Hoppa till huvudinnehållet

Fem saker att tänka på för att skydda hybridmolnet

Fem saker att tänka på för att skydda hybridmolnet

Att flytta data- och programvaruplattformar till molnet utgör inte en ”allt eller inget-situation”. I dag distribuerar företagsägare en mängd olika molntjänster, från privata molnlösningar på plats till offentliga molntjänster från tredje part. Därmed kan företag flytta arbetsbelastningarna mellan de här två miljöerna i takt med att kostnaderna och databehandlingen förändras. Men att köra en hybridmolnmodell medför extra säkerhetsöverväganden för att skydda företagsdata i och mellan flera miljöer:

1. Utvärdera en molnleverantörs säkerhetskontroller, funktioner och efterlevnadsstatus

Innan du väljer molnleverantör ska du ta reda på mer om vad varje leverantör erbjuder. Det bör även försiggå ett löpande samarbete mellan ditt företag och dess tredjepartsmolnleverantörer. Säkerhetskontroller och efterlevnadsmått förändras regelbundet, och leverantören måste hålla jämna steg med den nya utvecklingen. Håll koll på de senaste uppdateringarna och begär att leverantören tillhandahåller ett bevis på efterlevnad.

2. Använd övervakningsverktyg

Vissa verktyg gör allt, från hantering av molnkapacitet till spårning av webbplatshastighet och övervakning av avvikelser som tyder på en sårbarhet. Leta efter ett verktyg med funktioner som är utformade för din bransch eller som skapats för att uppfylla dina specifika behov. Kaspersky erbjuder en heltäckande säkerhetslösning för hybridmoln som omfattar flera molnmiljöer.

3. Välj den senaste tekniken, t.ex. maskininlärningsassisterat skydd

Uppdaterade system är utformade för att vidta åtgärder gentemot de mest relevanta riskerna. Många kan även ha automatiska uppdateringar som hanterar nya hot när de uppstår. Sådan teknik ska identifiera, förhindra och åtgärda potentiella hot innan de påverkar företagets data. Maskininlärning består av dataaggregering, mönsteridentifiering, avvikelseidentifiering, bearbetning för naturligt språk och prediktiv analys.

4. Utför konfigurationsbedömningar regelbundet

Säkerhetsprogramvara och övervakningsverktyg är bara så starka som de har konfigurerats att vara. Kontrollera regelbundet huruvida de olika säkerhetsinställningarna och -alternativen fortfarande uppfyller dina behov. Om du börjar använda ett nytt nätverk kan det hända att säkerhetsprocedurerna för det gamla nätverket inte längre ger tillräckligt skydd. Du ska hålla koll på följande konfigurationer:

  • Operativsystemversioner, bl.a. nya patchar
  • Behörighetsnivåer i samband med nyckelfiler
  • Härdade nätverkstjänster som körs med full kapacitet

5. Välj säkerhetsleverantörer med en historia av shift left-säkerhet

Det här är en metod för att föra över härdade säkerhetsfunktioner till programvarans utvecklingscykel. Med en metod där man går vänsterut på en tänkt tidslinje utförs programvarutestningen tidigare i utvecklingsprocessen. Den hjälper utvecklarna att upptäcka fel tidigare, vilket minskar risken för att säkerhetsluckor förekommer i den slutliga programvaruversionen. Metoden kallas ibland SecDevOps.

Dessa är några av de saker du måste tänka på för att skydda företagets hybridmolnmiljö. En bra säkerhetsleverantör ska ta hänsyn till dessa faktorer och tydligt förklara hur de hanteras. Utöver leverantörerna och underleverantörerna bidrar molnsäkerhetslösningen som körs i företagets nätverk till att skydda organisationens moln.


Fem saker att tänka på för att skydda hybridmolnet

Att köra en hybridmolnmodell innebär extra internetsäkerhetsrisker. Följande fem saker är bra att tänka på för att skydda hybridmolnmiljön.
Kaspersky logo