Hoppa till huvudinnehållet

Vad är Linux och är det verkligen säkert?

En man med en bärbar dator testar Linux systemsäkerhet.

Linux utvecklades på 1990-talet och är en grupp operativsystem som liknar Microsoft Windows och Apple MacOS. Linux speciella egenskaper, enkelhet och funktionalitet har gjort det extremt populärt bland tekniska proffs. Eftersom Linux är säkert, jämfört med andra system, är det också ett bra val för de som prioriterar datorsäkerhet.

Vad är Linux?

Linux är ett gratis operativsystem med öppen källkod, eller snarare en grupp operativsystem. Det gemensamma namnet syftar specifikt på en "kärna", som är en huvudkomponent i ett operativsystem som styr processorn (CPU), minnet och kringutrustningen i en dator. Tekniskt sett består Linux av flera komponenter:

 • Bootloader – programvara som hanterar en dators startprocess.
 • Kernel– systemets kärna, som hanterar alla delar av systemet och datorn.
 • Daemons – bakgrundstjänster, som ljud.
 • Init system – ett undersystem som hanterar användarkontot och demoner.
 • Graphical server – undersystemet som hanterar bildskärmens grafiska display.
 • Desktop environment – användargränssnittet.
 • Applications – programvaran som användare använder för olika funktioner, såsom ordbehandlare, webbläsare och musikspelare.

Till skillnad från andra operativsystem har Linux ett ganska minimalistiskt användargränssnitt utan alla funktioner som finns i system med mer fokus på användarupplevelse, som MacOS. Istället är Linux för att vara mycket funktionellt och ge användarna en stor grad av kontroll över sitt system och sin hårdvara. En av de största fördelarna med Linux är öppen källkod, som möjliggör betydande anpassning och kontroll, och den stora grupp av aktiva användare och utvecklare som underhåller operativsystemet.

Medan de flesta operativsystem har en huvudversion, kallad distribution, som fungerar som användargränssnitt, har Linux många distributioner. Några av de mer populära är Ubuntu (för normala användare), Suse, Redhat (för företagsservrar) och Cent OS (för molnplattformar). Dessa är noggrant kalibrerade för att passa olika användares behov. Dessutom är operativsystemet Android, som är populärt för smartphones, byggt på Linux-kärnan. Operativsystemet Linux kan användas som:

 • Serveroperativsystem (Server-OS): För alla typer av serverprogram med stora volymer.
 • Desktop-OS: För vanliga datoranvändare som föredrar en traditionell skrivbordsmiljö.
 • Headless server OS: Bäst för fjärrnätverksservrar som inte kräver ett grafiskt användargränssnitt.
 • Embedded device OS (Inbäddad enhets-OS): För enkel datorfunktionalitet i till exempel hushållsapparater.
 • Nätverksoperativsystem: För nätverksbehov.
 • Mjukvaruutvecklings-OS: Bäst för utveckling av affärssystem.
 • Cloud OS: För större molnberäkningar.

Eftersom det är ett mer komplext operativsystem än Windows och MacOS, och erbjuder mycket fler anpassningsmöjligheter, används Linux i stor utsträckning av de med tekniska kunskaper. Dessutom kan Linux ofta användas där det ställs höga krav på datorkapacitet, som för webbservrar och nätverksdrift. För datoranvändare är Linux Mint en säker distribution som erbjuder full funktionalitet för grafisk design, produktivitet, multimedia, webbsurfning och spel.

Hur skiljer sig Linux från andra operativsystem?

Trots att det huvudsakligen används av de som har teknisk erfarenhet är Linux ett operativsystem som Windows och MacOS och har många gemensamma funktioner som de två mer populära systemen. Linux har till exempel ett användarvänligt grafiskt gränssnitt och sina egna versioner av vanliga program som fotoredigerare, kalkylprogram och e-postklienter. Linux kan fungera på alla möjliga elektroniska enheter, från datorer till smartphones. Det finns dock vissa skillnader. Vad Linux används för kan skilja sig från vad Windows och MacOS används för.

Medan de flesta operativsystem körs i fristående arkitektur, är Linux en programvara med öppen källkod. Detta innebär att vem som helst kan se och redigera koden, och därmed systemet. Naturligtvis har detta vissa säkerhetskonsekvenser för Linux, vilket kommer att diskuteras senare.

En annan skillnad är att andra operativsystem i allmänhet bara har en presentation. Det finns till exempel bara en typ av MacOS eller Windows (för denna diskussion bortses från olika versioner av operativsystemen, som MacOS Monterey eller MacOS Sierra eftersom de helt enkelt är olika versioner av samma programvara). Linux har däremot ett brett utbud av distributioner och programvarualternativ, vilket gör det mycket anpassningsbart. Användare kan inte bara bestämma exakt vilka program de vill ha på sina system, utan de kan anpassa kärnkomponenter som grafik och komponenter för användargränssnitt.

Är Linux säkert?

