Kaspersky DDoS Protection

Kaspersky DDoS Protection Håll företaget igång...på ett smidigt sätt

 • Globalt datatrafiknätverk med ”rensningscenter”
 • Sömlös integrering utan ytterligare maskinvara
 • Skydd mot de mest komplexa och omfattande angreppen
  • Hur kan DDoS påverka dig?

   När hackare eller cyberbrottslingar utför en DDoS-attack (Distributed Denial of Service) kan skadan – och kostnaderna – bli förödande för det drabbade företaget. DDoS-attacker används för att slå ut det drabbade företagets närvaro på internet eller sätta viktiga affärsprocesser ur spel – och det kan få långvariga konsekvenser för de drabbade. Gör ditt företag allt som står i dess makt för att skapa ett effektivt DDoS-skydd mot attacker?

  • Skydda företaget på nätet

   Med tanke på att onlineaktiviteter idag spelar en allt större roll i den dagliga verksamheten för i princip alla företag i kontakten med kunder, leverantörer och anställda, har inget företag råd att tillåta sig att strunta i de växande DDoS-riskerna. Dina onlinetjänster – och hela din IT-infrastruktur – är alltför viktiga för att lämnas oskyddade:

   • Kunderna kräver mer än någonsin tidigare
   • De förväntar sig "när som helst"-tillgång till produkter och tjänster, vilket betyder att oplanerade avbrott inte är ett alternativ om ditt företag vill hålla kunderna nöjda
   • Ditt team behöver tillförlitlig åtkomst till viktiga tjänster
   • Många anställda kan helt enkelt inte göra sitt jobb om något av företagets viktiga system slutar fungera till följd av en DDoS-attack
   • Konsekvenserna av en attack kan bli långtgående

   Även om en attack kan vara riktad mot ett visst element i din infrastruktur kan den påverka andra områden inom verksamheten. En attack mot en banks interna system kan exempelvis slå ut hela dess nätverk med bankomater.

  • Ekonomisk skada. Och mycket annat

   De direkta ekonomiska kostnaderna som kan orsakas av en DDoS-attack kan vara enorma. Och dessutom kan ditt rykte skadas på sikt:

   • Direkta ekonomiska kostnader
   • Misslyckade försäljningstransaktioner under verksamhetsavbrott
   • Misslyckade banköverföringar online, vilket kan leda till straffavgifter
   • Ditt team behöver tillförlitlig åtkomst till viktiga tjänster
   • Negativ publicitet som avskräcker befintliga och potentiella kunder
   • Ditt varumärke skadas och det kan ta åratal att återhämta sig från det
  • Förvirring orsakar ännu mer skada

   Om ditt företag utsätts för en DDoS-attack kan det också skadas ytterligare av de missuppfattningar som finns om exakt vad en DDoS-attack är – och hur den kan påverka kunderna. Även om DDoS-attackerna förmodligen inte påverkar kundernas säkerhet, kan du vara säker på att kunderna förstår det?

   När kunderna hör om en ”säkerhetsincident”, vilken som helst, kan en del av dem tro att deras hemliga uppgifter, bankinformation och kreditkortsnummer är utsatta för risker. Även om många farhågor kan kännas ologiska och beror på kundens missuppfattning om vad en DDoS-attack egentligen är – kan ditt företag ändå bli lidande.

  • Mängden hot

   DDoS-attacker är ingenting nytt. De har utgjort ett hot i åratal. Men farorna är större nu än tidigare.

   Eftersom det har blivit billigare att skapa en DDoS-attack har antalet attacker ökat kraftigt.

   Samtidigt är dagens attacker mycket mer komplexa och avancerade, och det är betydligt svårare att skydda sig mot dem.

   Anti-DDoS-lösningar: skydd mot moderna DDoS-attacker
   Anti-DDoS-lösningar: skydd mot moderna DDoS-attacker

  • Gårdagens försvar hjälper dig inte idag

   Antalet och komplexiteten hos DDos-attackerna har ökat. Tyvärr innebär det att dagens komplexa attacker är:

   • Mycket svårare att skydda sig mot
   • Mycket svårare för ett företag att återhämta sig från

   Dessutom kan endast storleken på en typisk attack bli för mycket för målets infrastruktur. Dagens attacker har ofta en hastighet på 80 –100 GB per sekund, vilket kan göra att företagets nätverk tas över på bara några få sekunder.

   Allt detta gör att enkel skyddsteknik – som var effektiv för bara några år sen – inte längre ger tillräckligt skydd mot DDoS-attacker. Företag klarar inte längre att skydda sig mot attacker utan specialisttjänster. Hoten har blivit mer bedrägliga så dina skyddsåtgärder måste bli ännu bättre.

  • Hur DDoS-attacker övermannar företagen

   Det finns många olika sätt för hackare att förstöra företagets IT-infrastruktur och orsaka en ”denial of service”. En del av de vanligaste attackerna inkluderar:

   • Volumetriska attacker
    De försöker äta upp kapaciteten hos företagets internetanslutning genom att skapa trafiknivåer som överstiger den tillgängliga bandbredden.
   • Attacker mot program och infrastruktur
    Attacker mot programlager i syfte att krascha servrar med viktiga program – t.ex. webbservrar som gör att du kan vara närvarande på internet. Andra infrastrukturbaserade attacker försöker avaktivera nätverksutrustningen och/eller serveroperativsystemen.
   • Hybridattacker
    Dessa kan vara särskilt utmanande, eftersom de kombinerar metoder för volumetriska attacker och tekniker för attacker mot programlager eller infrastruktur.
  • Skydd mot DDoS-attacker… det viktigaste

   För att se till att företaget har rätt skydd mot DDoS-attacker behöver du en lösning som hjälper dig att:

   • Upptäcka nya attacker så fort som möjligt
    Så att du kan försvara företaget mycket snart efter att hackaren satt igång attacken mot företaget.
   • Lindra attackens efterverkningar så mycket som möjligt
    Så att företaget kan minimera – eller helt förhindra – störningar i den normala verksamheten.
  • Kaspersky Labs lösning

   Kaspersky DDoS Protection ger dig en fullständig, integrerad lösning med allt som ditt företag behöver för att skydda sig mot DDoS-attacker:

   • Speciell sensorprogramvara* – som installeras på din webbplats
   • Tillgång till ett tåligt, distribuerat nätverk av ”rensningscenter”
   • Avancerad informationssökning om de senaste DDoS-attackerna
   • Tjänsterna i vårt Security Operations Center
   • Omfattande support – inklusive direktåtkomst till DDoS-skyddsexperter
   • Analyser och rapporter efter attacken
   • ...allt uppbackat av ett Service Level Agreement.

   *Sensorprogramvaran körs på en standard-x86-server eller på en virtuell dator. Om du behöver en ny server kan någon av Kaspersky Labs partner tillhandahålla en.


   Kaspersky DDoS Protection – faktablad

  • Så här skyddar vi dig

   Kaspersky DDoS Protection tar hand om varje steg i företagets försvar – från ständig analys av din trafik till att varna dig om en attack kan vara på gång och sedan leda om din trafik, rensa den och skicka tillbaka ”ren” trafik till dig. Slutligen förser vid dig med rapporter och analyser efter det att attacken har ägt rum.
   Till skillnad från lösningar från andra leverantörer bekämpar Kaspersky Labs lösning DDoS-attackerna från två håll:

   • Speciell försvarsinfrastruktur – inklusive vår sensorprogramvara – som körs på din webbplats – och system som körs i ett nätverk av Kaspersky Lab-webbplatser
   • Kaspersky Lab DDoS Intelligence – för tidigare identifiering av DDoS-attacker
  • Specialsensor

   Kaspersky Lab tillhandahåller speciell sensorprogramvara som körs på din webbplats. När den har installerats börjar den samla in statistik och skapa användarprofiler som hjälper till att skydda ditt företag.

   Den övervakar din trafik och genom att kontinuerligt bygga upp statistiska data och beteendeanalyser förbättrar sensorn ständigt dess förmåga att upptäcka även mycket små avvikelser som är typiska för inledningen på en DDoS-attack.

   Eftersom sensorprogramvaran körs på en standard-x86-server eller en virtuell dator, finns det inte någon icke-standard-maskinvara att underhålla.

  • Rensningscenter

   Om en DDoS-attack skulle inträffa varnar vi dig och ger dig möjligheten att leda om din trafik till Kaspersky Labs rensningscenter och sedan få tillbaka ”rensad trafik”.

   Vi har investerat i ett distribuerat nätverk av rensningscenter för att skapa en tålig och skalbar trafikrensningslösning.

  • Efterforskningar om DDoS-attacker

   Kaspersky Labs experter på skadlig programvara använder avancerade metoder för att övervaka DDoS-hoten och ligga steget före hackarna. På det viset kan vi upptäcka DDoS-attackerna tidigare.

   Eftersom traditionella leverantörer av DDoS-skydd inte har avdelningar för skyddsanalyser, kan de inte tillhandahålla det här proaktiva skyddslagret.

  • Lösningens fördelar

   Det behöver inte vara svårt för ditt företag att försvara sig mot komplexa DDoS-attacker.

   När du väljer Kaspersky DDoS Protection lastar du i praktiken över alla dina problem med DDoS-attacker på Kaspersky Lab.

   När du har installerat Kaspersky Labs integrerade skydd kan dina IT- och säkerhetsteam fokusera på själva kärnverksamheten i den trygga förvissningen att företaget skyddas mot de mest avancerade attackerna.

   Kaspersky DDoS Protection Technology
   Kaspersky DDoS Protection Technology

  • Expertis är avgörande

   Till skillnad från virusattacker som sprids automatiskt kräver DDoS-attacker specialistkunskaper och det kan göra det extra svårt att försvara sig mot dem. Om du nu inte förlitar dig på Kaspersky Labs experter.

   För praktiskt taget alla DDoS-attacker gäller att:

   • Hackarna gör efterforskningar om målet för attacken
    Attackerarna utvärderar de svaga punkterna i företagets internetnärvaro och väljer sedan ut de vapen som bäst hjälper hackaren att nå sitt ondskefulla mål.
   • Cyberbrottslingar anpassar tillvägagångssättet
    I realtid – medan attacken pågår – ändrar hackaren ständigt taktik med nya tillvägagångssätt och verktyg för att orsaka så stor skada som möjligt.

