Om du redan har vår produkt kan du ladda ner patchar, uppgraderingar och dokumentation genom att klicka på nedladdningsknappen.

Kaspersky Security Center 10

Senaste versionerna

Version 10 (10.4.343) for Windows (Lite package)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Full package)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Administration Console)

Dokumentation

Administrator Guide

Best Practices

Best Practices for Service Providers

Getting Started

Implementation Guide

Legal notices

User Guide SCWC

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security for Windows

Senaste versionerna

Version 10 (10.3.0) for Windows (Strong encryption)

Version 10 (10.3.0) for Windows (Lite encryption)

Version 10 (10.3.0) for Windows (Application Control Plugin)

Version 10 (10.2.6) (Strong encryption)

Version 10 (10.2.6) (Lite encryption)

Dokumentation

Administrator Guide

OnlineHelp

Programkontroll

Version 10 (10.2.6) for Windows (Application Control Plugin)

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Security 10 for Windows Server

Senaste versionerna

Version 10 (10.0.0)

Dokumentation

Administrator Guide

Installation Guide

Netstorage Guide

Programkontroll

Version 10 (10.0.0) (Application Control Plugin)

Versionsinformation

Versionsinformation


Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Linux File Servers

Senaste versionerna

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Distributive)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Distributive)

Dokumentation

Administrator Guide

Installation Guide

Programkontroll

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Network Agent)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Network Agent)

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Windows (Application Control Plugin)

Versionsinformation

Release Notes