<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt=""/>
Se alla lösningar

Kaspersky Anti Targeted Attack

Skyddar mot riktade attacker och avancerade hot

Kontakta oss Visa PDF

Är ditt företag ett mål?

Video på engelska

Riktade attacker – t.ex. pågående avancerade hot (APT:er) – är bland de farligaste riskerna för företag. Och trots att hoten – och de metoder som cyberbrottslingar använder – hela tiden utvecklas litar alltför många företag på att gårdagens säkerhetsteknik … ska skydda mot dagens hot.

Samtidigt har det blivit billigare att genomföra en riktad attack – och många angripare upptäcker att också billiga verktyg kan vara mycket effektiva. Resultatet blir att antalet attacker ökar … och alla verksamheter kan drabbas.

Video på engelska

Vad är en riktad attack?

Riktade attacker är långsiktiga processer som utgör en säkerhetsrisk och ger angriparen obehörig kontroll över offrets IT. Angriparen undgår också att bli upptäckt av traditionell säkerhetsteknik.

Vissa attacker kanske använder pågående avancerade hot (APT:er) – som kan vara mycket effektiva men dyra att använda – medan andra attacker kan använda en enda teknik som t.ex. avancerad skadlig programvara eller en dag noll.

Det här riskerar du vid en attack

Företag som blir offer för en riktad attack kan få en mängd problem, både ekonomiska problem och driftsproblem:

 • Ekonomisk förlust – via cyberbrott
 • Störningar i verksamhetsprocesser
 • Problem med reglering och efterlevnad
 • Rättsliga följder från kunder, leverantörer eller medarbetare
 • Skadad konkurrenskraft och skadat varumärke
 • Reaktiva kostnader för att förhindra ytterligare attacker – t.ex.:
  • Utbildning – för att öka kunskapen på säkerhetsavdelningen och öka användarnas säkerhetstänkande
  • Bemanning – t.ex. nya yrkesroller, ansvarsfördelning och behov av ytterligare expertis
  • Eliminering av svaga länkar – för att förbättra systemsäkerheten, ta bort sårbara områden och implementera riktade säkerhetslösningar

Eftersom riktade attacker övervakas av erfarna cyberbrottslingar, som anpassar varje fas i attacken, behöver verksamheter en säkerhetsstrategi kombinerad med en säkerhetsanalys som ständigt utvecklas.

Vårt erbjudande

Vår flerskiktade metod hjälper företag att implementera en adaptiv säkerhetsstrategi

Kaspersky Lab är banbrytande när det gäller att hjälpa företag att planera säkerhetsstrategin och skydda sig mot avancerade hot och riktade attacker.

Med en unik kombination av tekniker och tjänster, på en grund av världsledande säkerhetsanalys, hjälper vi organisationer att minska riskerna, snabbare upptäcka riktade attacker, hantera attacker och förbättra skyddet mot framtida attacker.

 • FÖREBYGG
<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
minska risken för avancerade hot och riktade attacker

  FÖREBYGG
  minska risken för avancerade hot och riktade attacker

 • UPPTÄCK
<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
identifiera aktiviteter som skulle kunna tyda på en riktad attack

  UPPTÄCK
  identifiera aktiviteter som skulle kunna tyda på en riktad attack

 • REAGERA
<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
åtgärda säkerhetsluckor och undersök attacker

  REAGERA
  åtgärda säkerhetsluckor och undersök attacker

 • FÖRUTSPÅ
<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
var och när framtida riktade attacker kan ske

  FÖRUTSPÅ
  var och när framtida riktade attacker kan ske

 • ”Vässa” dina system – genom att använda integrerade säkerhetslösningar och -verktyg

 • Upptäck befintliga säkerhetsintrång och försök att ta sig in i nätverket

 • Vidta omedelbar åtgärd och minska konsekvenserna av en attack

 • Hitta potentiella säkerhetsluckor i företagets nätverk

 • Se till att medarbetare och säkerhetsavdelningen är medvetna om hot och trender inom IT-säkerhet

 • Bekräfta säkerhetsincidenter, bestäm allvarlighetsgraden och prioritera responsen

 • Utred – genomför djupgående tekniska processer

 • Anpassa försvaret och skydda dig mot framtida hot

Affärsmässig fördel

Minska risken för riktade attacker

Kaspersky Lab är världsledande inom säkerhetsteknik och gör mer för att skydda arbetsstationer och mobila enheter, blockera skadlig kod, skydda konfidentiell information, förhindra obehörig åtkomst till företagsnätverk o.s.v.

Våra säkerhetsexperter utbildar även företagets användare och ökar deras säkerhetstänkande. Med avancerad utbildning i cybersäkerhet utbildas företagets egen säkerhetspersonal så att företaget kan bygga upp eller utveckla ett eget Security Operations Center.

Upptäck pågående attacker snabbare

Ju snabbare du upptäcker att verksamheten angrips, desto snabbare kan du förhindra fortgående skador. Det är därför Kaspersky Lab inte bara erbjuder prisbelönt, förebyggande säkerhet utan också levererar innovativ identifiering som gör mer för att identifiera systemattacker.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, en del av en adaptiv säkerhetsstrategi, ger avancerad identifiering som går långt utöver konventionell säkerhet som fokuserar på att förebygga. Med hjälp av flera sensorer, som detekterar nätverksaktiviteter och infrastrukturens klientnivå, kan vi snabbt upptäcka komplexa hot som kan attackera olika platser från olika källor.

Kom snabbt igång igen

Om Kaspersky Anti Targeted Attack Platform upptäcker att företaget drabbas av en attack kan våra säkerhetsexperter erbjuda en komplett incidenthanteringstjänst, analysera attacken och hjälpa till att hantera åtgärdernas kostnad. I tjänsten ingår:

 • Incidentundersökning
 • Bevisinsamling
 • Teknisk analys
 • Analys av skadlig programvara
 • Åtgärdsplan
 • Utredningsrapport

Om företagets egen säkerhetsavdelning kan utföra många av incidenthanteringsuppgifterna kan våra experter tillhandahålla en tjänst för analys av skadlig programvara eller en tjänst för digital undersökning. Det innebär att de analyserar den skadliga programvaran och/eller de bevis som företaget fått fram.

Förbättra skyddet mot framtida hot

Kaspersky Labs säkerhetsexperter kan dessutom tillhandahålla tjänster för penetrationstestning och tjänster för säkerhetsbedömning av program. På så vis får företaget hjälp med att ”vässa” systemen och bli bättre förberedda vid framtida attacker.

Eftersom Kaspersky Lab förstår att även små företag kan drabbas av attacker som kan vara långvariga och mycket svåra att upptäcka, erbjuder vi också en särskild tjänst för identifiering av riktad attack. Den här tjänsten omfattar en genomgång vid ett tillfälle, utan krav på att köpa någon produkt som upptäcker riktad attack.

Broschyrer

Utvecklingen går mot adaptiv säkerhet

Pågående avancerade hot (APT:er)...

Visa mer*

Framtida risker: var redo

Specialrapport om mitigeringsstrategier för avancerade hot.

Visa mer*
Visa alla broschyrer

Relaterade produkter

Resurser markerade med * är på engelska