   Eftersom det är riktiga människor som hela tiden finjusterar nästan alla DDoS-attacker, behöver du verkliga DDoS-experter som bekämpar attackerarna i realtid. Och precis det får du med Kaspersky DDoS Protection.

  • Inbyggd lösning eller fjärrlösning

   Tidigare föreslog en del leverantörer att man skulle använda ett hybridförsvar med inbyggd utrustning och ett fjärrrensningscenter. Den inbyggda produkten skulle kontinuerligt fånga upp företagets trafik och tillhandahålla visst försvar mot små attacker – och bara föreslå trafikomledning om en stor attack var i antågande. Men nu är en sådan lösning inte längre aktuell, eftersom den övervägande delen av dagens attacker på bara några sekunder kan ta över kapaciteten hos både inbyggd utrustning och det attackerade företagets internetanslutning. Det kan innebära förseningar innan trafiken leds om till ett rensningscenter.

   Kaspersky DDoS Protection använder en icke-inbyggd sensor som kontinuerligt övervakar trafiken utan att fånga upp den. När sensorn upptäcker en potentiell attack har du möjligheten att leda om all trafik till ett av Kaspersky Labs rensningscenter.

   Eftersom Kaspersky Labs lösning helt kringgår användningen av inbyggd utrustning:

   Har du större kontroll över om trafiken leds om till rensningscenter
   Drar du fördelen av ett DDoS-skydd som även genererar färre felaktiga utslag

  • Större insikt – i hela företaget

   Även om ingen kan hindra cyberbrottslingarna från att rikta in sig på ditt företag kan Kaspersky Lab ge snabb respons på alla sorters DDoS-attacker. När vi har försvarat dig mot attacken och mildrat konsekvenserna får du efter attacken en detaljerad analys och rapport om exakt:

   • Vad som hände
   • Hur länge det pågick
   • Hur Kaspersky DDoS Protection tog itu med attacken

   ... så att alla nivåer i ditt företag kan förstå precis vilka problem som kan ha uppstått.

  • Skäl att använda Kaspersky Lab

   Kaspersky DDoS Protection kombinerar tre skyddstekniker för att ge ett bättre skydd mot DDoS-attacker:

   • Statistiska analyser av din onlinetrafik hjälper oss att skapa profiler och upptäcka avvikelser
   • Beteendeanalyser övervakar besökarna på din webbplats så att vi kan upptäcka avvikande beteende
   • Avancerade DDoS-efterforskningar – som bara vår tjänst kan ge – höjer identifieringskvoten


   Teknikledarskapsprofil

  • Vidsträckt skydd

   Medan vissa leverantörer kan skydda mot volumetriska attacker och andra leverantörers lösningar lämpar sig bättre för försvar mot programlagerattacker, ger Kaspersky Lab effektivt skydd mot och lindring av alla slags DDoS-attacker däribland:

   • Volumetriska attacker
   • Attacker mot programlager
   • Attacker mot infrastruktur – mot nätverk och operativsystem
   • Hybridattacker… med mera

   … så vilken teknik än attackerarna använder sig av kan Kaspersky DDoS Protection skydda ditt företag.

  • Unik kombination av färdigheter

   Eftersom dagens DDoS-attacker är mycket mer avancerade är det viktigt att göra efterforskningar för att göra skyddet så effektivt som möjligt. Ingen annan leverantör av DDoS-skydd har vår bakgrund inom IT-säkerhet – och därför inte heller något dedikerat team för efterforskningar om attacker.

   Eftersom vi är den första leverantören av skydd mot skadlig programvara som erbjuder en lösning för DDoS-skydd kan vi tillhandahålla en unik kombination av statistisk analys, beteendeanalys och efterforskningar om DDoS-attacker… som resulterar i ett effektivare försvar.

  • Förbättrad känslighet – för effektivare identifiering

   Vissa leverantörer kan bara tillhandahålla bred övervakning av hela kommunikationskanalen. Men Kaspersky Labs lösning kan analysera den i detalj och på det viset upptäcka även mindre avvikelser från normal trafik och normalt beteende.

   Dessutom använder vi specialtekniker med vilka vi kan filtrera trafiken vid punkter som ligger så nära attackkällan som möjligt.

  • Integrerade team – för en nära integrerad lösning

   Eftersom all programvara i Kaspersky Labs DDoS Protection – och andra säkerhetsprodukter – har utvecklats av företagets egna inhouseexperter:

   • har vi full kontroll över utvecklingscykeln
   • kan vi reagera snabbare på förändringar i DDoS-attacklandskapet

   Dessutom har vårt DDoS Emergency Response Team ett mycket nära samarbete med Kaspersky Labs ledande ingenjörer och lösningsarkitekter. Kommunikationsvägarna är korta och feedbacken kommer snabbt så vi kan snabbt tillhandahålla nya insticksprogram som skyddar mot nya programlagerattacker.

Kaspersky DDoS Protection

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?