Dessa användningsvillkor

Läs igenom dessa användningsvillkor noga innan du använder den här webbplatsen

Vilka vi är och hur du kontaktar oss

https://www.kaspersky.se är en webbplats som drivs av Kaspersky Lab Denmark ApS (”Vi”). Vi är registrerade i Sverige med företagsnummer 36 722 371 och har vårt registrerade kontor på Sundkrogsgade 21, 2100 Copenhagen. Vår huvudsakliga handelsadress är Sundkrogsgade 21, 2100 Copenhagen.

Vi är ett aktiebolag.

Kontakta oss genom att skicka e-post till nordics@kaspersky.com eller ring vår kundtjänst på +45 89 88 78 50.

Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godkänner dessa användningsvillkor och du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda webbplatsen.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det finns andra villkor som kan gälla dig

Dessa användningsvillkor refererar till följande ytterligare villkor, som även gäller för din användning av webbplatsen:

  • Vår sekretesspolicy , som fastställer de villkor enligt vilka vi bearbetar all personlig information vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan bearbetning och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.
  • Vår cookie-policy , som fastställer information om cookies på vår webbplats.

Vi kan ändra dessa villkor

Det händer att vi ändrar dessa villkor. Kontrollera dessa villkor varje gång du vill använda webbplatsen för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten. Dessa villkor uppdaterades senast den 15 mars 2017.

Vi kan ändra webbplatsen

Vi kan uppdatera och ändra webbplatsen då och då för att spegla ändringar av våra produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

Vi kan stänga ned eller dra tillbaka webbplatsen

Webbplatsen tillhandahålls utan kostnad.

Vi garanterar inte att webbplatsen eller något av dess innehåll alltid finns tillgängligt eller tillhandahålls utan avbrott. Vi kan stänga ned eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av webbplatsen av affärsmässiga eller driftsmässiga orsaker. Vi kommer att på ett rimligt sätt försöka meddela dig om eventuell nedstängning eller tillbakadragande.

Du ansvarar även för att säkerställa att alla personer som använder webbplatsen via din internetanslutning känner till dessa användningsvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

Webbplatsen är endast till för användare i sverige

Webbplatsen riktar sig till personer som bor i Sverige. Vi påstår inte att innehåll som är tillgängligt på eller via webbplatsen är lämpligt för användning i andra länder.

Så här kan du använda material på webbplatsen

Vi äger eller har licens för alla immateriella äganderätter på webbplatsen och för det material som publiceras på den (kollektivt – Material).

Detta material skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar och avtal världen över. Alla sådant är ensamrätt.

Du kan skriva av en kopia och ladda ned extrakt av alla sidor från webbplatsen för din personliga användning och du kan visa innehåll som finns på webbplatsen för andra inom din organisation.

Du får inte på något sätt ändra de avskrivna eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda bilder, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan tillhörande text.

Vår status (och den för alla identifierade skribenter) som författare av materialet måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet i kommersiella syften utan att införskaffa en licens för att göra det från oss eller våra licensutgivare.

Om du skriver av, kopierar eller laddar ned en del av materialen och bryter mot dessa användningsvillkor, upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, på vår uppmaning, återlämna eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.

Förlita dig inte på information på den här webbplatsen

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information. Den är inte avsedd att syfta till råd som du ska förlita dig på. Du måste införskaffa professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd på grundval av innehållet på webbplatsen.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen, påstår vi inte eller lämnar några garantier för, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi ansvarar inte för webbplatser vi länkar till

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter. Dessa länkar på webbplatsen tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och kan hjälpa dig att hitta annan användbar information på Internet. När du klickar på dessa länkar lämnar du vår webbplats och dirigeras om till en annan webbplats. Vi styr inte över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser från tredje part. Vi är inte ombud för dessa tredje parter och vi förordar inte eller garanterar deras produkter. Vi gör ingen framställning eller lämnar några garantier avseende riktigheten i den information som finns på de länkade webbplatserna. Vi föreslår att du alltid verifierar den information du får från länkade webbplatser innan du agerar på den informationen.

Var även medveten om att säkerhets- och sekretesspolicyer på de här webbplatserna kan skilja sig från våra policyer, så läs sekretess- och säkerhetspolicyer från tredje part noggrant.

Om du har några frågor eller funderingar om de produkter och tjänster som erbjuds på länkade tredjepartswebbplatser tar du kontakt med den tredje parten direkt.

Vi ansvarar inte för virus och du får inte införa några

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att kunna komma åt webbplatsen. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.

Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är uppsåtligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, servern som webbplatsen finns på eller annan server, dator eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera webbplatsen via en DOS-attack eller en distribuerad DOS-attack. Genom att bryta dessa villkor begår du en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterar alla sådana överträdelser till relevant brottsbekämpande myndighet och vi samarbetar med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

Vilket lands lagstiftning gäller vid eventuella tvister?

Observera att dessa användningsvillkor samt deras ämne och information styrs av svensk lag om du är en konsument. Du och vi samtycker till att domstolar i Sverige har exklusiv domsrätt.

Om du är ett företag styrs dessa användningsvillkor samt deras ämne och information (och alla ej avtalsenliga tvister och anspråk) av svensk lag. Båda parter samtycker till den exklusiva domsrätten för domstolar i Sverige.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng