Kaspersky Security Awareness

Mer än 80 % av alla cyberincidenter orsakas av den mänskliga faktorn. Företag förlorar miljoner på återhämtning från incidenter orsakade av de anställda, men traditionella utbildningsprogram brukar inte lyckas uppnå önskade beteendeförändringar och motivation. Kaspersky Lab har lanserat en serie av datorbaserade utbildningsprodukter som använder de senaste inlärningsteknikerna och täcker alla nivåer av företagsstrukturen, med beprövad effektivitet.


 • Sätta upp mål

  Vi sätter upp mål baserat på globala prestandajämförelser mellan genomsnitt i världen och i branschen.

 • Utbildnings-hantering

  Automatiserad utbildningshantering: en omfattande kursplan med cybersäkerhetskompetenser inom en rad olika innehållsformat.

 • Rapporter och analyser

  Livespårning av data, trender och prognoser, med direkta analyser av förbättringspotential efter behov.

 • Deltagarnöjdhet

  Äkta spelifiering baserat på relevanta dagliga deltagarupplevelser som erbjuder tävlingar och utmaningar och förhindrar överbelastning.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Erkännanden
Kaspersky Security Awareness and Training Services
Forresters ”Now Tech: Security Awareness And Training Solutions”, första kvartalet 2019

Programmen

 • Kaspersky Interactive Protection Simulation-spel (KIPS)

  • Anpassad programvara simulerar inverkan som cyberattacker och relaterade ledningsbeslut kan ha på affärsresultat och intäkter.
  • Spel utvecklar en förståelse för åtgärder inom cybersäkerhet.
  • Leder till bättre förståelse för säkerhet bland chefer och beslutsfattare.
  • Ger ökad medvetenhet om riskerna och säkerhetsproblemen som finns med moderna datoriserade system.
 • Automated Security Awareness Platform

  • Kaspersky ASAP är en innovativ utbildningslösning som kombinerar den senaste inlärningstekniken med Kaspersky Labs 20+ års erfarenhet av cybersäkerhet. 
  • Anställda får högsta möjliga medvetenhet och nya mönster för cybersäkerhet.
  • Kompetensmodellen består av 350 cybersäkerhetskunskaper.
 • Cybersäkerhet för IT online (CITO-utbildning)

  • Interaktiv utbildning för IT-tekniker (IT-support, servicedesk, etc.), där vanliga säkerhetsprogram inte är tillräckligt, men djupgående expertis inom säkerhet inte är nödvändig.
  • Utvecklar praktiska färdigheter som är viktiga för att kunna uppmärksamma ett eventuellt angrepp i en till synes ofarlig PC-incident och samla in information om incidenter som kan lämnas över till IT-säkerhetsgruppen.
  • Alla fem moduler består av ett kort teoriavsnitt, praktiska tips och en uppsättning praktiska övningar i den specifika kompetens som krävs i det dagliga arbetet.
 • Spel om cybersäkerhetshantering

  • Interaktiv workshop (en kombination av datorbaserad och lärarledd utbildning) där chefer får lära sig vikten av cybersäkerhet i deras jobb och får den kompetens som krävs för att bibehålla säkra arbetsrutiner på deras avdelningar.
  • Ger chefer en förståelse för cybersäkerhet och enkla åtgärder som de kan utföra för att implementera sina kunskaper på arbetsplatsen.
  • Lär chefer hur de ska tänka cybersäkert i deras beslutsfattande och hur cybersäkerhet kan bli en självklar del i affärsprocesserna.
 • Bedömning av cybersäkerhetskultur

  • En molnbaserad undersökning analyserar aktuella dagliga beteenden och attityder gentemot cybersäkerhet på alla nivåer inom företaget och avslöjar hur de anställda uppfattar olika aspekter av cybersäkerhet.
  • Resultaten från undersökningen kan användas för att se vilka områden som behöver förbättras, samt bedöma hur man ska prioritera interna och externa aktiviteter för säkerhetsavdelningen, till exempel om man behöver jobba med medvetenhet och utbildning.

Typer av leverans:

 • Online, enkel att installera och hantera

För KIPS-utbildning:

 • Tjänster från KL-certifierade utbildare
 • Företagslicensiering (”utbilda utbildaren”) så att HR- eller IT-avdelningar kan sköta den internt
 • Licensiering av auktoriserade utbildningscenter

Service och support:

 • Vägledning och support för bästa utbildningsmetoder (ingår)
 • Kontraktstjänst (tillval)

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

Kaspersky Security Awareness skapar en stark och självförsörjande cybermiljö för företag via en spelliknande, visuell och företagsomspännande inlärningsmetod. Detta är det enda sättet att framgångsrikt kunna motverka mänskliga misstag som utgör den största cyberrisken för företag idag.

 • Scan

  80 % av intrången sker till följd av anställdas vårdslöshet och slarv

 • Scan

  400 dollar per anställd och år – den genomsnittliga kostnaden bara för nätfiskeattacker

 • Scan

  Våra utbildningsprogram minskar de ekonomiska förlusterna för attacker med 50–60 %

 • Scan

  865 000 dollar – den genomsnittliga kostnaden för incidenter som beror på den mänskliga faktorn

 • Scan

  Vanliga säkerhetsprogram är ineffektiva och svåra att hantera

 • Scan

  Avkastningen på investeringen i Kaspersky Security Awareness är upp till 30 gånger utläggen

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska