Hoppa till huvudinnehållet

KASPERSKY SCAN ENGINE

Kaspersky Scan Engine ger dig den yppersta lösningen för hotidentifiering som kan integreras i nästan vilket program som helst.
KONTAKTA OSS

KASPERSKY SCAN ENGINE

Kaspersky Scan Engine (KSE) ger ett omfattande skydd för webbapplikationer, proxyservrar, nätverksanslutna lagringsutrymmen och e-postgateways. Det är enkelt att hantera och distribuera via HTTP och ICAP som en fristående tjänst, ett skalbart kluster eller en Docker-container.

KSE använder de senaste identifieringsmetoderna för att identifiera och ta bort skadlig programvara, inklusive trojaner, phishinghot, maskar, rootkits, spionprogram och annonsprogram.

Användarscenarion

Skydd av interna system mot hot från filer som laddas upp av slutanvändare. Oavsett var filarkivet finns – i kundens interna nätverk eller i molnet – gör KSE det möjligt att integrera skanningsproceduren för uppladdningar i alla segment av filleveranskedjan från slutanvändare till kund.

Automatisk skanning av webbadresser som nås från det interna nätverket och skanning av objekt som laddas ner från webben tack vare integrering med proxyservrar, webb- och e-postservrar och liknande lösningar via ICAP-protokollet. Hoten fångas upp och förhindras så snart de passerar din nätverksgräns.

Tack vare ett REST-liknande API med många funktioner och öppen källkod kan du enkelt integrera Kaspersky Scan Engine med nästan vilken lösning som helst i ditt nätverk. Som ett resultat av detta kan du använda den ledande skyddstekniken mot skadlig programvara på varje nivå i din infrastruktur.

Väsentliga funktioner i Kaspersky Scan Engine

Kaspersky Scan Engine kan fungera i Windows- och Linux-miljöer i ett av två lägen:

REST-liknande tjänst som tar emot HTTP-förfrågningar från klientprogram, skannar objekt som skickats i dessa förfrågningar och skickar tillbaka HTTP-svar med skanningsresultat.

ICAP-server som skannar HTTP-trafik som passerar genom en proxyserver / NAS / ett webbprograms brandvägg / NGFW / andra lösningar som kommunicerar via ICAP-protokoll. Den här integrationsmodellen gör det också möjligt att skanna de webbadresser som användarna begär. Webbsidor med skadligt innehåll, phishing eller annonsprogram filtreras sedan bort.

Kaspersky Scan Engine finns också som en Docker-container för Linux (i HTTP- och ICAP-läge). Den kan distribueras som en enskild container, till Docker Swarm, Kubernetes, AWS EKS och andra liknande molnmiljöer.

Kaspersky Scan Engine omfattar även ett webbaserat grafiskt användargränssnitt som gör att du enkelt kan konfigurera produktens beteende, granska dess underhållshändelser och skanna resultat.

Nyckelfunktioner

  • Prisbelönt teknik för skydd mot skadlig programvara från Kaspersky ger förstklassig upptäcktsfrekvens och kan omedelbart reagera på nya hot.
  • Drivs av big data: Kaspersky Security Network ger information om filers och webbresursers rykte, vilket ger snabbare och mer exakt identifiering.
  • Filtrerar bort URL-adresser som är skadliga, som nätfiskar och som är för annonsprogram.
  • Ytterligare filtreringslager möjliggörs av komponenten Format Recognition. Du kan använda den här komponenten för att identifiera och hoppa över filer i vissa format under skanningsprocessen. Dussintals format stöds, inklusive körbara filer, kontors- och mediefiler samt arkiv.
  • Kaspersky Scan Engine kan köras i klusterläge: Kaspersky Scan Engine kan användas på flera ställen i samma nätverk och administreras via webbgränssnittet.
  • Kommunikation via TLS-protokoll stöds vid körning i REST-liknande tjänsteläge.
  • Källkod för HTTP-tjänst/klient och ICAP-tjänst tillhandahålls i installationspaketet för anpassning.
  • Omfattande dokumentation och stöd för plattformsoberoende API. Liknande API:er för Linux/UNIX- och Windows-versioner.

För en detaljerad beskrivning av produktens funktioner, klicka här för att ladda ner Kaspersky Scan Engines datablad

Plattformsintegrering

Kaspersky Scan Engine kan integreras med flera lösningar och produkter för molnlagring från tredje part, däribland Amazon S3, Kubernetes/Docker, Nextcloud, ownCloud och många andra. Listan över plattformar som stöds utökas ständigt.

Kubernetes & Docker

Kaspersky Scan Engine kan levereras till kunderna som Docker-avbildningar som kan importeras och användas i tjänster som Docker och Kubernetes. Distributionspaketet innehåller också YAML-filer som hjälper till med driftsättningen.

Driftsättningen av Kaspersky Scan Engines Docker-avbildningar stöds också av molntjänster som Amazon Web Services.

Kontakta Kaspersky via formuläret nedan för att begära Docker-avbildningar av Kaspersky Scan Engine.

Amazon S3

Kaspersky Scan Engine stöder genomsökning av molnlagring på Amazon S3 via funktionen Amazon Lambda som utvecklats av Kaspersky.

Kontakta Kaspersky via formuläret nedan för att begära denna lösning.

Nextcloud

Kaspersky Scan Engine är nu tillgänglig för företagsanvändare av Nextcloud Hub, en av de populäraste platsbaserade molnplattformarna för innehållssamarbete. Kunder måste installera antivirusappen Nextcloud och konfigurera den till att använda Kaspersky Scan Engine, som sedan genomsöker alla filer när de laddas upp till Nextcloud Hub.

Klicka här om du vill läsa en detaljerad beskrivning av den gemensamma Kaspersky/Nextcloud-lösningen och installationsanvisningar.

Klicka här om du vill ladda ned antivirusappen Nextcloud.

ownCloud

Kaspersky Scan Engine har integrerats med ownCloud Enterprise med hjälp av ICAP-protokoll. För att börja använda Kasperskys skydd med ownCloud måste kunderna installera ownClouds antivirusprogram, köpa en licens för Kaspersky Scan Engine och driftsätta den på en server, och sedan konfigurera ownClouds antivirusprogram för arbete med Kaspersky Scan Engine. Kontakta ownCloud-supporten för att få information om riktlinjer för installation och inställning av Anti-Virus App.

Klicka här för att ladda ned ownCloud Anti-Virus App.

F5 ASM

Kaspersky Scan Engine som körs i ICAP-läge stöder direktintegrering med F5 ASM-lösning.

För installationsguide för integration går du till https://support.kaspersky.com/ScanEngine/2.1/en-US/221109.htm.

Rspamd

Kaspersky Scan Engine som körs i HTTPS-läge stöder direktintegrering med Rspamd-lösning.

För installationsguide för integration går du till https://rspamd.com/doc/modules/antivirus.html.

Squid

Kaspersky Scan Engine som körs i ICAP-läge stöder direktintegrering med Squid-lösning.

För installationsguide för integration går du till https://support.kaspersky.com/ScanEngine/2.1/en-US/179904.htm.

Kontakta oss

Om du vill veta mer klickar du på knappen KONTAKTA OSS nedan och anger att du behöver mer information om Kaspersky Scan Engine så tar vår representant kontakt med dig inom kort. Alternativt kan du begära en gratis testversion av Kaspersky Scan Engine genom att klicka på knappen TESTBEGÄRAN nedan.