Från dess lansering har säkerhet varit en hörnsten i operativsystemet Linux. Även om det finns flera funktioner som hjälper till att säkerställa säkerheten för Linux, är inget operativsystem helt säkert.

Linux systemsäkerhet har flera fördelar, men en faktor som för närvarande utgör en utmaning är dess lägre popularitet. Under många år användes Linux främst av en mindre, mer tekniskt kunnig skara. Den ökade användningen har dock gjort systemet mer sårbart och fått användare att ifrågasätta hur säkert Linux är. Dessutom finns det redan en mängd Linux-specifik skadliga programvara, såsom det praktiskt taget oupptäckbara Symbiote.

Ändå kan de som undrar om Linux är säkert vara säkra på att operativsystemets arkitektur har flera funktioner som gör det mer säkert.

Användarbehörighet

För att hålla Linux säker krävs att alla användare har individuella ID och lösenord. Dessutom erbjuder operativsystemet flera nivåer av åtkomstbehörighet, såsom åtkomst på rotnivå (som i huvudsak ger administrativa privilegier). Användare tilldelas dock automatiskt lägre åtkomsträttigheter, vilket begränsar deras åtkomst till datorfiler. Detta för att säkerställa att Linux är säkert genom att göra det svårare för skadliga program att spridas. Om en dator som kör Linux äventyras kan inte skadliga program få rot-åtkomst och kan därför inte orsaka systemomfattande skada. Dessutom håller Linux varje användare separat, vilket begränsar risken för korskontaminering av skadliga program i systemet.

Öppen källkod

Linux-kärnan (kernel) är programvara med öppen källkod. Även om detta kan få de flesta att ifrågasätta hur säkert Linux är – eftersom hackare tekniskt sett enkelt kan infoga skadlig kod – men i praktiken ökar detta operativsystemets säkerhet. Källkoden är uppdelad i flera delsystem som är noggrant granskade och underhållna, vilket säkerställer att alla ändringar noggrant granskas. Eftersom dess kod är öppen källkod, kan fler människor dessutom se den och testa den för att hitta sårbarheter. När de har hittat dessa kan de distribuera kodförbättringar som infogar säkerhetskorrigeringar som hjälper till att hålla Linux säkert.

Systemhändelseloggar

Operativsystemet Linux har en loggfil som spårar alla filer och systemåtkomster. Dessa inkluderar misslyckade inloggningsförsök, ändringar och säkerhetsproblem. Detta ger administratörer en användbar resurs för att övervaka sina nätverk och tillåter dem att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att öka säkerheten för sina Linux-system.

SELinux

Detta är en förbättring för Linux systemsäkerhet som ger administratörer kontroll över filåtkomst genom att tillhandahålla ett inbyggt flexibelt MAC-system (Mandatory Access Control) för Linux-kärnan. Det utvecklades ursprungligen av USA:s National Security Agency (NSA). I huvudsak tillåter SELinux administratörer att hantera säkerheten genom att definiera åtkomstbehörigheter för alla applikationer, processer och filer. Systemet nekar sedan tillstånd till allt som inte passar inom dessa definierade parametrar.

Är Linux säkrare än Windows eller andra operativsystem?

Många användare frågar sig "Är Linux säkrare än Windows?", och detta är en mycket relevant fråga när man jämför operativsystem. Av alla skäl som beskrivs ovan skulle det korta svaret vara ja. I praktiken är det naturligtvis mer komplicerat. Men för de som undrar är dessa funktioner är det som specifikt gör Linux säkrare än andra operativsystem.

Användarrättigheter

Linux tilldelar automatiskt användarbehörigheter på låg nivå som inte tillåter operationer på systemnivå. Windows skapar ett administratörskonto vid installationen, vilket ger alla användare möjlighet att arbeta som administratörer genom att använda alternativet "Kör som administratör". Windows-användare kan konfigurera systemet för att ändra detta, men gör det ofta inte, vilket ger Linux en inneboende säkerhetsfördel.

Mjukvaruinstallation

Windows-användare kan installera vilken programvara som helst från internet genom att helt enkelt ladda ner och installera en .exe- eller .msi-fil, vilket innebär en betydande säkerhetsrisk för dem som inte vet om filens källa är pålitlig. För att säkerställa att Linux är säkrare, hanterar systemet programvaruinstallation genom pakethanterare, som endast tillåter användare att ladda ner program från programbibliotek (repositories) - betrodda, community-drivna källor som går i god för och verifierar program.

Kod

Även om öppen källkod i allmänhet uppvisar en enorm sårbarhet, förbättrar den faktiskt säkerheten för Linux. Detta beror på att det finns utvecklare och forskare över hela världen som kontinuerligt analyserar systemets kod och letar efter eventuella sårbarheter och säkerhetsrisker. När de hittat dessa utvecklar de patchar och skriver in dem i koden och åtgärdar problemen omedelbart. Windows är däremot en proprietär programvara, och därför måste Microsoft-utvecklare hitta och åtgärda säkerhetsproblem, vilket ofta kan ta längre tid att identifiera och korrigera.

