Hoppa till huvudinnehållet

Översikt över företaget

Översikt över Kaspersky: värderingar, företag, lösningar och tjänster

Vi är ett av världens snabbast växande företag inom cybersäkerhet och det största som är privatägt. Med ett förvaltningsbolag registrerat i Storbritannien bedriver vi verksamhet i 200 länder och regioner med 37 kontor i 32 länder. Nästan 3 300 högt kvalificerade specialister arbetar på Kaspersky.

Vi är ett globalt företag med en global vision och fokus på internationella marknader. Våra globala oreviderade IFRS-intäkter för 2015 uppgick till 619 miljoner USD.

Tack vare vår oberoende ställning kan vi vara mer flexibla, tänka annorlunda och agera snabbare. Vi tar ständigt fram innovativa lösningar med effektivt, användbart och lättillgängligt skydd. Vi är stolta över att utveckla världsledande säkerhet som gör att vi – och alla våra 400 miljoner användare som skyddas av vår teknik samt 220 000 företagskunder – ligger steget före potentiella hot.

Vårt engagemang i människor och vår avancerade teknik gör också att vi ligger steget före våra konkurrenter. Vårt företag har utsetts till ”ledande” inom klientskydd av de tre stora analysföretagen (Gartner, IDC och Forrester). Med en stark ställning som en av fyra ledande leverantörer inom klientsäkerhet fortsätter vi att stärka vår position på marknaden.

Klientsäkerhet har alltid stått i centrum för vår verksamhet, särskilt i segmentet för små och medelstora företag. Samtidigt räknar vi med att vår tillväxt de närmaste åren främst kommer att ske på storföretagsmarknaden, i synnerhet inom andra områden än klientsäkerhet. Våra kunders behov förändras allteftersom hotbilden utvecklas. Därför utökar vi ständigt vår företagsportfölj med säkerhetslösningar och -tjänster med utgångspunkt i Kaspersky kunskaper inom global cybersäkerhet.

 • Vår unika erfarenhet och kunskap

  Den snabba spridningen av ny teknik ger oss människor nya möjligheter. Men allt eftersom vårt beroende av IT växer blir också cyberhot ett globalt problem. Då IT-branschen har blivit så viktig för världen har expertis inom IT-säkerhet blivit ännu viktigare. Vi på Kaspersky är insatta i den rådande cyberhotbilden i världen och våra experter har stor kunskap och erfarenhet av identifiering och oskadliggörande av alla former av skadliga program.

 • Säkerhet utan gränser

  Samarbete är det effektivaste sättet att bekämpa cyberbrottslingar. Därför delar vi med oss av vår kunskap och våra tekniska upptäckter med andra som arbetar med säkerhet runtom i världen, eftersom vi anser att det inte finns några gränser för säkerhet.
  Vi är stolta över vårt samarbete med globala IT-säkerhetsföretag, internationella organisationer och nationella och regionala brottsbekämpande organ över hela världen.

 • Kaspersky lösningar och tjänster

  Grundpelaren i vår företagsstrategi är att omsätta vår ledande säkerhetsexpertis i ett reellt skydd för våra kunder, så att dagens och morgondagens cyberhot kan bekämpas.
  Vår portfölj omfattar lösningar som passar en rad olika kunder. Vi skyddar hemanvändare, småföretag, medelstora företag och stora företag mot olika typer av hot och förser dem med praktiska verktyg för att styra och hantera säkerheten.


CSR och globala varumärkesinitiativ

Vårt yttersta uppdrag – att rädda världen – visar på företagets engagemang i att göra cyberrymden säkrare och att skydda det som betyder mest för människor. I vår vision förenas företagets affärsmål och vårt sätt att se på socialt ansvar.

Våra utbildningsprojekt

Vi tror att det är nödvändigt att uppmuntra till dialog och starta utbildningsprogram för att öka det internationella samarbetet i kampen mot cyberbrott. Därför driver vi Kaspersky Academy: en serie projekt som syftar till att stödja unga talanger inom IT-säkerhet.

Kaspersky Sustainability Report 2022-2023

Tyckte du om detta?
Rekommendera sidan till
vänner och kollegor.