Vår unika erfarenhet och kunskap

Den snabba spridningen av ny teknik ger oss människor nya möjligheter. Men allt eftersom vårt beroende av IT växer blir också cyberhot ett globalt problem. Då IT-branschen har blivit så viktig för världen har expertis inom IT-säkerhet blivit ännu viktigare. Vi på Kaspersky är insatta i den rådande cyberhotbilden i världen och våra experter har stor kunskap och erfarenhet av identifiering och oskadliggörande av alla former av skadliga program. All den expertis vi har samlat på oss under alla år vi har kämpat mot stora IT-hot är vår mest dyrbara tillgång.

Vårt Global Research and Analysis Team (GReAT) är en elitenhet som består av ledande säkerhetsexperter. De är verksamma världen över och tillhandahåller ledande kunskap och forskning inom hotanalys.

Enheten är känd för att ha upptäckt och dissekerat världens mest sofistikerade hot, inklusive hot inom cyberspionage och cybersabotage såsom Flame och miniFlame, Gauss, RedOctober, NetTraveler, Icefog, Careto/The Mask, Darkhotel, Regin, Cloud Atlas, Epic Turla, Equation och Duqu 2.0. För att återge alla de banbrytande cyberangrepp som har utretts av GReAT har Kaspersky lanserat den så kallade Targeted Cyberattack Logbook.