TOPP3-placeringar på varje användningsområde i Gartner-rapporten Critical Capabilities for Endpoint Protection Platform

FÅ TILLGÅNG TILL RAPPORTEN

Gartner granskar kritiska funktioner i 21 EPP-lösningar

Den senaste rapporten från Gartner utvärderar produkter från ledande Endpoint Protection-leverantörer när det gäller de kritiska funktioner som alla företag behöver.

I rapporten, som kan ses som en fortsättning på Gartners 2018 Magic Quadrant Endpoint Protection-analys, analyseras leverantörernas funktioner på nio viktiga områden, bland annat prevention, konsolens varningar och svar, EDR-kärnfunktionalitet, tredjepartsintegration och kontraktstjänster (MSS/MDR).

Dessa bedöms utifrån kraven hos tre olika typer av verksamheter, klassificerade efter användningsområde enligt metod för klientskydd.

Öppna rapporten direkt om du vill veta:

  • Vilka specifika funktioner som företag som ditt för närvarande får ut mesta möjliga värde av, och hur de hanterar övergången till tekniker som EDR.
  • Hur EPP+EDR-produkter från 21 ledande leverantörer lever upp till förväntningarna, och varför Kaspersky Labs EPP-lösning hamnar på Topp 3 inom alla tre användningsområden.

Genomgående goda resultat i oberoende tester kännetecknar Kaspersky Labs framgång. Få information om varför vår vision om äkta cybersäkerhet innebär att vi har de kritiska funktioner som din verksamhet behöver idag.

FÅ TILLGÅNG TILL GARTNER-RAPPORTEN KOSTNADSFRITT HÄR

Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör tolkas inom ramen för hela dokumentet.
Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som omnämns i forskningsrapporterna och avråder användare från att välja leverantör enbart baserat på höga betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningsrapporter ger uttryck för uppfattningar hos Gartners forskare och ska inte tolkas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, både uttryckliga eller underförstådda, avseende denna forskning, inklusive alla garantier för lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.
.