Våra principer för bekämpning av cyberhot

Cyberhot har blivit ett globalt problem som sprider sig långt bortom geografiska gränser. I sin roll som IT-säkerhetsföretag är Kaspersky Lab fast beslutet att upptäcka och oskadliggöra alla former av skadliga program, oavsett ursprung eller syfte.

En av Kaspersky Labs viktigaste tillgångar i kampen mot cyberbrott är enheten Global Research and Analysis Team (GReAT). Den består av toppklassiga säkerhetsforskare från hela världen – Europa, Ryssland, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern.

Vi har en tydlig policy för upptäckt av skadlig programvara: vi upptäcker och lindrar alla angrepp med skadlig programvara. Det finns ingen ”rätt” eller ”fel” skadlig programvara för oss. Vårt forskningsteam har medverkat aktivt till att upptäcka och avslöja ett flertal angrepp med skadlig programvara med koppling till myndigheter och statliga organisationer. Under de senaste åren har vi publicerat djupgående forskning om Flame, Gauss, The Mask/Careto, Regin, Equation, Duqu 2.0 några av världens största statligt finansierade massbevakningsoperationer hittills. För att återge de banbrytande cyberangrepp som har utretts av GReAT har Kaspersky Lab lanserat en Targeted Cyberattack Logbook.

Vi redogör för alla slags hot vi upptäcker, oavsett vilket språk hotet ”talar” – ryska, kinesiska, spanska, tyska eller engelska. I följande lista över hot anges vilket språk som används i varje enskilt fall, enligt rapporter från vår GReAT-enhet:

Vilket språk som används har dock inget att göra med vilket land som hotet kommer från. Spår av ett visst språk kan inte betraktas som ett pålitligt bevis eftersom de kan vara falska och avsiktligt placerade i skadlig programvara som villospår för utredare. Därför tillskriver vi inte hot till enskilda länder.