Översikt

För att motverka moderna cyberhot krävs en helhetsbild över de taktiker och verktyg som används av hotande aktörer. För att få rätt information och identifiera vilka motåtgärder som är mest effektiva krävs ihärdigt engagemang och expertkunskaper. Vi på Kaspersky Lab har tillgång till petabyte med information om hot, avancerad maskininlärningsteknik och en unik samling experter som vi kan använda för att hjälpa dig att ta reda på information om hot från hela världen. Det gör att du till och med kan skydda dig mot nya cyberattacker, som ingen ännu har stött på.


 • Hotdataflöden

  Förbättra befintliga säkerhetskontroller och juridiska funktioner med hjälp av uppdaterade cyberhotsdata som du kan utnyttja direkt

 • APT-analysrapporter

  Ger exklusiv tillgång till Kaspersky Labs senaste undersökningar och insikter som avslöjar vilka metoder, taktiker och verktyg APT-aktörer använder

 • Financial Threat Intelligence Reporting

  Fokuserar på hot riktade mot finansiella institutioner och verktyg som utvecklas eller säljs av cyberbrottslingar för att angripa banker, företag som hanterar betalningar, bankomater och kassasystem

 • Analys av digitalt fotavtryck

  Våra experter tar fram en heltäckande bild över din aktuella attackstatus, identifierar svaga punkter som kan utnyttjas och avslöjar bevis för tidigare, aktuella och planerade attacker

 • Threat Lookup

  Tillåter en sökning i realtid av många petabyte med information om hot som har samlats in, kategoriserats och analyserats av Kaspersky Lab, och ger total insyn i de hot som finns och hur de är relaterade till varandra

 • Cloud Sandbox

  Få en omedelbar inblick i hur en fil är uppbyggd och möjliggör effektiv identifiering av tidigare okänd skadlig programvara, så att du snabbt kan reagera på informationssäkerhetsincidenter

 • ICS-rapportering

  Detaljerade underrättelser om de cyberhot som berör branschorganisationer, samt information om sårbarheter som finns i ICS-produkter och underliggande tekniker.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Kom igång med Kaspersky Threat Intelligence Portal

Fråga om demoåtkomst till Kaspersky Threat Intelligence Portal och se vilka fördelar portalen kan ge din organisation

Användning

 • Effektiv varningsprioriering, analys och första svar

  • Kaspersky Threat Data Feeds möjliggör omedelbar hotidentifiering och prioritering och ger samtidigt omfattande och konkret information som möjliggör vidare utredningar
  • Genom automatisk matchning av loggarna mot hotanalysflödena ger Kaspersky CyberTrace ”situationsmedvetenhet” i realtid, vilket hjälper analytikerna på första nivån att fatta snabba och mer välinformerade beslut.
  • Gör det möjligt för analytikerna att fokusera på äkta hot
  • Smidig integrering med era säkerhetskontroller

  Mer information

 • Förstärk utredningen av incidenter och jakten på hot

  • Kaspersky Cloud Sandbox, baserad på samma sandlådeteknik vi använder internt, ger oss möjlighet att upptäcka över 350 000 nya skadliga objekt varje dag
  • Kaspersky Threat Lookup, ett sökbart onlinearkiv med över 20 PB data om hot, legitima objekt och deras relationer möjliggör mycket effektiva och komplexa incidentutredningar
  • Med Chrome-pluginprogrammet kan befintliga användare av Threat Lookup leta upp hotanalysdata om domäner, URL-adresser, IP-adresser och hashkoder från webbsidor som surfats på

  Mer information

 • Fatta välinformerade strategiska beslut med vår vägledning

  • Detaljerad information om potentiella angripare mot organisationen, branschen, de tekniker och den region där företaget bedriver verksamhet samt alla tillgängliga motåtgärder
  • Aktuell information om risker i samband med organisationens digitala närvaro gör att du kan fokusera företagets defensiva strategi på områden som identifierats som primära mål för cyberattacker
  • En omfattande översikt över hotbilden hjälper dig att fatta välinformerade beslut om budgetering och personal

  Mer information

Erkännanden
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, tredje kvartalet 2018 
Kaspersky Threat Management and Defense
Radicati APT Protection Market Quadrant 2019

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

Att övervaka, analysera och avvärja högdynamiska hot mot IT-säkerheten kräver ansenliga insatser. I många bolag (oavsett bransch) saknar man i dag den aktuella, relevanta information som krävs för att kunna hantera alla hot mot IT-säkerheten på grund av

 • Scan

  att riktiga hot försvinner bland tusentals oviktiga varningar

 • Scan

  dålig incidentprioritering

 • Scan

  otillräcklig intern finansiering på grund av bristande risksynlighet

 • Scan

  att oupptäckta men aktiva hot lurar inom organisationen

 • Scan

  man inte har kunskap om okända angreppsmetoder

 • Scan

  att man strävar efter en säkerhetsstrategi som inte är lämplig för den aktuella hotbilden.

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska