Tjänsten

Att välja den bästa säkerhetslösningen är bara en del i en omvälvande säkerhetsstrategi. För att verkligen skydda IT-infrastrukturen effektivt behöver du implementera och konfigurera produkterna enligt beprövade metoder och dina unika säkerhetskrav. Maximera avkastningen från din säkerhetslösning och se till att den utnyttjar sin fulla potential genom att ta hjälp av våra experter som kan följa dig från början till slut i hela processen.


 • Implementering

  Våra experter ser till att ni kan distribuera Kaspersky Labs produkter smidigt samt att ni jobbar på beprövat effektiva sätt, har optimala inställningar och får ut mesta möjliga av Kaspersky Labs programvara för samlad, enhetlig administration.

 • Konfigurering

  Du får experthjälp med att identifiera den mest effektiva konfigurationen av Kaspersky Labs produkter som matchar dina säkerhetsmål och samtidigt speglar den aktuella hotbilden.

 • Health-Check

  Om du väljer vår Health Check Service går våra experter först igenom alla produktinställningar och hela nätverket i verksamheten. Sedan får du en grundlig rapport där vi förklarar hur du bör stärka säkerheten och optimera systemhanteringen.

 • Produktutbildningar

  Dina IT-resurser får hjälp att bekanta sig med den nya säkerhetslösningen och förbereda sig för det dagliga arbetet med den genom undervisning i hur man mest effektivt använder Kasperskys säkerhetstekniker i miljön.

Användning

 • Minska implementeringsrisker

  Att få experthjälp på ett tidigt stadie i implementeringen av säkerhetslösningen bidrar till att undvika allvarliga misstag som kan orsaka att skyddet minskas, den övergripande IT-produktiviteten försämras eller till och med driftstopp. Våra experter hjälper dig att planera projektet, de är med IT-avdelningen i varje del av projektet och ser till att allt går enligt projektplanen.

 • Minska implementeringskostnaderna

  Din IT-personal jobbar ofta med flera projekt samtidigt. Implementering av en ny säkerhetslösning är ännu ett viktigt men långsiktigt projekt. Genom att ta hjälp av specialister som har erfarenhet av att bygga och driftsätta lösningen kan du spara tid och sänka de totala kostnaderna, genom att undvika vanliga problem och minska tidsåtgången.

 • Lär IT-personalen korrekt underhåll

  Det bästa sättet att lära sig är att öva, men att öva på den verkliga IT-infrastrukturen är kanske inte det bästa. Åtminstone inte förrän det finns en betrodd mentor som hindrar dig från att göra misstag och hjälper dig att göra rätt. Det är så vi levererar våra professionella tjänster. Vi vill inte bara leverera en säkerhetslösning, utan också utbilda IT-personalen genom att demonstrera produktkompatibilitet, förklara operativa principer och lära personalen ytterligare produktunderhåll.

Erkännanden
Kaspersky Security Awareness and Training Services
Forresters ”Now Tech: Security Awareness And Training Solutions”, första kvartalet 2019
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, tredje kvartalet 2018 

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

Få hjälp av våra bästa produktexperter för att ta itu med problem som du kan stöta på när du använder produkten

 • Scan

  Produktiviteten minskar på grund av misstag tidigt i konstruktionsskedet

 • Scan

  Otillräckligt skydd som orsakas av felaktig konfiguration

 • Scan

  Brist på expertis och IT-personal

 • Scan

  Höga kostnader på grund av en säkerhetsincident

 • Scan

  Brist på insyn på grund av ett komplext IT-system

 • Scan

  Höga IT-kostnader

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska