Översikt

Det blir allt svårare att förhindra informationssäkerhetsincidenter. Men även om det inte alltid är möjligt att förhindra en angripare innan den tränger igenom säkerhetsåtgärderna är det definitivt möjligt att begränsa skadorna och hindra att attacken sprider sig. Med hjälp av vår globala expertis kan vi hjälpa dig att förmildra konsekvenserna av säkerhetsincidenter.


 • Incidenthantering

  Täcker hela incidentundersökningscykeln för att helt eliminera hotet mot företaget.

 • Digital rättsteknik

  Analys av digitala bevis för cyberbrottslighet som ger en komplett bild av incidenten

 • Analys av skadlig programvara

  Ger uttömmande information om beteendet och funktionaliteten hos specifika skadliga filer

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Kundberättelser

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • 
     Abu Dhabi Racing
  Abu Dhabi Racing

  Inom organisationer som Abu Dhabi Racing och Förenade Arabemiratens regering har man insett att ekonomisk tillväxt, det teknikbaserade kunskapssamhället samt behovet av effektiv IT-säkerhet och riskhantering är olika delar i en och samma helhet.

Användning

 • Kom snabbt igång igen

  • Snabb, välinformerad hantering och åtgärd
  • Spara tid och pengar
  • Specialister med omfattande praktisk erfarenhet
 • Få detaljerad information om den skadliga programvaran

  • Få en fullständig förståelse för dess funktionssätt
  • Detaljerade rapporter om provets egenskaper och funktioner
  • Tydlig och effektiv återställningsplan
 • Förstå skälen för, orsakerna till och effekterna av incidenten

  • Analys av incidentindikatorer
  • Identifiering av relaterade skadliga filer
  • Tidslinje och rekonstruktion av incidenten

Risken

Trots att dina specialister arbetar hårt för att varje nätverkskomponent ska vara säker kan en enda sårbarhet erbjuda en öppen dörr där en cyberbrottsling kan få kontroll över dina informationssystem. Ingen är immun. Du kan bli ett offer trots effektiva säkerhetsåtgärder. Genom att använda vår kunskap kan du skydda dig mot

 • Scan

  förlorade affärer och möjligheter

 • Scan

  negativ publicitet

 • Scan

  dyra driftstopp

 • Scan

  höga straffavgifter och böter

 • Scan

  ökade försäkringspremier

 • Scan

  sämre kreditvärdighet

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska