Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server

Stora företagsnätverk med filservrar som körs på olika plattformar kan vara svåra att virusskydda på ett adekvat sätt. Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server ingår i vårt utbud av nya, optimerade produkter, lösningar och tjänster för komplexa nätverk. Med den här lösningen får du ett effektivt skydd via integrering med Samba-servrar och andra funktioner för skydd av arbetsstationer och filservrar i komplexa olikartade nätverk. Lösningen är också VMware Ready-certifierad och har stöd för de senaste versionerna av FreeBSD, för ett helintegrerat och framtidssäkert skydd.

 • Effektivt skydd mot skadlig programvara

  • Kraftfull antivirusmotor

   Ny heuristisk teknik, i kombination med traditionella signaturbaserade identifieringsmetoder, gör identifieringen av skadliga objekt effektivare och ger ett förebyggande skydd mot nya skadliga program.

  • Skydd i realtid och skanning på begäran

   Programmet skannar alla filer som startas, öppnas eller redigeras, och rensar eller tar bort alla infekterade filer. Misstänkta filer och objekt sätts dessutom i karantän för vidare analys. Programmet skannar angivna delar av systemet enligt ett schema eller på begäran, för ett komplett skydd mot skadlig programvara.

  • Karantän och lagringsutrymme för säkerhetskopior

   När ett misstänkt objekt identifieras sätts det i karantän. Om en infekterad fil behandlas eller tas bort sparas en säkerhetskopia av originalfilen. Filen säkerhetskopieras i sitt ursprungliga format, inklusive alla attribut. Det innebär att arbetsflödena inte störs, oavsett vilka åtgärder som vidtas av antivirusprogrammet.

  Hög prestanda

  • Lastbalansering för servrar

   Programmet balanserar användningen av serverresurserna mellan antivirussystemet och andra program enligt en prioritetsordning. Virusskanningen kan till exempel köras i bakgrunden när serverprogramvaran uppdateras, så att servern snabbare kan tas i drift igen.

  • Kontinuerlig drift av servrar

   Servern behöver inte startas om när antivirusprogrammet installeras eller uppdateras. Det är en fördel i de flesta företagsnätverk, där man normalt inte kan kosta på sig att starta om servern i tid och otid. Tack vare att serverprogramvaran ständigt är i drift kan du se till att verksamhetens processer flyter på utan avbrott.

  • Databasuppdateringar

   Uppdateringarna av antivirusdatabaserna kan utföras på begäran eller automatiskt från Kaspersky Labs servrar eller dina lokala servrar. Programmet väljer automatiskt den uppdateringsserver som är minst belastad. Uppdateringarna kan även hämtas från Kasperskys Security Center-server så att uppdateringen installeras snabbare och minskar mängden ingående trafik om flera Kaspersky Lab-produkter är installerade i nätverket.

  Enkel hantering

  • Centraliserad installation och administration

   Systemadministratörer kan använda Kaspersky Security Center – ett centraliserat hanteringssystem – för att konfigurera och fjärrstyra programmet på flera servrar samtidigt.

  • Ett stort utbud av hanteringsverktyg

   Administratörerna kan också välja det hanteringsverktyg som passar dem bäst bland Kaspersky Web Management Console, Kaspersky Security Center eller kommandoradshantering.

  • Enkel installation

   Endast ett paket behöver installeras, och installationen tar bara några minuter.

  • Flexibla inställningar för skanning

   Programmet har en mängd olika inställningsmöjligheter, bland annat:

   • Justerbara nivåer på virusskyddet
   • Olika inställningar för olika användare som använder skyddade objekt på filservern
   • Undantag från skanningar
   • Åtgärder för misstänkta och infekterade objekt, även baserat på typen av hot
   • Skanningar enligt ett passande schema

   Inställningarna gör det möjligt att optimera serverbelastningen och gör hanteringen av säkerheten i företagets nätverk flexibel.

  • Rapporteringssystem

   Administratörer kan styra programmet med grafiska rapporter i webbkonsolen i PDF- eller XLS-format, eller via Kaspersky Security Center.

  • Meddelanden om säkerhetshändelser

   Administratören kan få meddelanden om en lång rad händelser via SMS, snabbmeddelande och SMTP, eller i Kaspersky Security Center. Programmet har stöd för SNMP (Simple Network Management Protocol).

  • Optimerat skydd för filservrar

   Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server har en arkitektur med skydd i flera lager för filservrar i Linux-miljöer och heterogena nätverk, och arbetar på filnivå och dataöverföringsprotokollnivå (SMB/CIFS, Samba-server) samtidigt. Den huvudsakliga antivirusmodulen, en spärr på kärnnivå, skyddar serverns filsystem i realtid.Skyddet omfattar både lokala resurser och fjärresurser som är integrerade i serverns filsystem och som kan nås med flera olika protokoll för dataöverföring.

  • Kasperskys webbaserade managementkonsol

   På kontrollpanelen i den nya webbaserade managementkonsolen visas information om programmets status i realtid. Där kan du även konfigurera och hantera programmet.

  • Hög prestanda

   Den nya antivirusmotorn har funktioner för lastbalansering av serverresurserna, optimerad virusskanningsteknik och möjligheten att utesluta tillförlitliga processer från skanningarna. Funktionerna förbättrar produktens prestanda och tar färre systemresurser i anspråk för virusskanningar.

  • Tillförlitlighet

   Du får ett tillförlitligt skydd mot skadlig programvara, eftersom programmet startas om automatiskt om det slutar att fungera samt vid framtvingad avslutning.

  • Stöd för FreeBSD

   Programmet har stöd för de senaste versionerna av FreeBSD, vilket ger fler funktioner – tack vare det kan du använda programmet som ett kraftfullt skydd mot skadliga program i nätverk med ovanliga operativsystem.

  • Redo för VMware

   Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server ingår i en enhetlig produktserie som baseras på flera viktiga funktioner, bland annat skydd mot skadlig programvara. Med den här lösningen skyddar du alla filer på Linux-/FreeBSD-baserade filservrar, oavsett om servern körs på en fysisk maskin eller virtuell gästmaskin.

  • Lägsta maskinvarukrav

   • Processor Intel Pentium® II 400 MHz eller snabbare
   • 512 MB RAM
   • Minst 1 GB tillgängligt utrymme för växling
   • 2 GB tillgängligt på hårddisken för installation av Kaspersky Anti-Virus och lagring av tillfälliga filer och loggfiler
  • Programvarukrav

   Operativsystem med 32 bitar:

   • Canaima 3
   • Asianux Server 3 SP4
   • Asianux Server 4 SP1
   • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (6.0 - 6.6)
   • Red Hat Enterprise Linux Server 5.x
   • Fedora 14
   • CentOS-6.x (6.0 - 6.6)
   • CentOS-5.x
   • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 and SP1
   • Novell Open Enterprise Server 2 SP3
   • Oracle Linux 6.5
   • openSUSE Linux 11.3
   • Mandriva Enterprise Server 5.2
   • Ubuntu Server 14.10
   • Ubuntu Server 14.04 LTS
   • Ubuntu 12.04 LTS
   • Ubuntu 10.04 LTS
   • Debian GNU/Linux 7.7
   • Debian GNU/Linux 7.6
   • Debian GNU/Linux 7.5
   • Debian GNU/Linux 7.1
   • Debian GNU/Linux 6.0.5
   • FreeBSD 8.3
   • FreeBSD 9.0

   Operativsystem med 64 bitar:

   • Canaima 3
   • Asianux Server 3 SP4
   • Asianux Server 4 SP1
   • Red Hat Enterprise Linux Server 7
   • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (6.0 - 6.6)
   • Red Hat Enterprise Linux Server 5.x
   • Fedora 14
   • CentOS-7.0
   • CentOS-6.x (6.0 - 6.6)
   • CentOS-5.x
   • SUSE Linux Enterprise Server 12
   • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 and SP1
   • Novell Open Enterprise Server 11 SP2 and SP1
   • Novell Open Enterprise Server 2 SP3
   • Oracle Linux 7.0
   • Oracle Linux 6.5
   • open SUSE Linux 13.1
   • openSUSE Linux 11.3
   • Ubuntu Server 14.10
   • Ubuntu Server 14.04 LTS
   • Ubuntu 12.04 LTS
   • Ubuntu 10.04 LTS
   • Debian GNU/Linux 7.6
   • Debian GNU/Linux 7.5
   • Debian GNU/Linux 7.1
   • Debian GNU/Linux 6.0.5
   • FreeBSD 7.4
   • FreeBSD 8.2

   Någon av följande webbläsare (för hantering via den webbaserade managementkonsolen):

   • Microsoft Internet Explorer 7
   • Microsoft Internet Explorer 8
   • Microsoft Internet Explorer 9
   • Mozilla FireFox 3.5.x
   • Mozilla FireFox 3.6.x
   • Mozilla FireFox 17 ESR
   • Google Chrome

   Perl Interpreter:
   Version 5.0 eller senare, se www.perl.org

   Installerade paket för programkompilering är bland annat följande: gcc, binutils, glibc-devel, make och ID samt källkoden för operativsystemkärnan för kompilering av Kaspersky Anti-Virus-modulerna.

   Om du vill ha mer information om systemkrav besöker du http://support.kaspersky.com/linux_file80

En del av:

  Osäker på vilken säkerhetslösning som passar verksamheten?

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

  Godkänn och stäng