content/sv-se/images/repository/smb/kaspersky-vulnerability-and-patch-management-datasheet.png
Genom att centralisera och automatisera nödvändiga säkerhets- och hanteringsuppgifter, till exempel sårbarhetsutvärdering samt distribuering av patchar och uppdateringar, sparar Kaspersky Vulnerability and Patch Management tid och optimerar säkerheten.
LÄS NU

KASPERSKY VULNERABILITY AND PATCH MANAGEMENT – FAKTABLAD

Genom att centralisera och automatisera nödvändiga säkerhets- och hanteringsuppgifter, till exempel sårbarhetsutvärdering samt distribuering av patchar och uppdateringar, sparar Kaspersky Vulnerability and Patch Management tid och optimerar säkerheten.
Kaspersky Logo