Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG

Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition är utformat för att ge företagets hela personalstyrka säker internetåtkomst genom att automatiskt ta bort skadliga och potentiellt farliga program från den datatrafik som kommer in i nätverket via HTTP-, HTTPS-, FTP-, POP3- och SMTP-protokoll.

 • Effektivt skydd mot skadlig programvara

  • Skanning i realtid

   Med det här programmet kan du identifiera och ta bort all skadlig programvara i data som passerar genom Microsoft ISA Server och Forefront TMG. Även arkiverade och komprimerade filer i nästan alla tänkbara format skannas.

  • Skanna utgående trafik

   Programmet skannar trafik i båda riktningarna. Det gör att företag kan vara säkra på att både inkommande och utgående trafik inte innehåller något som kan vara skadligt, och på så sätt skyddas deras anseende.

  • Skanning av HTTP(S)-, FTP-, SMTP- och POP3-trafik till publicerade servrar

   Trafik som går till publicerade servrar skannas, till exempel när man går in på företagets e-postsystem via ett webbgränssnitt.

  • Stöd för HTTPS (endast Forefront TMG)

   Programmet skannar data som överförs via HTTPS och möjliggör på så sätt kontroll av skyddade anslutningar.

  • Enkel hantering

   Det inbyggda hanteringsverktyget har många, lättanvända funktioner och kan snabbt och enkelt tas i drift utan någon specialutbildning av IT-personalen.

  • Stöd för VPN-anslutningar

   Programmet övervakar trafik som passerar genom VPN-anslutningar som upprättats med Microsoft ISA Server eller Forefront TMG.

  • Säkerhetskopiering

   Kopior av infekterade, skadade och misstänkta objekt säkerhetskopieras, så att det går att återställa objekt som felaktigt identifierats som misstänkta. Det här är användbart för data som överförs via HTTP/FTP och objekt som skickas via SMTP. En bred uppsättning sökparametrar gör att det går smidigt att hitta säkerhetskopierade objekt.

  Hög prestanda

  • Skalbarhet

   Flera antivirusmotorer kan köras samtidigt, vilket ger bättre skanningsprestanda och optimal serverbelastning, beroende på konfiguration och trafikvolym. Antalet antivirusmotorer bestäms automatiskt när programmet installeras, men det kan ändras av administratörerna.

  • Hög prestanda

   Optimerad arkitektur, en ny antivirusmotor och ett specialläge för stora filer gör att trafik kan skannas väldigt snabbt, utan märkbar fördröjning i leveransen av information till slutanvändaren.

  Flexible administration

  • Hantering via MMC

   Administrationskonsolen möjliggör lokal eller fjärransluten hantering av programmet. Konsolen har ett lättanvänt och intuitivt grafiskt gränssnitt.

  • Nyhet! Flexibel policyhantering

   Programmet har avancerade funktioner för konfigurering och hantering av trafikbearbetningspolicy under skanning. Med policyhanteringsverktygen kan administratörer konfigurera olika dataskanningsregler för olika servrar, datorer, IP-adressintervall, domännamn och subnät. Administratörer kan skapa listor över betrodda platser och konfigurera andra undantag för att skräddarsy programmets prestanda för verksamhetens specifika behov och efterlevnad av företagets specifika säkerhetsregler.

  • Detaljerade rapporter och aviseringar

   Administratörer kan kontrollera programprestanda och status för antivirusskyddet för Microsoft ISA Server och Forefront TMG med hjälp av detaljerade rapporter eller genom att titta i händelseloggen. ISA-standardvarningar används för avisering av viktiga händelser. Administratörer kan välja typ av avisering från de tillgängliga standardalternativen i Windows och bestämma hur ofta, och för vilka tidsperioder, rapporter ska genereras.

  • Kontroll över prestanda

   Administratörer kan mäta programmets prestanda och dess kompatibilitet med andra serverprogram genom att, utöver programmets egna räknare, använda standardverktygen i Windows (Prestandaövervakaren).

  • Databasuppdateringar

   Databaser kan uppdateras antingen på begäran eller automatiskt från Kaspersky Labs servrar via internet eller från kundens egna förinställda lokala servrar. Den optimerade uppdateringsprocessen sparar administrationstid och minimerar extern trafik.

  • Nyhet! Anti-virus engine 8.0

   Stabil och hög prestanda med låg inverkan på systemresurserna.

  • Nyhet! Stöd för Microsoft Forefront TMG Standard Edition 2010

   Programmet har stöd för den nya Microsoftprodukten som ersätter Microsoft ISA Server.

  • Nyhet! Skydd för e-posttrafik

   Med Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition skannas e-posttrafik som överförs via SMTP och POP3.

  • Nyhet! Realtidsövervakning av status för antivirusskyddet

   I programmet finns en inbyggd informationspanel som visar realtidsstatistik om antivirusstatusen på Microsoft ISA-/TMG-servrarna – inklusive information om databasuppdateringar.

  • Nyhet! Redo för VMware

   Programmet skyddar data som överförs via Microsoft ISA-/TMG-servrar installerade på både fysiska och virtuella maskiner (gästmaskiner).

 • Krav på värddator för Kaspersky Anti-Virus

  • Programvarukrav

   För Kaspersky Anti-Virus med Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:

   • Microsoft Windows Server 2003 SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2

   För Kaspersky Anti-Virus med Forefront TMG Standard Edition:

   • Microsoft Windows Server x64 2008 SP2
   • Microsoft Windows Server x64 2008 R2
   • Microsoft Management Console 3.0
   • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
   • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console
  • Maskinvarukrav

   För Kaspersky Anti-Virus med Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:

   • 1 GHz-processor
   • 1 GB RAM
   • 2.5 GB tillgängligt hårddiskutrymme

   För Kaspersky Anti-Virus med Forefront TMG Standard Edition:

   • 64-bitars dubbelkärnig processor
   • 2 GB RAM
   • 2.5 GB tillgängligt hårddiskutrymme

  Krav på värddator för administrationskonsolen

  • Programvarukrav

   • Microsoft Windows 7 x64 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
   • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
   • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2008
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 SP2
   • Microsoft Windows Vista x64
   • Microsoft Windows Vista
   • Microsoft Windows XP x64 SP2 (endast om konsolen ska ansluta till en Kaspersky Anti-Virus-installation på en Microsoft ISA-server)
   • Microsoft Windows XP SP3 (endast om konsolen ska ansluta till en Kaspersky Anti-Virus-installation på en Microsoft ISA-server)
   • Microsoft Management Console 3.0
   • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
   • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console
  • Maskinvarukrav

   • 1 GHz-processor
   • 1 GB RAM
En del av

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?