Kaspersky Secure Mail Gateway

Kaspersky Secure Mail Gateway är en fullt integrerad lösning för e-postsäkerhet, allt i en enda virtuell utrustning som är klar att använda. Lösningen är baserad på den populära Kaspersky Security for Linux Mail Server och är den nya generationens e-postskydd mot kända och okända hot, däribland skräppost, nätfiske och alla slags skadliga bilagor.

Den här användarvänliga lösningen är lätt att installera. Sedan kan du sköta alla rutinuppgifter kring e-post effektivt medan användarna jobbar på tryggt och i full fart, tack vare vår prisbelönta säkerhet.

  • Virtuell utrustning som är klar att använda

   Förkonstruerade versioner av virtuell utrustning för alla de vanligaste plattformarna, till exempel VMware ESXi och Microsoft HyperV. Kan distribueras på fysiska system i metall som en heltäckande gateway för e-postdistribution som är klart att använda.

  Funktioner för skydd mot skadlig programvara i flera lager

  • Skydd i flera lager – ta hjälp av molnet via Kaspersky Security Network

   I Kaspersky Secure Mail Gateway ingår den senaste versionen av Kaspersky Labs prisbelönta motor för skydd mot skadlig programvara. Dessutom får du information i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN). Med den här antiviruslösningen för Linux-baserade e-postservrar får du alltså ännu bättre prestanda som stöd i arbetet med att upptäcka och avlägsna bilagor med skadlig kod i inkommande e-postmeddelanden, inklusive kryphål, okänd och avancerad skadlig programvara.

  • Webbfilter för skadliga URL:er – molnbaserat via säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network

   Med Kasperskys webbfilter för skadliga URL:er får du uppdateringar direkt från molnet, i realtid. Därmed kan du blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till virussmittade webbplatser eller filer med skadlig kod.

  • Identifiering av skadliga makron/ActiveX-kontroller i Office-filer

   Att bädda in skadliga skript i Office-filer är en populär teknik som används av extremt farliga hot som ExPetr/Petya/NotPetya. Kaspersky Labs nya skydd mot skadlig programvara skyddar effektivt mot sådana hot.

  • System för akut identifiering 2: farväl till skräppost

   Med Kaspersky Labs senaste UDS-skydd (system för akut identifiering) skyddar du verksamheten mot ny skräppost genom en ny sorts signatur: en så kallad "shingle". Med UDS2 blockerar du ny skräppost utan att det krävs någon hundraprocentig likhet mellan ett givet meddelande och den berörda shinglen. Även modifierade versioner av skräppostmeddelanden blockeras.

  Innehållsfiltrering och skydd mot skräppost

  • Skräppostmotor

   Med Kasperskys motor mot skräppost får du två effektiva funktioner:

   Automatisk uppdatering av skräppostskydd (Enforced Anti-Spam Updates Service) (EASUS) – med den här funktionen tillämpar du push-teknik för att få uppdateringar i realtid direkt från Kasperskys molnbaserade säkerhetsnätverk Kaspersky Security Network. Eftersom uppdateringsfönstret minskas från 20 minuter till mindre än 1 minut får du med EASUS ett skydd mot timme noll-skräppost och skräppost-epidemier.

   Molnbaserad ryktesfiltrering – med den här funktionen kan du "ranka" misstänkta e-postmeddelanden, sätta dem i karantän och sedan kontrollera dem igen så snart du har fått tillgång till uppdaterad information. Med den metoden får du hjälp att försvara dig mot okänd skräppost – samtidigt som du även minimerar antalet falska positiva resultat.

  • Molnbaserat skydd mot nätfiske

   Kasperskys nya modul för skydd mot nätfiske ger dig uppdateringar i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network. Med så snabba uppdateringar kan du effektivt upptäcka och blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till webbplatser för nätfiske.

  • Identifiera massutskick

   Du kan enkelt konfigurera principer för hur oönskade massutskick av e-postmeddelanden ska blockeras innan de når fram till slutanvändarna.

  • Skräppostkarantän

   Misstänkta meddelanden läggs i skräppostkarantänen som hanteras från webbgränssnittet. Meddelandena kan granskas senare.

  • Graderingssystem för skräppost

   Nu ingår graderingssystemet Spam Confidence Level (SCL) för organisationer som använder MS Exchange. Med det kan användarna definiera åtgärder för meddelanden enligt de värden som har angetts i SCL.

  • Förbättrat stöd för tecken

   Stöder internationaliserade (icke-latinska) tecken i e-postadresser.

  • Identifiering av falska Unicode-domäner

   Kaspersky Secure Mail Gateway kan nu identifiera meddelanden som innehåller falsk Unicode, som använder Unicode-symboler som ser ut som riktiga tecken som används i legitima e-postadresser och URL:er.

  • Arkivskydd på flera nivåer

   Kaspersky Secure Mail Gateway kan nu identifiera och blockera vissa typer av filer i arkiv och sammansatta objekt med flera nivåer, som ofta används av bedragare.

  Integreringsstöd

  • Integrering med Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

   Kaspersky Secure Mail Gateway kan integreras med KATA – Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Efter integrering kan programmet skicka kopior av meddelanden till KATA för skanning. Baserat på resultaten av KATA-skanningen kan programmet blockera enskilda meddelanden.

   Misstänkta meddelanden är placeras i KATA:a karantän som hanteras från webbgränssnittet.

  • Integrering med Kaspersky Private Security Network

   För organisationer som inte kan delta i Kaspersky Security Network (KSN) kan Kaspersky Secure Mail Gateway nu integreras med Kaspersky Privat Security Network (KPSN).

   Efter integration med KPSN kan programmet använda KSN:s tillförlitlighetsdatabaser lokalt och använda den senaste globala hotanalysen – utan att några data skickas utanför organisationen.

  Överskådlig övervakning och flexibla rapporteringsmöjligheter

  • Integrering med Kaspersky Security Center

   Med Kasperskys lättanvända managementkonsol, Kaspersky Security Center, kan du övervaka säkerheten på alla Linux-baserade e-postservrar i verksamheten – inklusive kluster – via en samlad konsol. Om en säkerhetsrelaterad incident inträffar, informeras systemadministratören automatiskt om vilken server som berörs och om vad som orsakat problemet.

  • Inbyggd Help Desk-funktion

   Help desk-specialister kan nu visa en given användares säkerhetskopior samt personliga svart- och vitlistor via ett vanligt webbgränssnitt, utan att behöva störa systemadministratören eller slutanvändarna.

  • Instrumentpanel

   I den webbaserade instrumentpanelen får du en översikt av status och övervakning, inklusive information om den senast upptäckta skadliga programvaran.

  • Fullt kompatibel med SNMP (Simple Network Management Protocol)

   Tack vare stödet för SNMP kan du övervaka alla slags händelser med hjälp av SNMP-händelser och -fällor.

  • Webb- och CLI-hantering

   Du väljer själv vilken metod du vill använda för att hantera program – genom webbkonsolen eller genom gränssnittet för kommandorader (command line interface, CLI).

  • Detaljerad, flexibel rapportering i PDF-format

   Med anpassningsbara rapporter får du lättare att övervaka och analysera säkerhet och principer.

  • Meddelandesystem

   När någon bryter mot en riktlinje informeras alltid administratörer och dokumentägare och på så sätt kan de omedelbart vidta åtgärder.

  • Detaljerade loggar

   Detaljerad information om alla produktåtgärder sparas automatiskt för att hjälpa dig att spåra orsaken till ett givet problem.

  • Utökade supportfunktioner

   Generera ett arkiv med information om driften av programmet som kan skickas till Kaspersky Labs tekniska support.

   Auktoriserad supportpersonal kan komma åt programmets prestandarapporter.

    

  • Utökade meddelanden

   Planera och konfigurera meddelanden till användarna om resultaten av deras skannade meddelanden. Meddelanden innehåller en lista över de senaste meddelandena i säkerhetskopian.

  • SIEM-integrering

   De som använder SIEM-system kan nu generera loggarna i Common Event Format (CEF) och förtydliga bilden av företagets säkerhetssystem med e-postrelaterade händelser.

  Enkelt att installera och underhålla

  • Enkel installation

   Att installera Kaspersky Secure Mail Gateway är lika enkelt som att driftsätta en virtuell maskin från en mall. Alla komponenter är förkonfigurerade för smidig kompatibilitet. Allt du behöver är en grundläggande installation för att integrera lösningen i din IT-infrastruktur.

  • Integrering med Active Directory och OpenLDAP

   Med integrering får du hjälp att konfigurera regler och principer. Du kan använda TLS eller SSL för att kryptera kommunikationen mellan Kaspersky Secure Mail Gateway och LDAP-servrar.

  • Väl utbyggda hanteringsregler för e-posttrafik

   Med Kaspersky kan du enkelt implementera gruppbaserade skanningsprinciper och -regler.

  • IPv6-stöd

   Du kan använda IPv6-namngivning för internetadresser när du skapar trafikregler.

  • Skalbar arkitektur

   Du kan enkelt migrera hela systemet från en testserver till en produktionsmiljö om du vill testa systemet grundligt innan du lanserar det.

  • Enkelt att uppdatera

   Du kan manuellt uppdatera funktionerna för antivirus, skräppostskydd och skydd mot nätfiske. Dessutom kan du ange regler för helautomatiska uppdateringar.

  Licensiering och prenumerationshantering

  • Funktioner för utökad programlicensiering

   Kaspersky Secure Mail Gateway kan aktiveras med en aktiveringskod. Produkten kan också licensieras via abonnemang.

  • Sänk kostnaderna och höj säkerheten

   Kaspersky Secure Mail Gateway levereras som en virtuell utrustning där följande ingår:

   • Mail Transfer Agent
   • Kaspersky Security for Linux Mail Server
   • Linux-operativsystem

   Det innebär att du får en e-postgateway och ett system för e-postsäkerhet, fullt integrerade – samtidigt som du slipper oroa dig för kompatibilitet. Utgifterna för maskinvara samt e-post- och säkerhetsadministrering blir alltså lägre, samtidigt som du optimerar implementeringen.

   Genom att använda virtuell utrustning stärker du dessutom feltoleransen. Om en enhet kraschar kan Kaspersky Secure Mail Gateway snabbt börja köras på en annan värd.

  • Smidigare administration

   Operativsystemet, e-postagenten och säkerhetsprogramvaran är redan integrerade, så ingen på IT-avdelningen behöver vara expert på Linux.

   Dessutom kan administratörerna sköta all e-posthantering och e-postsäkerhet i en enda avancerad webbkonsol. Med vår lösning skapar du en smidig daglig rutin, och på så sätt får du tid över till andra projekt.

   Med de avancerade rapportfunktionerna kan du skapa anpassade PDF-loggar och -rapporter, och med den regelbaserade trafikhanteringen kan du behandla meddelanden utifrån grupper av avsändare-mottagare.

   Med SIEM-integrering kan du spåra e-postmeddelanden som en del i företagets verksamhet.

  • Hjälp användarna att förbli effektiva

   Med vår lösning stoppar du effektivt skräppost, vilket ger färre störningsmoment och driftsavbrott för användarna. Dessutom slipper du problemet med att onödigt många legitima meddelanden markeras som skräppost.

   Oberoende tester visar genomgående hög kvalitet på vår teknik för skräppostfiltrering. Det senaste priset är Virus Bulletins ”SPAM+”-pris, för att vi uppnått 99,99 % effektivitet.

   Med Kaspersky Secure Mail Gateway optimerar du verksamheten genom en kombination av snabb överföringshastighet och höga prestanda.

  • Förhindra kostsamma säkerhetsincidenter och attacker av utpressningsvirus

   Den kraftfulla kombinationen av nästa generations skydd mot skadlig programvara, skräppost och nätfiske täcker alla angrepp via e-post, däribland smitta från skadlig programvara och skräppostkampanjer med en mängd olika syften – från skapande av botnät, spionage till ekonomiska bedrägerier och attacker av utpressningsvirus.

  • Vårt skydd blir aldrig gammalt

   Vårt globala KSN-nätverk (Kaspersky Security Network) spelar en central roll i att leverera de mest relevanta hotanalyserna för:

   • Skydd mot skräppost – inklusive automatisk uppdatering av skräppostskydd (EASUS) och ryktesfiltrering (för webbadresser)
   • Skydd mot skadlig programvara – inklusive ryktesfiltrering (för filer)
   • Skydd mot nätfiske

   … Så att du skyddas även när hotbilden ändras.

  • Maskinvara

   • Ledigt utrymme på ESXi datastore: 100 GB
   • Minne (RAM): 4 GB
   • En processor med 4 kärnor eller bättre
  • Programvara

   För installation av den virtuella utrustningen använder du följande hypervisorer:

   • VMware ESXi 5.5 Update 2
   • VMware ESXi 6.0
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

   För drift av webbkonsolen använder du följande webbläsare:

   • Mozilla Firefox 49 eller senare version
   • Internet Explorer 11 eller senare version
   • Google Chrome 61 eller senare version
En del av:
 • vb-verified-award

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?