Om du redan har vår produkt kan du ladda ner patchar, uppgraderingar och dokumentation genom att klicka på nedladdningsknappen.

Kaspersky Secure Mail Gateway

Senaste versionerna

Version 1 (1.0.0)

Kaspersky Secure Mail Gateway

Dokumentation

Administrator Guide

Deployment Guide

Kaspersky Secure Mail Gateway

Programkontroll

Version 1 (1.0.0) for Windows (Application Control Plugin)

Kaspersky Secure Mail Gateway

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server

Senaste versionerna

Version 8 (8.0.1) (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Distributive)

Version 8 (8.0.1) (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Distributive)

Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server

Dokumentation

Administrator Guide

Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server

Programkontroll

Version 8 (8.0.1) (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x86 (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Windows (Application Control Plugin)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

Senaste versionerna

Version 9 (9.4.189) for Windows

Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

Dokumentation

Administrator Guide

User Guide

Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

OnlineHelp

OnlineHelp

Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

Programkontroll

Version 9 (9.4.189) for Windows (Application Control Plugin)

Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino

Senaste versionerna

Version 8 (8.0.3)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm)

Version 8 (8.0.3) for Windows

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino

Dokumentation

Administrator Guide

Implementation Guide

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino

Versionsinformation

Release Notes