Översikt

Hur kan du se till att IT-infrastrukturen och enskilda program är skyddade mot cyberattacker? Inga IT-infrastrukturer är likadana och de mest kraftfulla cyberhoten är skräddarsydda för att utnyttja specifika svagheter i en enskild organisation. Regelbunden säkerhetsbedömning ger förståelse för säkerhetsnivån och säkerställer efterlevnad av bästa praxis i branschen.


 • Penetrationstester

  Simulering baserad på hotanalyser visar potentiella angreppsmetoder och ger överblick över företagets ställning från en angripares synvinkel.

 • Bedömning av programsäkerhet

  Grundlig undersökning av brister och sårbarheter i implementeringen av alla program, både stora molnbaserade lösningar och inbäddade, mobila tillämpningar.

 • Bedömning av säkerhet för bankomater/ kassasystem

  Omfattande analys av maskinvaru- och programvarukomponenter av olika betalningssystem för att avslöja potentiella konsumentbedrägerier och sårbarheter som kan leda till manipulering av finansiella transaktioner.

 • Säkerhets-bedömning av industriella styrsystem

  Specifik hotmodellering och bedömning av sårbarheten hos industriella styrsystem och dess komponenter, vilket ger inblick i befintliga attackområden och hur företaget kan påverkas av potentiella attacker.

 • Säkerhetsbedömning av transportsystem

  Specialiserad forskning som fokuserar på att identifiera säkerhetsproblem relaterade till verksamhetskritiska komponenter i modern transportinfrastruktur – från fordonsindustrin till flygindustrin.

 • Säkerhetsbedömning av smart teknik och IoT

  Detaljerad utvärdering av moderna sammankopplade enheter och deras bakomliggande infrastruktur, som avslöjar sårbarheter i programvaran, nätverket och programlagren.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Kundberättelser

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • 
     Abu Dhabi Racing
  Abu Dhabi Racing

  Inom organisationer som Abu Dhabi Racing och Förenade Arabemiratens regering har man insett att ekonomisk tillväxt, det teknikbaserade kunskapssamhället samt behovet av effektiv IT-säkerhet och riskhantering är olika delar i en och samma helhet.

Användning

 • Åtgärda säkerhetsluckor innan de utnyttjas

  Att se till att IT-infrastrukturen är säkrad mot potentiella cyberattacker är en pågående utmaning för alla organisationer. Vår simulerade säkerhetsbedömning ger dig en större förståelse av säkerhetsbrister i infrastrukturen och avslöjar sårbarheter och potentiella konsekvenser av olika attacker, utvärderar hur effektiva de nuvarande säkerhetsåtgärderna är och föreslår lämpliga åtgärder och förbättringar.

 • Åtgärda sårbarheter i programmen

  Oavsett om du utvecklar företagets program internt eller köper dem från tredje part vet du att ett enda kodningsfel kan bli en sårbarhet som utsätter systemen för angrepp. Det kan i sin tur skada företagets ekonomi eller anseende. Om du följer våra rekommendationer kan sårbarheter som upptäcks i programmen åtgärdas så att sådana attacker kan förhindras.

 • Förbättra säkerheten för branschspecifika infrastrukturer

  Komplexa integrerade informationssystem som består av olika maskin- och programvarukomponenter som produceras av olika leverantörer, ibland utan någon tanke på säkerheten, utgör alltid en ökad risk för cyberattacker. Hot mot olika specialiserade IT-miljöer, till exempel inom finans, industri, transport, IoT, osv., varierar också kraftigt. Kaspersky Lab är en av mycket få experter med tillräcklig kunskap för att kunna göra en detaljerad säkerhetsbedömning av den komplexa infrastrukturen.

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska