Översikt

Utbildning i cybersäkerhet är nödvändigt för dagens bolag, där man tampas med växande mängder dynamiska hot. IT-säkerhetspersonalen måste vara insatta i de avancerade tekniker som är viktiga för effektiv hothantering och minimeringsstrategier i företag. Genom att utrusta dina anställda med aktuella säkerhetskunskaper kan du försvara ditt företag mot de mest sofistikerade attackerna.


 • Digital rättsteknik

  Kurserna är utformade för att kompensera för bristande erfarenhet. Deltagarna får utveckla och förbättra praktiska färdigheter i sökandet efter digitala cyberbrott och analysen av olika typer av data för att återskapa tidsplaner och källor till attacker.

 • Analys av skadlig programvara

  Kurserna ger de kunskaper som behövs för att analysera skadlig programvara, samla tecken på intrång (IoC), skriva signaturer för att upptäcka skadlig programvara på infekterade maskiner och återställa infekterade eller krypterade filer och dokument.

 • Incidenthantering

  Under kursen går man igenom alla stadier i incidenthanteringsprocessen och får lära sig hur man hanterar incidenter på ett korrekt sätt.

 • Effektiv identifiering av hot med YARA

  Deltagarna lär sig att skriva effektiva Yara-regler, hur man testar dem och hur man kan förbättra reglerna så att de kan hitta hot som inte kan hittas av andra.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Kundberättelser

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • 
		Telefonica
  Telefonica

  Telefonica är en av de största bredbands- och telekomleverantörerna i världen. Telefonica söker ständigt nya partners med kompletterande kunskaper och expertis för att utveckla och förbättra sina lösningar.

Erkännanden
Kaspersky Security Awareness and Training Services
Forresters ”Now Tech: Security Awareness And Training Solutions”, första kvartalet 2019

Användning

 • Utveckla praktiska färdigheter i att arbeta med digitala bevis

  • Utveckla praktiska färdigheter i sökandet efter digitala spår av cyberbrott
  • Lär dig analysera olika typer av data
  • Rekonstruera incidenter, tidslinjer och källor
 • Lär dig att analysera och identifiera skadlig programvara

  • Analysera skadlig programvara och samla in tecken på intrång
  • Skapa signaturer för att upptäcka skadlig programvara på infekterade maskiner
  • Återställ infekterade eller krypterade filer och dokument
 • Använd bästa praxis vid incidenthantering

  • Gå igenom alla steg för korrekt incidenthantering
  • Lär er de mest effektiva strategierna för riskreducering
  • Bli bättre på att upptäcka hot

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

Det är inte lätt att rekrytera medarbetare som har rätt kunskaper från början. För att dina anställda ska få rätt verktyg för att hantera en hotmiljö i ständig förändring behövs kontinuerlig utbildning. Om du inte utbildar dina anställda kan företaget uppleva

 • Scan

  förlorade affärer och möjligheter

 • Scan

  negativ publicitet

 • Scan

  dyra driftstopp

 • Scan

  höga straffavgifter och böter

 • Scan

  ökade försäkringspremier

 • Scan

  sämre kreditvärdighet

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska