Tjänsten

När ett säkerhetsproblem påverkar er IT-infrastruktur måste det lösas snabbt utan att företagets IT-team måste lämna sitt arbete med andra viktiga uppgifter. Då krävs tillgång till säkerhetsexperter som känner till det snabbaste, säkraste och mest effektiva sättet att lösa problemet på – och det är just detta som du får med Kaspersky Maintenance Service Agreement (MSA).


 • Servicenivåavtal för incidenthantering

  Du får tillgång till vår särskilda prioriterade support varje dag, dygnet runt, med en garanterad svarstid, så att du vet exakt hur lång tid det tar att åtgärda problemet.

 • Skräddarsydda patchar

  Du får patchar som har utvecklats av våra experter för att åtgärda specifika problem som påverkar driften av Kaspersky Lab-produkter i just din IT-miljö.

 • En enda kontaktpunkt

  Du får en egen kontoansvarig med behörighet att kontakta en expert från Kaspersky Lab direkt å dina vägnar, som kan se till att problemet prioriteras och kan lösas snabbt och ordentligt.

 • Tillgång till världsledande kompetens

  Få tillgång till ett brett utbud av globalt erkända experter inom säkerhet och teknik, till exempel specialister på produktsupport, forskning inom skadlig programvara, forskning inom innehållsfiltrering, produktutveckling och uppdateringar.

Användning

 • Säkerställ verksamhetens kontinuitet

  I takt med att företaget blir alltmer beroende av IT minskar tolereransnivån för säkerhetsincidenter och driftstopp. Tillsammans med oss på Kaspersky Lab kan din kontinuitetsplan gå i lås. En dedikerad expertgrupp är på standby dygnet runt, varje dag och kan ta ansvar för problem som uppstår och lösa dem så fort som möjligt. De vidarebefordrar problemet direkt till specialister som arbetar bakom kulisserna, och som är bäst lämpade att snabbt leverera rätt lösning för dig.

 • Eliminera problem innan de uppstår

  Kasperskys Technical Account Manager som jobbar för ditt företag får snart en djup kunskap om ditt säkerhetssystems konfiguration, processer och företagets mål. Det gör att han eller hon kan lokalisera problem så fort de uppstår, utan att slösa tid på att identifiera ytterligare information. Utvärderingar efter att incidenten ägt rum, proaktiv planering och regelbundna granskningar av säkerhetssystemets konfiguration innebär också att möjliga problem kan identifieras och elimineras innan de dyker upp.

 • Minska kostnaden för en säkerhetsincident

  När en säkerhetsincident inträffar är det viktigt att det inte tar för lång tid att identifiera orsaken och åtgärda felet. Att snabbt spåra och lösa ett problem kan spara företaget hundratusentals kronor. Syftet med våra premiumsupportplaner är att uppnå just det. I dem ingår allt som behövs för att problemet ska lösas så fort som möjligt: tillgång till våra experter alla dagar på året, korrekt och väl underbyggd prioritering med garanterade svarstider och egentillverkade patchar.

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

Få hjälp av våra bästa produktexperter för att ta itu med problem som du kan stöta på när du använder produkten

 • Scan

  Dagliga förändringar i hotbilden

 • Scan

  Brist på insyn på grund av ett komplext IT-system

 • Scan

  Låga toleransnivåer för driftstopp

 • Scan

  Brist på expertis och IT-personal

 • Scan

  Höga kostnader på grund av en säkerhetsincident

 • Scan

  Höga IT-kostnader

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska