Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino

Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino är ett kostnadseffektivt och högkvalitativt skydd mot skadlig programvara för IBM Lotus Domino-servrar i stora, komplexa företagsnätverk med hög belastning.

Eftersom Lotus Domino-servrar hanterar allt från e-post och collaboration-tjänster till egenutvecklade program kan de vara en svag punkt i nätverket säkerhetsmässigt.

Ett virus som kommer in via e-post kan lätt leda till att viktiga affärsdata går förlorade.

Med Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino skannas meddelanden och dokument automatiskt och effektivt, och företagets arbetsflöden är på så sätt skyddade från eventuella hot mot IT-säkerheten.

 • Effektivt skydd mot skadlig programvara

  • Realtidsskanning av e-post

   Meddelanden, bilagor (inklusive komprimerade och arkiverade bilagor) och OLE-objekt skannas efter virus och andra typer av skadlig programvara. Dokument i databasen kan även skannas på begäran av en administratör.

  • Skanning av databaser, objekt och trafik under replikeringar

   Med Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino skannar du efter virus i e-postmeddelanden, databaser och OLE-objekt samt skannar du av trafiken mellan Lotus Domino-servrarna under replikering: du skyddar hela det Lotus Domino-baserade arbetsflödet.

  • Skydd mot utbrott av skadlig programvara

   Om flera händelser av samma typ identifieras under en angiven tidsrymd får administratören ett meddelande om risken för ett utbrott av skadlig programvara, och kan då tillfälligt stoppa inkommande och utgående e-posttrafik.

  • Säkerhetskopiering

   Infekterade, skadade och misstänkta objekt säkerhetskopieras så att viktig information går att återställa om ett objekt skulle vara skadat. En lång rad sökparametrar gör det enkelt att söka efter objekt bland säkerhetskopiorna.

  Hög prestanda

  • Automatisk skalbarhet

   Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino anpassar automatiskt antalet skanningstrådar till mängden trafik på servern. Administratören kan ange det maximala antalet trådar.

  • Flexibel arkitektur

   Den distribuerade arkitekturen gör att du enkelt kan föra över befintliga profiler till nya servrar eller nätverksnoder om antalet servrar ändras.

  • Stöd för flera plattformar

   I ett nätverk med flera plattformar (t.ex. Windows och Linux) har alla e-postservrar samma skydd och fungerar som en enhet, oavsett vilket operativsystem som är installerat på varje enskild server.

  • Optimerad användning av systemresurserna

   Objekten skannas i serverns arbetsminne utan att de sparas på hårddisken. Det gör att skanningen går snabbare och att belastningen på servrarna minskar.

  Flexibel administration

  • Flexibla inställningar och undantag från skanning

   Du kan ange att till exempel vissa filtyper eller objekt av en viss storlek inte ska skannas. Du kan även inaktivera skanningen av bifogade filer och OLE-objekt. Administratörer kan ange fler regler för bearbetning av bifogade filer.

  • Distribuerad hantering av skyddsparametrar

   Inställningarna sparas på alla skyddade servrar, så att de kan återställas om en server havererar.

  • Replikering av programstatistik

   Händelseloggar och statistik sparas på alla skyddade servrar.

  • Lättanvända verktyg för installation och hantering

   Installationen och hanteringen av programmet kan skötas i ett webbgränssnitt eller det vanliga gränssnittet i Lotus Notes. Det fullständiga webbgränssnittet låter administratören installera och hantera programmet via en fjärranslutning direkt i en vanlig webbläsare.

  • Informationstext

   Du kan skapa trygghet genom att i utgående meddelanden lägga till en rad om att meddelandet har skannats och är fritt från virus.

  • Detaljerade rapporter

   Administratörer kan övervaka driften av programmet och statusen på virusskyddet för Lotus Domino-servern genom omfattande rapporter och händelseloggen i programgränssnittet. Innehållet i och frekvensen på rapporterna kan definieras av administratören.

  • Databasuppdateringar

   Uppdateringarna av databaserna kan hämtas från Kaspersky Labs servrar eller från en lokal nätverksresurs på begäran, automatiskt eller enligt ett schema.

  • Anti-virus engine 8.0

   Stabil och hög prestanda med låg inverkan på systemresurserna.

  • Centraliserad hantering av serverkluster

   Du kan skapa och använda konfigurationsprofiler för alla servrar, utan att behöva kopiera inställningarna på varje server.

  • Separering av administratörsrollerna

   Uppgifterna fördelas på de administratörer som ansvarar för serverdriften, vilket gör det möjligt att upprätthålla interna IT-säkerhetsregler.

  • Redo för VMware

   Skydd för e-post och dokument på IBM Lotus Domino-servrar som är installerade på fysiska eller virtuella operativsystem.

  • Maskinvarukrav

   • Intel Pentium eller högre, alternativt kompatibla eller motsvarande processorer. Både 32-bitars och 64-bitars processorer fungerar
   • 512 MB ledigt RAM-minne (1 GB eller mer rekommenderas)
   • 1 GB ledigt utrymme på hårddisken (3 GB eller mer rekommenderas)
   • Rekommenderad storlek på växlingsfilen: två gånger så stor (eller mer) som det fysiska minnet
  • Programvarukrav

   32-bitarsplattformar

   • Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows 2003 R2 Server x86 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows Server 2008 x86 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 x86 Edition (uppdateringspaket 1)
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
   • Novell SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2, 11
   • Red Hat Enterprise Linux 5.5, 5.6, 6.0, 6.1

   64-bitarsplattformar

   • Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition (uppdateringspaket 2)
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition (uppdateringspaket 1)
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
   • Novell SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2, 11 SP3
   • Red Hat Enterprise Linux 5.5, 5.6, 6.0, 6.1, 6.5
  • Kompatibla versioner av Lotus Notes-/Domino-servrar

   32-bitarsplattformar (för Linux- och Windows-operativsystem)

   • Lotus Notes/Domino version 8.0.2 (med uppdateringspaketet Fix Pack 6)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.0 (med uppdateringspaketet Fix Pack 1)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.1 (med uppdateringspaketet Fix Pack 5)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.2 (med uppdateringspaketet Fix Pack 4)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.3 (med uppdateringspaketet Fix Pack 6)
   • Lotus Notes/Domino version 9.0
   • Lotus Notes/Domino version 9.01

   64-bitarsplattformar (endast för Windows-operativsystem)

   • Lotus Notes/Domino version 8.0.2 (med uppdateringspaketet Fix Pack 6)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.0 (med uppdateringspaketet Fix Pack 1)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.1 (med uppdateringspaketet Fix Pack 5)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.2 (med uppdateringspaketet Fix Pack 4)
   • Lotus Notes/Domino version 8.5.3 (med uppdateringspaketet Fix Pack 6)
   • Lotus Notes/Domino version 9.0
   • Lotus Notes/Domino version 9.01
  • Webbläsare som stöds

   32-bitarsplattformar (för Linux- och Windows-operativsystem)

   • Windows Internet Explorer 7
   • Windows Internet Explorer 8
   • Windows Internet Explorer 9
   • Mozilla Firefox
   • Google Chrome
En del av:

  Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?