Hoppa till huvudinnehållet

Avbrytning och återbetalning

Prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av en prenumerationsperiod för den efterföljande perioden till dess du avbryter den. Om du inte vill fortsätta din prenumeration nästa period kan du helt enkelt avbryta den. Om du vill få tillbaka pengarna för den senaste perioden du har betalat för måste du begära återbetalning. På den här sidan hittar du all information om hur avbrytning och återbetalning fungerar och vilka steg du måste ta.

Hur avbryter jag min prenumeration?

Vad händer om jag avbryter min prenumeration?

Hur får jag återbetalning?

Vad händer när jag begär återbetalning?

Hur avbryter jag min prenumeration?

Du kan avbryta din prenumeration via ditt My Kaspersky-konto. För att avbryta:

  • Logga in på http://my.kaspersky.com/sv
  • Gå till din prenumerationssida
  • Klicka på Hantera prenumeration
  • Välj Avbryt prenumeration och följ stegen för att bekräfta avbrytningen

Du kan också av bryta prenumerationen genom att kontakt Kasperskys kundsupport.

Vad händer om jag avbryter min prenumeration?

När du avbryter din prenumeration upphör de automatiska debiteringarna för efterföljande prenumerationsperioder. Din nuvarande prenumerationsperiod fortsätter att ge dig fullt skydd fram till utgångsdatumet. Efter detta datum upphör din prenumeration och du kommer inte att debiteras för efterföljande perioder.

Observera att avbrytningen endast gäller nästa planerade betalning och inte ger någon återbetalning för en betalning som redan har gjorts. Eftersom den automatiska faktureringen sker före slutet av din nuvarande prenumerationsperiod kommer en prenumeration som avbryts under resten av perioden att förbli aktiv fram till slutet av den efterföljande perioden. Om din prenumeration till exempel har förnyats för nästa år och det återstår två veckor av den nuvarande perioden kommer den att upphöra ett år och två veckor senare. Om du vill avbryta betalningen för den tidiga förnyelsen för nästa år och avsluta din prenumeration om 2 veckor när den ska upphöra, måste du begära återbetalning.

Hur får jag återbetalning?

Enligt villkoren för vår officiella återförsäljare Nexway kan du begära återbetalning inom 30 dagar från beställningsdatumet. Betalningar som gjorts för ett köp i Kasperskys webbutik samt automatiska betalningar för förnyelse av prenumeration kan återbetalas. För att begära återbetalning kontaktar du Kasperskys kundsupport.

Ha följande information till hands:

  • Inköpsdatum
  • Namn och e-postadress som angivits vid köpet
  • Beställningsnummer

Vad händer när jag begär återbetalning?

När du gör en begäran måste vår kundsupportspecialist kontrollera att all information som du lämnat är korrekt och att begäran uppfyller kriterierna för återbetalningspolicyn. När informationen är bekräftad och en återbetalning har påbörjats kommer pengarna att sättas in på ditt konto inom 5-7 arbetsdagar.

Din prenumeration kommer då följaktligen att avbrytas. Om du begär återbetalning för ett första köp och prenumerationen vid detta tillfälle är aktiv, kommer prenumerationen att avbrytas och omedelbart övergå till att vara utgången. Samma sak gäller för den automatiska förnyelsebetalningen om inte en begäran om återbetalning görs för en prenumerationsperiod som ännu inte har påbörjats (dvs. inom den automatiska faktureringsperioden cirka 2 veckor innan din nuvarande prenumerationsperiod löper ut). I det fallet inleds inte efterföljande prenumerationsperiod, men din nuvarande prenumerationsperiod fortsätter att ge dig fullt skydd fram till utgångsdatumet.