Kaspersky Security for SharePoint

Collaborationplattformar gör det lättare att samarbeta och dela innehåll människor och team emellan, var du än är. Med effektivt teamwork blir organisationen mer produktiv, men collaborationplattformar kan vara en källa till skadlig programvara och andra säkerhetsrisker. Om du använder Microsoft SharePoint Server är det inte lämpligt med en lösning för klientsäkerhet, eftersom collaborationinnehåll lagras på en SQL-databas och inte på bärbara datorer. Kaspersky Security for SharePoint är en särskild säkerhetslösning som använder Kasperskys senaste motor för skydd mot skadlig programvara och en innehållsmedveten DLP-modul* för att säkra SharePoint-plattformar mot alla typer av cyberhot, utan att inverka på teamets framgång och samarbetsförmåga.


*Separat licens krävs

 • Fördelar

  • Skydd mot skadlig programvara

   Kasperskys senaste motor för skydd mot skadlig programvara, med regelbundna uppdateringar, säkerställer att resultaten av ert teamwork skyddas mot alla typer av cyberhot. Kaspersky Security for SharePoint kan skydda en hel SharePoint-servergrupp, och flera servergrupper, såväl klientdel och SQL-server som program, sökningar, index och annat.

  • Global Threat Intelligence Network

   Kaspersky Security for SharePoint får realtidsinformation från det molnbaserade nätverket Kaspersky Security Network (KSN), som skyddar mot känd, okänd och avancerad skadlig programvara, inklusive dag noll-hot.

  • Prestanda

   Programmet är utformat för att påverka systemets prestanda så lite som möjligt. Det innehåller dessutom funktioner för filtrering av filer, som bidrar till att minska belastningen på system- och lagringsresurser.

  • Förhindra att data läcker ut

   För att kontrollera och skydda sekretessbelagda data måste dessa data identifieras. Kaspersky Security for SharePoint söker igenom alla dokument som lagras på SharePoint-servrar efter känslig information, med hjälp av förinstallerade eller anpassade ordlistor. Det här är särskilt inriktat på personuppgifter och kortupplysningar, medan strukturbaserade sökningar används för att hitta känsliga dokument som kunddatabaser och utdrag ut sekretessbelagda dokument. I DLP-modulen finns även fördefinierade ordlistor för alla större standardregelverk (HIPAA, PCI DSS etc.). Du kan även definiera undantag för att finjustera kategorierna.

  • Enkel hantering

   Det inbyggda hanteringsverktyget har många, lättanvända funktioner och kan snabbt och enkelt tas i drift utan någon specialutbildning av IT-personalen.

  • Detaljerad loggning och flexibla rapporteringsmöjligheter

   Det stora urvalet av olika rapporter, loggar och meddelanden hjälper chefer och administratörer att hålla sig informerade om aktuella problem och status för skyddet.

  • Stöd för kommunikationspolicyer

   Med funktionerna för innehållsfiltrering säkerställs att kommunikationen på företagets SharePoint-platser genomförs i enlighet med rådande policyer och standarder. Programmet kan förhindra lagring av filer med olämpligt innehåll.

  • Skydd för wikier/bloggar

   Du får skydd för alla slags SharePoint-arkiv, inklusive wikier och bloggar.

  Robust skydd för era IT-system

  • Skanning vid användning

   Filer skannas i realtid samtidigt som de överförs eller hämtas.

  • Skanning i bakgrunden och på begäran

   Serverinnehåll skannas regelbundet för att säkerställa att alla objekt är fria från skadlig programvara. Kaspersky Security for SharePoint kan även skanna innehåll på andra SharePoint-servrar. Du kan skanna på begäran när som helst med minimal inverkan på serverbelastningen, skanna parallellt mellan servrar och utelämna innehåll som skannats tidigare.

  • Skydd mot nätfiske

   Användardata skyddas nu mot stöld genom att webbinnehåll skannas efter länkar för nätfiske.

  Begränsar belastningen på maskinvaran

  • Filfiltrering

   Filfiltrering är ett bra stöd för företag som vill upprätthålla riktlinjer för dokumentlagring och minska kraven på lagringsutrymme. Med hjälp av det här programmet kan administratören skapa listor över förbjudna filnamn och -ändelser. Det finns även förinställda profiler med olika filtyper (t.ex. musik, video och körbara filer), som gör implementeringen ännu smidigare. Eftersom programmet analyserar det verkliga filformatet, inte bara namnet på filändelsen, går det inte att ta sig runt säkerhetspolicyn genom att byta namn på filen.

  Omfattande dataskydd

  • Identifiering av sekretessbelagd information i dokument

   Med det här programmet identifierar du inte bara vissa typer av data, t.ex. personuppgifter och kortupplysningar. Du söker också efter relevanta ord och fraser i dokument med hjälp av en rad förinstallerade temaordlistor, inklusive "Ekonomi", "Administrationsdokument" samt "Stötande och obscena ord". Det är ett värdefullt verktyg i verksamheter där man behöver skydda känslig information och säkerställa regelefterlevnad.

  • Anpassade ordlistor

   Samtliga standardordlistor uppdateras regelbundet. Administratörerna kan dock konfigurera egna ordlistor med nyckelord och fraser som är relevanta inom hela företaget eller inom ett givet projekt. Då blockeras all utgående e-post som innehåller något av de angivna orden. Det går också att skapa ordlistor med hjälp av ett frågespråk.

  • Djupanalys av innehåll

   Strukturerade data kan också användas som sökobjekt. Tack vare det kan du blockera alla meddelanden som innehåller en kombination av specifika datatyper. Du kan också blockera meddelanden som innehåller data i komplexa matriser, t.ex. kunddatabaser.

  Enkel hantering

  • Intuitivt gränssnitt

   Programmets administrationsverktyg har ett gränssnitt som är lätt att sätta sig in i och som är baserat på olika scenarier. Alla de mest förekommande administrativa scenarierna finns med.

  • Centraliserad styrning och övervakning

   Med en enda administrativ konsol kan du kontrollera flera servergrupper från en och samma konsol. Kaspersky Security for SharePoint är integrerad i Kaspersky Security Center, vilket gör det möjligt att övervaka skydds- och anslutningsstatus för collaborationplattformen, se viktiga händelser och komma åt konsoliderad statistik för alla SharePoint-servrar tillsammans med de övriga säkerhetskomponenter som organisationen använder.

  • Instrumentpanel

   En tydlig instrumentpanel ger åtkomst i realtid till aktuell produktstatus, databasversion och licensstatus för alla skyddade servrar. Grafiska vyer över skyddsstatus lagras i en vecka.

  • Säkerhetskopiering av ändrade filer

   I säkerhetskopieringsverktyget lagras detaljerad information om vilka filer som ändrats. Om en incident inträffar kan sådan information vara användbar vid efterforskningarna. Det går även att vid behov återställa modifierade filer med hjälp av verktyget. Säkerhetskopiorna lagras i en skyddad, isolerad miljö.

  • Integrering med Active Directory

   Programmet har autentiseringsfunktioner för Active Directory-användare.

  • Rollbaserad åtkomst

   Säkerhetshanteringen och hanteringen av hur sekretessbelagd information distribueras kan tilldelas olika medarbetare eller yrkesroller.

  Meddelanden, loggar och rapporter

  • Meddelandesystem

   Systemadministratörer och dokumentägare får automatiskt meddelande om brott mot riktlinjer så att de kan agera på en gång.

  • Detaljerade loggar

   Detaljerad information om alla produktåtgärder registreras. Därmed kan orsaken till problem identifieras snabbt och enkelt.

  • Omfattande rapportering

   Flexibla rapporter visar översikter över viktiga händelser och säkerhetssystemets status. Rapporter kan skickas via e-post i HTML-format.

  Ger stöd till företagets kommunikationspolicyer

  • Innehållsfiltrering

   Programmet förhindrar lagring av filer med olämpligt innehåll, oavsett filtyp. Innehållet i filen analyseras utifrån nyckelord.

  • Ordlistor

   Programmet innehåller en uppsättning ordlistor för innehållsfiltrering. Ordlistorna täcker in fyra kategorier – grovt språk, vapen, narkotika och pornografi. Det går även att skapa egna ordlistor.

 • Systemkrav för Kaspersky Security 9.0 for SharePoint Server

  • Microsoft SharePoint-serverversioner

   • SharePoint Server 2016 med senaste service pack
   • SharePoint Server 2013 med senaste service pack
   • SharePoint Server 2010 med senaste service pack
  • Säkerhetsserver

   Operativsystem:

   • För SharePoint Server 2010:
    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
    • Windows Server 2012 R2
   • För SharePoint Server 2013:
    • Windows Server 2008 R2 x64 Service Pack 2
    • Windows Server 2012 x64
    • Windows Server 2012 R2
   • För SharePoint Server 2016:
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows Server 2016
  • Administrationskonsol

   Operativsystem:

   • Windows Server 2008 R2
   • Windows Server 2012 x64
   • Windows Server 2012 R2
   • Windows Server 2016
   • Windows 7 Professional Service Pack 1
   • Windows 7 Professional x64 Service Pack 1
   • Windows 7 Enterprise Service Pack 1
   • Windows 7 Enterprise x64 Service Pack 1
   • Windows 7 Ultimate Service Pack 1
   • Windows 7 Ultimate x 64 Service Pack 1
   • Windows 8
   • Windows 8 x64
   • Windows 8.1
   • Windows 10

   För att kunna installera och använda administrationskonsolen måste Microsoft .NET Framework 4.5 Service Pack 1 och Microsoft Management Console 3.0 vara installerade.

   För att installera management plug-in, måste du ha Kaspersky Security Center 10 Service Pack 2 Maintenance Release 1

  • Ytterligare krav

   Produkten kräver att SQL Server är installerat lokalt eller på fjärrvärd. Följande versioner av Microsoft SQL Server stöds:

   • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard eller Enterprise
En del av

  Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?