgifterna ofta lägre än om kunderna utförde samma transaktioner på traditionellt sätt.
 • Fler funktioner: Via internetbanken kan många banker erbjuda ett bredare utbud av tjänster som kan vara långsammare med traditionella medel, till exempel sparverktyg, finansiell rådgivning, insättningar, p2p-betalningar och till och med kundtjänst.
 • Exakt hantering av pengar: Automatiseringen i digital bankverksamhet innebär att det finns mycket mindre risk för misstag, samtidigt som mänskliga misstag fortfarande är ett ansvar i traditionell bankverksamhet.

Några nackdelar med digital bankverksamhet

Trots att elektroniska banktjänster är så vanliga idag har de vissa nackdelar. Säkerheten inom banksektorn har alltid varit ett bekymmer, och digitaliseringen av branschen har bara gjort det ännu tydligare. Här är några potentiella fallgropar som du bör tänka på när du använder internetbanken:

 • Det kan vara svårt att utnyttja tjänsten för dem som inte är särskilt tekniskt kunniga.
 • Internetbanken kanske inte kan hantera stora eller komplexa transaktioner.
 • På grund av sina säkerhetsprotokoll begränsar bankerna ofta vad kunderna kan göra via sin digitala bankportal, t.ex. sätter de gränser för dagliga överföringar, vilket kan kräva mycket arbete för att ändra eller ta bort.
 • Eftersom internetbanken är beroende av en tillförlitlig internetanslutning kan eventuella anslutningsproblem orsaka problem med hur portalen fungerar.
 • Bankportaler genomgår ofta underhåll för att hålla dem uppdaterade och säkra, vilket innebär att det kan förekomma driftavbrott.
 • Trots höga säkerhetsåtgärder är internetbanker fortfarande sårbara för cyberbrott.

Är internetbankerna säkra?

I allmänhet är säkerheten i internetbankerna mycket hög. Det beror på att bankerna lägger stor vikt vid att skydda ditt bankkonto från hackare och genomför många säkerhetsåtgärder. Till exempel har de flesta internetbanksportaler och appar nu en mängd standardiserade säkerhetsfunktioner som tidsinställda utloggningar, inaktivering av inloggningsuppgifter efter flera felaktiga försök, flerfaktorautentisering och kryptering. För att skydda kunderna och deras ekonomi är det här bara några av de åtgärder som finansinstituten vidtar för att garantera säkerheten i bankverksamheten:

 1. man skyddar data med 128-bitars eller 256-bitars kryptering
 2. man krypterar all digital kommunikation, inklusive e-post och kundservice online
 3. automatisk utloggning efter en viss tids inaktivitet
 4. tvåfaktors-, flerfaktors- eller biometrisk autentisering
 5. säkerhetsvarningar via SMS eller e-post för varje transaktion.
 6. engångslösenord för att bekräfta transaktioner.
 7. de anställda utbildas i integritetspolicyer och skydd av kunddata.
 8. övervakning av misstänkt aktivitet för bedrägeribekämpning
 9. tillämpning av cyberhotanalys (Cyber Threat Intelligence (CTI)) för att identifiera och aktivt hantera potentiella cyberhot.

Vilka är riskerna med att använda internetbank?

Även om bankerna använder en mängd olika processer för att se till att internetbanken är säker, finns det ingen garanterat vattentät lösning. Cyberbrottslingar använder allt mer sofistikerade metoder för att utföra alla typer av cyberbrott. Nätfiske, kreditkortsbedrägerier och identitetsstölder är därför ständiga problem i hela branschen. Även om digitala banktjänster erbjuder många fördelar, inklusive en hög nivå av bekvämlighet och kontroll, är det viktigt att användarna är medvetna om riskerna med att logga in på sina onlinekonton. Här är några saker att tänka på:

 • Nätfiskeattacker: Dessa utförs ofta via bluffmejl som ser ut att vara legitima bankmejl och lurar mottagaren att lämna ut personlig information som inloggningsuppgifter eller bankkontouppgifter, antingen genom att svara på mejlet eller klicka på en länk till en fejkad webbplats där användaren anger denna information.
 • Skadlig programvara: Vissa finansiella bedrägerier börjar med att angriparen lyckas installera skadlig programvara eller virus i offrets enhet. Viruset stjäl sedan nödvändig personlig information och vidarebefordrar den till angriparen; ibland är den skadliga programvaran kodad i osäkra bankappar.
 • Felande teknik: Eftersom digitala banktjänster är helt beroende av att tekniken fungerar perfekt kan eventuella problem, t.ex. strömavbrott, illasinnade attacker eller intrång, innebära att kunderna åtminstone tillfälligt förlorar åtkomsten till sina konton.
 • Pengastöld: Trots att det är bekvämt med internetbank är användarnas konton sårbara för attacker som kan leda till att deras pengar blir stulna. Det är därför det är viktigt att ständigt övervaka sina konton för misstänkt aktivitet.
 • Identitetsstöld: Även om hackarna inte lyckas ta sig in på ett bankkonto kan de stjäla den information de behöver för att stjäla en persons identitet och använda den för att hacka sig in på andra konton eller anordna andra typer av finansiella bedrägerier.

Så skyddar du ditt bankkonto från bedragare

Även om bankerna tar internetbankens säkerhet på allvar, måste kunderna också vidta åtgärder för att hålla sig trygga på internetbanken. I den här infografikenom penningtransaktioner på nätet rekommenderas att du använder lämplig säkerhetsprogramvara för att öppna de webbplatser du besöker i ett skyddat läge som hjälper dig att skydda dina personuppgifter. Naturligtvis finns det alltid mer som kan göras för att hålla internetbanken säker. Här är några experttips om säkerhet i internetbanken:

 1. Var alltid försiktig med e-postmeddelanden från banker som begär personuppgifter eller leder dig till en webbplats – banker begär aldrig känsliga datauppgifter.
 2. Undvik att klicka på e-postlänkar som påstås leda dig till en banks webbplats. Skriv i stället in webbadressen direkt i webbläsaren och kontrollera att du befinner dig på bankens legitima, säkrade webbplats.
 3. Håll utkik efter oväntade aktiviteter under besöket på internetbanken, t.ex. ovanliga popup-fönster – inaktivera sådana omedelbart.
 4. Använd antivirusprogram för ytterligare säkerhet vid bankärenden, och håll detta uppdaterat.
 5. Skydda dina bankärenden på nätet genom att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN)
 6. Aktivera flerfaktor- eller biometrisk autentisering om banken har detta.
 7. Om möjligt ska du använda engångslösenord för att bekräfta överföringar, betalningar och ändringar.
 8. Prenumerera om möjligt på bankaviseringar för att få information om alla transaktioner, lösenordsändringar, kontoändringar och misslyckade inloggningsförsök.
 9. Använd om möjligt en lösenordshanterare för att skapa starka lösenord för banken
 10. Använd aldrig offentligt Wi-Fi för bankärenden på nätet, använd bara säkra, privata nätverk
 11. Använd bara bankens officiella webbplats och appar
 12. Aktivera lösenordsskydd på alla enheter.
 13. Logga alltid ut från bankbesöken och aktivera tidsinställda utloggningar om detta inte görs automatiskt.
 14. Lämna aldrig ut känslig information. Banken kommer aldrig att be om personuppgifter som personnummer eller PIN-koder.
 15. Kontrollera regelbundet kontoutdragen för att upptäcka misstänkta aktiviteter, t.ex. obehöriga debiteringar eller överföringar, och rapportera dessa till banken omedelbart.
 16. Anmäl omedelbart förlorade eller stulna kort till banken.
 17. Se till att all programvara på enheterna är uppdaterad.
 18. Sluta med papper – att ta emot pappersutdrag via post ger potentiella angripare möjlighet att stjäla personlig information.

Säkra din ekonomi med säkerhet för internetbanken

I takt med att bankverksamheten blir alltmer digitaliserad ökar också människors berättigade oro för säkerheten i internetbanken. Bankerna använder komplexa säkerhetsprotokoll på hög nivå för att säkerställa integriteten i sina system och försäkra sina kunder om att deras konton och pengar är skyddade. Detta innefattar t.ex. att skydda data och kommunikation med kryptering och att använda flerfaktorautentisering, säkerhetsvarningar och automatiska utloggningar som standardfunktioner för att säkerställa nätbankens säkerhet. Men användarna av internetbanker måste också vara medvetna om de inneboende riskerna och vidta sina egna säkerhetsåtgärder. Det kan handla om att aktivera alla säkerhetsfunktioner i sina bankappar eller på sina webbplatser, att bara komma åt sina konton via säkra wifi-anslutningar och att vara försiktig med oväntade mejl eller telefonsamtal som utger sig för att komma från banken.

Skaffa Kaspersky Premium + Kaspersky Safe Kids UTAN KOSTNAD I 1 ÅR. Kaspersky Premium tilldelades fem AV-TEST-utmärkelser för bästa skydd, bästa prestanda, snabbaste VPN, godkänd föräldrakontroll för Windows och bästa betyg för föräldrakontroll på Android.

Relaterade artiklar och länkar:

Detektion av skadlig programvara och kryphål

Hur säkra är elektroniska överföringar av pengar?

Infografik: Karta över finansiella cyberhot i internetbanker

Relaterade produkter och tjänster:

Kaspersky VPN Secure Connection

Kaspersky Password Manager

Kaspersky Premium

Säkerhet vid bankärenden på internet för att hålla bedragarna borta

Lär dig vilka åtgärder bankerna vidtar för att garantera säkerheten i internetbanken och få några tips om hur du skyddar ditt konto i internetbanken.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg