Hoppa till huvudinnehållet
Tjänster

Kaspersky Adaptive Online Training

Kunskap om cybersäkerhet från ledaren inom IT-säkerhet, med stöd av adaptiv inlärning.

Produkten

Kaspersky Adaptive Online Training är en unik lösning för utbildning i säkerhetsmedvetenhet som kombinerar innehåll som bygger på Kasperskys över 20 års erfarenhet inom cybersäkerhet med en avancerad teknik för inlärning och utveckling som tagits fram av Area9 Lyceum on Rhapsode™, världens första fyrdimensionella adaptiva inlärningsplattform.

Det kognitionsbaserade tillvägagångssättet, som utgår från en innovativ adaptiv inlärningsteknik, ger en personlig inlärningsupplevelse som är anpassad efter varje deltagares färdigheter och behov.

Enskild upplevelse med personlig lärare

Programmet utgår ifrån nyckelfaktorer inom inlärningsteori:
- Problembaserat lärande
- Olika infallsvinklar på samma ämne
- Löpande bedömning av deltagarens framsteg.

Stärker den egna motivationen

Kaspersky Adaptive Online Training utgår ifrån deltagarens förkunskaper inom ett visst ämne och ger bara förklaringar och hjälp när det verkligen behövs. På så sätt slipper man långdragna repetitioner och stärker sin egen motivation.

Djupgående inlärningsprocess

Genom att svara på frågor i undervisningen tar deltagaren till sig kunskapen på ett djupare plan, inte bara ytligt.

Regelbunden repetition av kunskapen bidrar till att skapa goda vanor när det gäller cybersäkerhet.

Sparar tid för de anställda

Individuella utbildningsvägar som är anpassade för varje enskild deltagare minskar avsevärt tiden som behövs för utbildningen.

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Funktioner

 • Individuella vägar till fullständig kompetens

  • Anpassas automatiskt efter varje anställds behov med hjälp av metoden för leverans online;
  • Använder avancerad datavetenskap för att i stor skala skapa en lärarliknande upplevelse som identifierar områden med omedvetna kunskapsbrister, ökar den anställdas egen inre motivation för att lära sig, fyller igen kunskapsluckor och snabbt och effektivt leder till fullständig kompetens;
  • Genom att löpande svara på frågor uppmuntras de anställda att tänka själva (inte bara läsa), lösa problem och hitta de rätta svaren för att ta till sig kunskapen på djupet;
 • Innehåll som bygger på kunskaper inom cybersäkerhet

  • Kaspersky har expertis och erfarenhet när det gäller att fastställa kunskaper som alla anställda behöver för att agera säkert;
  • Kaspersky Adaptive Online Training har ämnen som täcker de viktigaste områdena inom cybersäkerhet;
  • Ramverket innehåller över 300 praktiska färdigheter som leder till att anställda som bemästrat dem utvecklar ett automatiskt och säkert beteende och agerar flexibelt även vid attacker under utveckling.
 • Djupgående analyser ända till metakognitionsnivå

  • Omfattande statistik för att möjliggöra uppföljning av de anställdas framsteg – sammanfattning, rapporter och diagram över resultat för grupper och individer;
  • Förvarningsteknik för att uppmärksamma studenter i riskzonen;
  • Rapporter om användarframsteg, framsteg i kurser, information om uppgifter med djupgående analys av den anställdas kompetens och metakognition.

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Risken

De anställda är den svagaste länken i ett företags cybersäkerhet. Trots alla säkerhetsfunktioner hos företaget räcker det med att en ouppmärksam, oförberedd anställd klickar på fel länk för att riskera ett säkerhetsintrång.

 • 80 % av intrången orsakas av anställdas vårdslöshet och slarv.

 • Mer än 50 % av alla företag ser de anställda som det största hotet mot företagets cybersäkerhet.

 • 30 % av alla anställda medger att deras kolleger känner till inloggningsuppgifterna till deras dator.

 • Den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång som orsakats av en anställds olämpliga användning av IT-resurser är 1 195 000 för företag.

 • 33 % av alla företag planerar att investera mer i säkerhetsutbildning för de anställda för att undvika säkerhetsincidenter.

 • 52 % av alla företag har upplevt problem med cybersäkerheten på grund av anställdas olämpliga användning av IT-resurser.

Relaterat till den här tjänsten

Resurser markerade med * är på engelska