Uppdateringar

Windows-användare kan också ställa in automatiska uppdateringar för operativsystemet och specifik Microsoft-programvara, vilket innebär att användare ofta kan råka ha föråldrade program och applikationer på sina datorer, vilket gör dem sårbara. Linux är säkrare eftersom pakethanterare tillåter användare att enkelt installera uppdateringar och säkerhetskorrigeringar med bara ett eller två kommandon.

Användarbas

Även om Linux är populärt används det mest på servrar. Nästan 75 procent av stationära datorer har Windows, jämfört med knappt tre procent som använder Linux. På grund av detta riktar sig majoriteten av skadlig programvara och virus för Linux mot servrar, inte stationära datorer. Det är helt enkelt inte lika lönsamt för hackare att rikta in sig på Linux-datorer.

Mångfald

Linux körs i en mängd olika miljöer, inklusive Ubuntu, Debian och Gentoo, och systemet har många distributioner, paketeringssystem och e-postklienter. Windows används däremot i en mer begränsad omfattning med samma teknik. Därför är Linux säkrare än Windows, eftersom det helt enkelt finns mindre utrymme att nå användare.

Tolv tips för förbättrad Linux-säkerhet

 1. Installera bara nödvändiga paket och försök att endast ta dem från officiella källor.
 2. Inaktivera rotinloggning och tilldela administratörsbehörigheter till en befintlig eller ny användare.
 3. Ta bort alla onödiga gäst- eller standardkonton.
 4. Aktivera tvåfaktorsautentisering där det är möjligt.
 5. Använd god lösenordshygien, inklusive att skapa starka lösenord, ändra dem regelbundet eller att använda en lösenordshanterare.
 6. Använd anti-malware och antivirusprogram för Linux-servrar.
 7. Ladda ner och installera ett virtuellt privat nätverk (VPN).
 8. Se till att servern uppdateras regelbundet, antingen genom manuella installationer eller automatiska uppdateringar.
 9. Använd en brandvägg.
 10. Använd en proxytjänst för att skydda Linux-servern från DDoS-attacker (Distributed Denial of Service).
 11. Använd fullständig diskkryptering för extra systemsäkerhet i Linux.
 12. Konfigurera granskningsloggning för att ligga steget före systemfel och säkerhetsincidenter.

Linux och hacking

Eftersom Linux är programvara med öppen källkod är det logiskt att tro att det skulle vara en prioriterad måltavla för hackare. Det finns dock en stor grupp av utvecklare som regelbundet testar Linux för säkerhetsbrister och utfärdar patchar som hjälper till att hålla Linux säkert. Eftersom operativsystemet har många distributioner kan "etiska" hackare undra vilken version av Linux som är bäst för hackning. Här följer några av de mest populära Linux-distributionerna som används för att upptäcka och korrigera kryphål:

 • BackBox: Ett Unbutu-baserat system som erbjuder bred funktionalitet för penetrations- och säkerhetstestning.
 • Kali Linux: En användbar distribution för digital kriminalteknik med mer än 500 penetrationstestverktyg.
 • Backtrack: Bra för genomsökning av portar, säkerhetsgranskningar, Wi-Fi-inspektion och andra säkerhetstester.
 • Pentoo: Ett Gentoo-baserat system med användbara verktyg för etisk hackning.
 • NodeZero: Ett Unbutu-baserat system med över 300 säkerhetsverktyg.
 • Parrot: Ett Debianbaserat system som är effektivt och molnvänligt.
 • Caine: En Unbutu-baserad distribution inriktad på datorkriminalteknik; akronym för Computer Aided Investigation Environment.

Linux är ett säkert operativsystem

Det finns många operativsystem, men få erbjuder den systemsäkerhet som Linux har. Detta beror på att systemet har många inbyggda funktioner för att hålla det säkert, inklusive att automatiskt tilldela låga användarbehörigheter. Dessutom håller en stor användargemenskap Linux säkert genom att regelbundet testa dess sårbarheter och skapa säkerhetskorrigeringar. Det betyder naturligtvis inte att Linux är helt immunt mot virus och skadliga program. Som sådan, även om Linux i allmänhet är säkrare än Windows och andra operativsystem, bör användare vidta extra försiktighetsåtgärder för att skydda sig.

Kaspersky Endpoint Security tilldelades tre AV-TEST-utmärkelser för bästa prestanda, skydd och användbarhet för en slutpunktssäkerhet-produkt för företag 2021. I samtliga tester uppvisade Kaspersky Endpoint Security enastående prestanda, skydd och användbarhet för företag.

Relaterade artiklar och länkar:

Lär dig mer om skadliga program och hur du skyddar alla dina enheter mot dem

Är fildelning säkert? Risker med fildelning och säkerhetstips

Relaterade produkter och tjänster:

Kaspersky Password Manager

Kaspersky Premium

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Vad är Linux och är det verkligen säkert?

Vad är Linux och är det säkert? Upptäck hur operativsystemet fungerar och hur du förstärker dess inbyggda säkerhetsfunktioner.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg