Våra principer för samarbete med myndigheter och brottsbekämpande organ

Vi är ett privatägt företag och har inga politiska kopplingar. Vi är däremot stolta över vårt samarbete med myndigheter i många länder och internationella brottsbekämpande organ i kampen mot cyberbrott. För att främja internationell cybersäkerhet samarbetar vi med myndigheter genom att bidra med teknisk rådgivning eller expertanalys av skadliga program, under utredningar eller i enlighet med domstolsförordnanden.

Andra leverantörer av lösningar inom cybersäkerhet gör samma sak. Utan expertis från säkerhetsexperter skulle brottsbekämpande organ inte kunna arbeta framgångsrikt. Vid inrikes cyberbrott samarbetar IT-säkerhetsföretag med landets brottsbekämpande organ och assisterar i utredningen. Vid internationella brott samarbetar de med brottsbekämpande myndigheter i berörda länder i enlighet med rättsliga föreskrifter och federala jurisdiktioner. Det här samarbetet är avgörande i kampen mot cyberbrott runtom i världen.

Vi samarbetar med den globala gemenskapen för IT-säkerhet, internationella organisationer, nationella och regionala brottsbekämpande organ (t.ex. Interpol, Europol, Microsoft Digital Crimes Unit, National High Tech Crime Unit (NHTCU) inom Nederländernas polismyndighet och City of London Police), liksom Computer Emergency Response Teams (CERT) världen över. Under utredningar bidrar Kaspersky Labs säkerhetsexperter enbart med teknisk expertis och fokuserar på sin forskning inom analys av skadlig programvara. Företaget använder samma metoder och principer för upptäckt och analys som för kommersiellt motiverad skadlig programvara.

I oktober 2014 undertecknade Kaspersky Lab och Europol ett avtal som banar väg för närmare samarbete mellan de två organisationerna. Dessutom har Kaspersky Lab bidragit med produkter och kunskap i Interpols satsning på ett Digital Crime Center vid Global Complex for Innovation (IGCI) i Singapore, som ansvarar för den tekniska delen av Interpols utredningar av cyberintrång.

Vi håller även med jämna mellanrum särskilda kurser för internationella poliskårer och för anställda vid Interpol och Europol.