Hoppa till huvudinnehållet

Vad har nätmobbning för konsekvenser?

Vad har nätmobbning för konsekvenser?

Nätmobbning är en mycket allvarlig fråga som inte bara påverkar de unga offren, utan även offrens familjer, mobbaren och de som bevittnar nätmobbning. Men konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande för offren, eftersom de kan komma att uppleva många känslomässiga problem som inte bara påverkar deras sociala och akademiska prestationer, men även deras allmänna mentala hälsa.

Som föräldrar idag har ni kanske aldrig själva upplevt nätmobbning. Det kan vara svårt att förstå hur några ord på en datorskärm kan leda till ett sådant trauma. Mobbning är ju något som alltid förekommer i skolan och på skolgården. Kanske har du sett eller upplevt mobbning när du gick i skolan. Kanske känner du att mobbning bara är en normal del av livet i skolan.

Du kanske också tror att mobbning ansikte mot ansikte är mycket värre än nätmobbning eftersom offren för mobbning i verkliga världen har svårare att fly från sina plågoandar, medan ett offer för nätmobbning helt enkelt kan stänga av datorn eller blockera en mobbare på en social medieplattform.

Tyvärr är det inte så enkelt. Och även om effekterna av mobbning i verkliga världen inte ska förringas, kan effekterna av nätmobbning faktiskt vara mycket värre. Som föräldrar är det upp till er att förstå hur nätmobbning faktiskt påverkar barnet, att känna igen förändringar i barnets beteende som kan vara följder av nätmobbning och att hitta ett sätt att hjälpa ert barn på ett stödjande sätt.

Hur kan nätmobbning vara värre än mobbning i verkliga världen?

I en mobbningssituation i verkliga världen sker de flesta incidenterna mellan offret och en mobbare (eller en grupp mobbare) i skolan. Dessa incidenter kan variera från vanliga öknamn till allvarligare mobbningshandlingar, såsom ryktesspridning, trakasserier, hot och fysiskt våld. Men om offret för mobbning i verkliga världen kan få en frist när de går hem, finns det ingen riktig utväg från nätmobbning.

Nätmobbning slutar inte när skolklockan ringer. Den kan pågå när som helst, under dygnets alla timmar. Det kan vara i form av textmeddelanden, inlägg på sociala medier, chattmeddelanden, bilder och videor som har ändrats och många andra digitala former.

Nätmobbning lämnar få möjligheter åt offren för att försvara sig. Det finns inga lärare eller föräldrar där som kan se vad som händer och ingripa för att sätta stopp för det. Nätmobbning kan också vara anonym, vilket gör att offret inte har möjlighet att ens anmäla mobbaren till en myndighetsperson. Och nätmobbning kan sprida mobbningen till hundratals, eller till och med tusentals, personer på kort tid med hjälp av sociala medier.

Om offret vet vem mobbaren är och väljer att blockera denne på sociala medier, kan mobbaren helt enkelt skapa ett nytt konto. Eller så kan de skicka sms, meddelanden eller använda en väns konto. Dagens barn är extremt uppfinningsrika och kunniga inom teknik. Om de är ute efter att nätmobba någon finns det inte mycket ett offer kan göra för att stoppa dem.

"Folk gör och säger sårande eller förnedrande saker online som de aldrig skulle säga personligen" säger Eric Alcera, med.dr., medicinsk chef för Hackensack Meridian Behavioral Health. Eric säger också: "Om en nätmobbare bestämmer sig för att sprida rykten eller dela pinsamma bilder på sociala medier kan orden eller bilderna bli virala och nå många fler barn inom loppet av några minuter."

I grund och botten är nätmobbning mer obeveklig, grymmare och mer skadlig än mobbning i verkliga världen. Det är också en av de mest betydande stressfaktorerna i en ung människas liv. Och även om barn som mobbas ofta försöker dölja sådana händelser för sina föräldrar, kan det finnas mycket märkbara förändringar i barnets beteende om det råkar ut för kontinuerlig nätmobbning.

Beteendeförändringar till följd av nätmobbning

Förändringarna kanske inte är så uppenbara till en början, men med tiden kan du märka en eller flera av följande beteendeförändringar som kan vara starka indikatorer på nätmobbning.

 • Minskat socialt beteende, undviker vänner eller sociala evenemang
 • Isolerar sig i sitt rum mer än vanligt
 • Blir tystare eller mer tillbakadragen
 • Har svårt att koncentrera sig på skolarbetet
 • Sämre betyg
 • Förlorar intresset för aktiviteter som de normalt tycker om
 • Skolkar eller uttrycker en önskan att skolka
 • Ser arga ut när de tittar på sin telefon, surfplatta eller dator
 • Gömmer sin telefon eller datorskärm utom synhåll
 • Undviker att använda sin telefon
 • Använder droger eller alkohol
 • Uttrycker mörka tankar eller känslor
 • Pratar om självmord

Om du tycker att några av dessa beteendeförändringar verkar lite extrema, t.ex. självmordstankar, bör du veta att det finns ett starkt samband mellan mobbning och självmord. I vissa fall är det inte säkert att enbart mobbning är den enda orsaken. Barnet kan redan ha haft depression eller ångest på grund av problem hemma eller en tidigare historia av trauma.

En nyligen genomförd studie visade dock att offer för nätmobbning löper dubbelt så stor risk att försöka begå självmord eller skada sig själva. Ny statistik visar dessutom att 59 % av amerikanska tonåringar har blivit mobbade eller trakasserade på nätet, och över 90 % tror att det är ett stort problem för personer i deras ålder.

Ännu mer alarmerande är att aktuell forskning tyder på att självmordsförsöken bland ungdomar nästan har fördubblats sedan 2008.

Konsekvenserna av nätmobbning omfattar även psykisk ohälsa, ökad stress och ångest, depression, våldsamt beteende och låg självkänsla. Nätmobbning kan också få varaktiga känslomässiga följder, även om mobbningen har upphört.

Dessa följder av nätmobbning kan leda till bestående känslor av förlägenhet. Nätmobbning känns mer permanent, särskilt när den sker genom inlägg på sociala medier som inte omedelbart försvinner. Det kan leda till överväldigande känslor av utsatthet och ångest.

En annan bieffekt av nätmobbning är att offren kan bli utfrysta av andra som också är rädda för nätmobbning om de fortsätter att vara vänner med offret. Detta leder till att offret blir isolerat och utfryst, utan någon att vända sig till i skolan eller hemma.

Det är ingen överraskning att en av följderna av nätmobbning också är ilska. De många olika känslor som ett offer kan känna leder ofta till ilska. Vissa barn kan till och med börja planera hämndaktioner, vilket har visat sig i skolskjutningar och andra aggressiva handlingar utförda av mobbningsoffer som inte kunde hantera det längre.

Att hämnas är också ett sätt för barnet att återfå en känsla av makt, eftersom offer för nätmobbning ofta känner sig maktlösa när det gäller att stoppa det som händer.

Fysiska följder av nätmobbning

Beteendemässiga och mentala förändringar är inte de enda följderna av nätmobbning. Det kan också få fysiska konsekvenser. Intensiva känslor av stress och ångest på grund av cybermobbning kan leda till fysiska problem som sömnlöshet, mag- och tarmproblem och skadliga ätmönster.

Varför utsätter någon andra för nätmobbning?

Det har alltid funnits människor som väljer att bete sig som en mobbare och människor som blir de olyckliga måltavlorna. Men vad är det som gör att man inte bara väljer att mobba någon annan på nätet, utan att man dessutom gör det på ett så obevekligt och grymt sätt?

En teori är att nätmobbare har svårt att känna empati för andra. Låg empati har förvisso förknippats med den ökade användningen av teknik och det minskade sociala samspelet i den verkliga världen. Men detta är bara en aspekt av problemet med nätmobbning.

Nätmobbning gör också att mobbaren kan känna sig mäktigare. Genom att använda teknik kan en nätmobbare enkelt och utan ansträngning släppa lös en störtflod av plågor när som helst, sittande i sitt trygga hem, utan större bekymmer eller återverkningar. Avsaknad av föräldrakontroll är en annan bidragande faktor, liksom viljan att bli populär genom handlingar som de upplever har god resonans hos deras kamrater och medarbetare.

Oavsett orsakerna kan de som nätmobbar ibland gå en dyster framtid till mötes. Studier visar att barn som mobbar andra är mer benägna att missbruka droger och alkohol, slåss och begå brott, hoppa av skolan eller vara våldsamma mot sin partner och/eller sina barn.

Även åskådare och vittnen är inte immuna mot effekterna av nätmobbning. De kan också ha en ökad sannolikhet att experimentera med droger och alkohol i tidig ålder eller lida av känslomässigt lidande och psykiska problem.

Som en intressant sidonot konstaterar en studie att det är mer sannolikt att nätmobbning sker mellan nuvarande eller tidigare vänner. I studien konstateras vidare att nätmobbning förekommer sju gånger oftare bland tonåringar som känner varandra än bland personer som aldrig varit vänner eller dejtat. Detta sker ofta på grund av en obetydlig dispyt som eskalerat. Eller så kan det helt enkelt bero på att en person har en hemlighet om en annan person som de gärna vill berätta. Det kan också handla om hämnd som svar på någon överträdelse som mobbaren anser har skett. Avundsjuka är en annan faktor, liksom viljan att förbättra sin sociala ställning.

I många av dessa fall löper flickor dubbelt så stor risk som pojkar att utsättas för nätmobbning. Och eftersom mobbaren och offret en gång var vänner leder det ofta till att effekterna av nätmobbning blir mycket mer traumatiska.

Vad kan föräldrar göra åt nätmobbning?

Tyvärr finns det ingen snabb universallösning på problemet med nätmobbning. Men vad ni som föräldrar åtminstone kan göra är att finnas där för era barn. Det är mycket troligt att ditt barn inte kommer att berätta om eventuella fall av nätmobbning som det kan ha utsatts för.

Men om du känner igen något av de tecken som beskrevs ovan bör du ta dig tid att sitta ner med ditt barn och försöka övertala det att berätta om eventuella problem som det har i eller utanför skolan. Genom att vara stöttande och förstående kan du hjälpa ditt barn att känna att det inte är helt ensamt.

Försök att skapa en förståelse för att mobbningen, hur hård och grym den än må vara, inte är en återspegling av ditt barns värde, utan snarare av de problem som mobbaren kan ha i sitt eget liv.

Rimligen är ett barn inte alltid mottagligt för en sådan tankegång, men det är inte din enda utväg. Det första steget är att göra allt du kan för att justera sekretessinställningarna på ditt barns sociala medier och chattkonton och att blockera alla kända nätmobbare.

Samla sedan in alla bevis på nätmobbning och se till att ta skärmdumpar, eftersom många inlägg kan raderas. Rapportera fall av nätmobbning till appens eller plattformens administratörer, eftersom nätmobbning ofta strider mot användarvillkoren.

Med ditt bevismaterial kan du också kontakta skolledningen. Bara för att incidenterna kanske inte alltid inträffar i skolan är det inget skäl till att skolans ledning inte ska göras medvetna om handlingarna. Många skolor har strikta riktlinjer mot mobbning/nätmobbning.

Om nätmobbningen innehåller hot om fysiskt våld kan det också rapporteras till din lokala polismyndighet.

Försök slutligen hitta sätt att hjälpa ditt barn att läka känslomässigt. Du kan behöva hjälp av en psykolog. Avfärda inte bara effekterna av nätmobbning eller tro att de är över om nätmobbningen upphör. Effekterna kan vara långvariga, och om nätmobbningen har varit allvarlig kan det krävas mer än dina vänliga ord och råd för att rätta till den skada som har uppstått.

Dagens teknik erbjuder också ett antal föräldrakontroller som hjälper till att skydda barnen från skadligt eller olämpligt material på nätet. Du kan också använda tredjepartsappar som Kaspersky Safe Kids, som skyddar mot skadligt innehåll och ger dig möjlighet att sätta gränser för skärmtid, övervaka deras onlineaktivitet eller spåra deras plats med GPS.

Det digitala landskapet kan vara en stor och tuff miljö. Den är fylld med vuxeninnehåll som alltför lätt kan upptäckas av nyfikna ungdomar. Med Kaspersky Safe Kids kan du enkelt blockera dina barn från att av misstag (eller avsiktligt) titta på vuxeninnehåll samtidigt som du ser till att de inte tillbringar ohälsosamt mycket tid online.

Sammanfattning

Kom ihåg att det kan vara ett mycket litet steg mellan vad som var avsett som ett harmlöst skämt och en fullfjädrad nätmobbningskampanj. Bristen på interaktion ansikte mot ansikte och den känsla av makt man får av att sitta bakom en datorskärm kan förvandla vad som normalt skulle kunna vara ett traditionellt fall av retning på skolgården till en konstant anstormning av trakasserier, förnedring och våldshot. Detta kan leda till bestående känslomässiga skador och, som nämnts ovan, till självmord.

Om du misstänker att ditt barn är utsatt för nätmobbning ska du inte vänta tills det är för sent. Tveka inte att ta upp ämnet med ditt barn av rädsla för att det ska stöta bort ditt försök att hjälpa. Nätmobbning drabbar alla typer av barn, i alla delar av samhället. Kampanjer, lagstiftning, skolprogram och andra åtgärder för att uppmärksamma och stoppa nätmobbning är ett bra första steg mot att ta itu med detta problem. Men det är bara du som förälder som direkt kan erbjuda råd och hjälp.

Rekommenderad läsning

Infografik: Föräldrakontroll – Internetsäkerhet för barn

Infografik: Faror på nätet: 10 farliga saker som barn hittar på nätet

Viktiga råd om skydd mot skadlig programvara för familjer

Vad har nätmobbning för konsekvenser?

Nätmobbning kan ha känslomässiga, fysiska och mentala konsekvenser. Känn igen beteendeförändringarna hos ditt barn om det utsätts för nätmobbning.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg