Skip to main

Kaspersky

Vulnerability and Patch Management

Om du redan har vår produkt kan du ladda ner patchar, uppgraderingar och dokumentation genom att klicka på nedladdningsknappen.

Hämta och installera Kaspersky Security Center nedan för att börja använda produkten. Under implementeringsprocessen för klienter kan du hämta alla nödvändiga filer direkt från managementkonsolen. Implementeringsprocessen beskrivs i sin helhet i Handbok för snabbstart.

Kaspersky Security Center | Windows | Komplett paket innehåller AES256-krypteringsalgoritmer. Genom att hämta och använda den tar användaren på sig ansvar för efterlevnad av gällande lagstiftning.

Observera att om ditt företag arbetar inom EU och/eller behandlar personuppgifter som erhållits från en fysisk person inom EU måste du använda produkter som återspeglar kraven i GDPR. Du kan ladda ner dessa produkter genom att välja de som är markerade med ikonen GDPR-redo nedan.