Hoppa till huvudinnehållet

På vilket sätt skyddar det företaget?

en man använder en dator med ett aktiverat företags-VPN.

I en värld med allt fler möjligheter till distansarbete och en mångfald av projekt för digital omvandling inträffar dataintrång allt oftare. Dessutom är internetåtkomst numera en förutsättning för modern handel och affärsverksamhet, men många företag är trots detta fortfarande helt oförberedda på intrång och underskattar mängden komprometterade data som kan uppstå till följd av en cyberattack. Det kan dock vara förvånansvärt lätt att skydda sig mot ett stort antal cyberattacker mot företag genom en enkel teknik: ett företags-VPN.

Ett företags-VPN är ett virtuellt privat nätverk som är utformat för företag. Det ger distansanställda säker åtkomst till företagets interna nätverk, eller intranät, och kan användas för att skapa ett unikt delat nätverk mellan medarbetare och kontor på flera platser. Huvudsyftet med ett företags-VPN är att förhindra att interna data och intern webbtrafik läcker ut på internet (och sedermera hamnar hos hackare och cyberbrottslingar).

Med allt från aktivitetsövervakning till avancerat skydd mot cyberbrott kan företags-VPN vara extremt användbart och anses idag vara nödvändigt för alla företag som har någon form av digitalt arbetsflöde online, internt kommunikationssystem eller distansarbetare som måste komma åt en central databas med känsliga data.

På vilket sätt skyddar det företaget?

Ett företags-VPN fungerar ungefär som ett vanligt VPN, men i större skala. Ett VPN, eller virtuellt privat nätverk, är en säkerhetstjänst online som skapar en krypterad anslutning, eller tunnel, mellan en användares enhet(er) och en eller flera målserver. När det gäller företag kan VPN:ets krypterade tunnel på ett säkert sätt ansluta en användare till företagets interna nätverk, även om användaren använder en offentlig internetanslutning (vid distansarbete).

Utan ett företags-VPN kan anställda som är anslutna till företagets nätverk via en allmän internetanslutning i hemmet utsätta sina egna data och företagets känsliga information för risker. Detta beror på att internetåtkomst via ett offentligt nätverk (som en internetanslutning i hemmet) exponerar enheter och onlineaktiviteter på nätet och därmed för illvilliga onlineaktörer. Om det inte finns någon form av skydd, som ett företags-VPN, kan cyberbrottslingar som vill komma över information om de anställda eller om företaget mycket snabbt komma åt den.

Men när VPN används kan en internetleverantör (ISP) bara se att VPN använts och vilken bandbredd som krävts för att skapa anslutningen. Alla andra uppgifter, däribland webbhistorik, inloggningsuppgifter, åtkomst till sociala medier och bankkortsinformation, förblir dolda. Därför är företags-VPN ett enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt att hålla företagets känsliga information privat och skyddad från cyberbrottslighet.

en bild av ett företags-VPN som visas genom en sköld med ett nyckelhål på.

Olika typer av företags-VPN

I allmänhet finns det två olika typer av företags-VPN som du bör känna till innan du väljer ett för ditt företag: fjärråtkomst och plats-till-plats (site-to-site). Båda leder till samma resultat men skiljer sig åt när det gäller upplägget.

VPN för fjärråtkomst

Med ett VPN för fjärråtkomst kan anställda ansluta till företagets privata nätverk på ett säkert sätt från vilken geografisk plats som helst. VPN för fjärråtkomst följer en klient/server-modell, vilket innebär att en applikation eller programvara måste laddas ner på den anställdas enhet för att få åtkomst till företagets dedikerade servrar. När programvaran har skapat en krypterad datatunnel med målservern, ger den specifika servern sedan den anställda tillgång till företagets intranät eller centrala databas.

Därför krypterar VPN för fjärråtkomst även din onlinetrafik och dina data när de skickas mellan din enhet och servern. Detta är en stor fördel när det gäller cybersäkerhet eftersom det innebär att fjärranslutna medarbetare kan komma åt känsliga företagsfiler och data även om de använder en osäker wifi-anslutning. Sammanfattningsvis är ett VPN för fjärråtkomst perfekt när man har anställda som arbetar på distans. Säkerhetsfrågor och felsökningsproblem är dock upp till den enskilda användaren som använder programvaran på sin enhet.

Plats-till-plats-VPN

Plats-till-plats-VPN används ofta av företag med flera kontor som behöver ansluta till ett centralt företagsnätverk eller huvudkontorets databas via internet eller företagets intranät. Plats-till-plats-VPN fungerar genom att skapa krypterade tunnlar mellan två eller flera nätverk, vilket ger säkra vägar för utbyte av privata och känsliga data. Nätverken kopplas samman genom att trafiken dirigeras via utvalda servrar. Plats-till-plats-VPN bygger inte på en modell med VPN-klient/server (dvs. den enskilda användaren behöver ingen VPN-klient på sin enhet) eftersom det skapas en krypterad tunnel mellan VPN-nätslussar (en server eller router) i båda lokala nätverken.

Om ett företag t.ex. har två kontor med egna lokala nätverk (LAN) används ett plats-till-plats-VPN för att koppla ihop dem. Det finns ett antal fördelar med att använda plats-till-plats-VPN för företag. Framför allt möjliggör plats-till-plats-VPN en snabb anslutning och ett konstant dataflöde, vilket optimerar den övergripande nätverksprestandan och därigenom den dagliga driften av ditt företag. Eftersom det oftast är administratörer som sköter nätslussar får företag med plats-till-plats-VPN också bättre kontroll över säkerhet och underhåll.

Fördelar med företags-VPN

Det finns ett flertal fördelar med att ha ett dedikerat företags-VPN, och alla bidrar till att hålla företaget säkert från cyberattacker, att det fungerar smidigt varje dag och drivs mer effektivt.

Fjärråtkomst

Som vi diskuterade i vårt avsnitt om VPN för fjärråtkomst är en av de största fördelarna med att använda ett företags-VPN de möjligheter till fjärråtkomst som ges till anställda som arbetar på distans på olika geografiska platser. Eftersom flexibla arbetsformer snabbt blir normen över hela världen är personliga nätverksanslutningar ofta inte ordentligt säkrade. Därför är de ett av de huvudsakliga målen för cyberbrottslingar som vill komma åt känsliga företagsuppgifter. Ett företags-VPN skyddar alla data som utbyts mellan dina anställda och ditt företag. Detta är särskilt användbart för dynamiska organisationer som tillåter anställda att ta med sig och använda sina egna enheter på jobbet. Samtidigt är detta en väsentlig funktion för att internationella kontor ska fungera smidigt.

Åtkomstkontroll

En av de viktigaste delarna i att hålla företagets data säkra är att kontrollera vem som får åtkomst till vad i organisationen. En stor fördel med att använda ett företags-VPN är att du bara ger åtkomst när det behövs. Administratörer kan tillhandahålla åtkomst genom att autentisera och auktorisera användare, vilket vanligtvis görs genom att verifiera användarens/den anställdas identitet med ett lösenord. Därefter kan administratören tilldela åtkomstbehörigheter baserat på denna information och den anställdas IP-adress.

Begränsat innehåll

Om du har anställda som ständigt är på resande fot och som måste göra viktiga internationella undersökningar eller jämförelser online kan de behöva tillgång till geobegränsat innehåll. Geobegränsat innehåll är onlineinnehåll som har begränsats av en myndighet (vanligtvis genom någon form av DNS-kapning för att omdirigera användare) och som därför inte är tillgängligt under normala omständigheter på den aktuella platsen. Det finns ett antal viktiga webbplatser och onlinetjänster som är helt begränsade av auktoritära regimer i många delar av världen. Med ett företags-VPN kan du kringgå dessa begränsningar och ansluta dig till en server i ditt hemland för att få tillgång till det innehåll du behöver.

Säker surfning för konsumenter

För kommersiella lokaler där kunderna är på plats när de använder ditt företags tjänster, t.ex. ett café eller en restaurang där du erbjuder gratis wifi, kan ett VPN för småföretag användas för att skydda även deras data. Ett VPN kan konfigureras på din router så att kunderna kan surfa säkert på internet utan rädsla för hackning via en offentlig wifi-anslutning.

Detektering och förebyggande av hot>

Högkvalitativa företags-VPN innehåller ofta någon form av säkerhetsfunktion för att upptäcka och förebygga hot. Det beror på att ett VPN bara är ett av skyddslagren, främst inriktat på integritet, och som därför kräver ytterligare skydd mot cyberhot i form av egna säkerhetslösningar eller partnerskap med andra säkerhetsleverantörer. Eftersom så mycket av den skadliga programvaran i världen ofta sprids genom nätfiskeattacker via bedrägliga e-postmeddelanden och webbplatser, har många VPN-tjänster ett varnings- och blockeringssystem för att skydda din enhet när du surfar på internet.

Kryptering och ingångspunkter

Som en av de viktigaste funktionerna i alla VPN använder ett bra företag högkvalitativ kryptering för att förvränga data, så även om en hacker lyckas komma åt din anställdas systemanslutning kommer de inte att kunna tolka de data de får fatt i. Faktum är att VPN-programvara på företagsnivå blockerar cyberbrottslingar vid flera ingångspunkter, bland annat genom skydd av routrar och DNS-servrar.

Kaspersky erbjuder en prisbelönt VPN-tjänst (Virtual Private Network) som ger dina anställda tillgång till en krypterad internettunnel som är praktiskt taget ogenomtränglig, oavsett var i världen de befinner sig. Vår VPN-tjänst utsågs till den "klara vinnaren" efter hastighetstester utförda 2022 av AV-TEST GmbH, den använder mer än 2 000 servrar i mer än 100 regioner för att ge dig en snabb, pålitlig och säker tjänst var som helst i världen. Det skyddar din IP-adress (även när du använder osäkra anslutningspunkter för wifi), förhindrar alla former av personuppgiftsläckage, skyddar alla enheter i ditt trådlösa hemnätverk (inklusive smarta hem-enheter) och bryter din internetanslutning om VPN:et slutar fungera.

Behöver jag ha ett VPN på mitt företag?

I Europa, USA, Brasilien och i Asien och Stillahavsområdet säger konsumenterna att det främsta syftet med att använda ett VPN är "att betala eller köpa online". Därför är ett företags-VPN väsentligt för att tillhandahålla betalningskryptering så att ditt företag är skyddat om du regelbundet hanterar transaktioner digitalt.

Om ditt företag dessutom har ett digitalt arbetsflöde (dvs. regelbundet utbyter digitala tillgångar eller använder applikationer via internet), använder programvara för onlinekommunikation eller har personal som jobbar på distans och som behöver interagera med ett centralt intranät, är det väsentligt att du har en VPN-lösning för företag på plats. Med tanke på ökningen av dataintrång och cyberbrottslighet är ett företags-VPN ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att skydda både anställdas och företagets data, samtidigt som det ger personalen en säker åtkomst till företagets tillgångar.

Kaspersky Premium är en prisbelönt lösning för flera enheter med antivirus, integritets- och identitetsskydd i ett lättanvänt paket. Håll alla dina data säkra och skyddade med vår toppmoderna programvara för cybersäkerhet, lämplig för både företag och privatpersoner.

Relaterade artiklar:

Rekommenderade produkter:

På vilket sätt skyddar det företaget?

Undrar du om ditt företag kan ha nytta av en VPN-tjänst för småföretag? Läs i så fall vår kompletta guide till företags-VPN och hur det kan skydda dina data.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg