Ändringshistorik för integritetspolicyn för webbplatser (”Policyn”)

Återgå till sidan med integritetspolicyn för webbplatser

Januari 2019

 • I avsnittet ”Cookies och moduler för sociala medier” har vi lagt till allmän information om cookies och hur och i vilket syfte vi använder cookies och webbfyrar på våra webbplatser och i e-postmeddelanden.

Juli 2018

 • Vi har ändrat policyns struktur och innehåll för att den ska uppfylla kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):
  • vi har lagt till information om «Kaspersky Labs» EU-representant;
  • vi har lagt till en beskrivning av de huvudsakliga syftena för behandling av personuppgifter på våra webbplatser;
  • för var och en av våra webbplatser har vi lagt till en lista över kategorier av personuppgifter som behandlas och motsvarande datalagringsperioder;
  • vi har tillhandahållit en lista över de länder och regioner där personuppgifter behandlas;
  • vi har utökat informationen om överföring eller beviljande av åtkomst till uppgifter;
  • vi har beskrivit den rättsliga grunden för «Kaspersky Labs» behandling av personuppgifter;
  • vi har lagt till information om användares rättigheter och om möjligheten att inlämna ett klagomål.
 • Vi har utökat listan över typer av cookiefiler som används på våra webbplatser.
 • Vi har uppdaterat listan över cookiefiler och widgetar för sociala nätverk som används på våra webbplatser.
 • Vi utvecklade principerna som följs vid behandling av personuppgifter.

December 2017

 • För enkelhetens skull har vi kombinerat de olika integritetspolicyerna för webbplatserna och den här integritetspolicyn till ett dokument.